Vize rozvoje – městys Svitávka

Vize rozvoje 16.

13. 7. 2016 OF 2/2016 Regiony

Počátkem února jsme dokončili vizi rozvoje Svitávky v podobě soustavy architektonických studií. Pro území jsme navrhli 35 řešení jednotlivých míst a celkové řešení nové zástavby, cest a propojek v krajině, nových turistických a cyklotras.

Vila rodiny Löw-Beerovy – dnes sídlo úřadu městyse Svitávka
Vila rodiny Löw-Beerovy – dnes sídlo úřadu

Tyto desítky jednotlivých studií jsou řešeny pomocí jednoduchých 3D zobrazení, inspiračními zobrazeními, půdorysy a situacemi. Vize je volně ke zhlédnutí na webových stránkách www.svitavka.cityupgrade.cz, kde si vše obyvatelé Svitávky mohou prohlédnout a seznámit se s možnými budoucími záměry. Největší předností vize rozvoje je provázanost všech řešených částí.

Práci jsme jako obvykle začali anketou, která nám pomohla získat od místních obyvatel důležité informace.

Bývalá Löw-Beerova garáž se promění v expozici hasičských vozů
Bývalá Löw-Beerova garáž se promění v expozici hasičských vozů

Prvotním bodem Svitávky je areál parku s dvěmi vilami bývalé továrnické rodiny Löw-Beerových. Celý areál by měl projít rekonstrukcí, která navrátí původní vzhled parku a odstraní všechny nevzhledné a nevhodné stavby vzniklých za posledních desetiletí a začít fungovat jako místo odpočinku, kultury a setkávání.

Z velké honosné Löw-Beerovy vily navrhujeme vytvořit centrum kultury, které bude funkčně provázáno s brněnským muzeem a vilou Tugendhat. Proto z vily odstraňujeme nevhodně situovaný městský úřad a do vily nově umísťujeme obecní knihovnu, informační centrum, navrhujeme zde expozice o životě rodiny, o stavbě samotné. V bývalém skleníku může vzniknout restaurace nebo kavárna (s veřejným WC pro celý park), která pojme i větší skupiny turistů, které do Svitávky při pravidelných exkurzích dojíždějí a nemají se kde najíst.

Jaroslav Zoubek, starostaJaroslav Zoubek, starosta
Po dokončení velké investiční akce, výstavba kanalizace a ČOV Svitávka, jsme přemýšleli jak dál pokračovat v rozvoji našeho městyse. Po zkušenostech kolegů starostů, kteří pracují s vizí rozvoje svých obcí, jsme se i my pro takový materiál rozhodli. Oslovila nás nabídka mladých architektů z firmy City Upgrade. Tato vize je pro nás důležitá při zpracování nového územního plánu. Bez zpracovaného plánu rozvoje v minulých létech docházelo k neuváženým prodejům obecních pozemků a nemovitostí, které dnes komplikují další rozvoj. Líbí se mi představa konceptu náměstí, kam by se mohl vrátit nový život a zviditelnění našich kulturních památek Löw-Beerových vil, které úzce souvisí se světoznámou brněnskou vilou Tugendhat. Narůstající zájem o bydlení v naší obci, řeší návrh zastavění nevyužitých pozemků v intravilánu městyse pro individuální a bytovou výstavbu, místo zabírání orné půdy v okolí obce. Tato strategie je vodítkem nejen pro současné vedení městyse, ale bude sloužit i v budoucích letech.
Navrhované řešení náměstí
Navrhované řešení náměstí

Důležitým projektem je řešení náměstí Svobody, které dnes nevhodně funguje jako park a park jako náměstí. Půjde o posílení centra městyse, navrácení důležitých funkcí na náměstí a dostavbu proluk jako např. dům lékařů, startovací byty, penzion s návazností na ovocný veřejný sad a přemístění úřadu městyse do bývalé budovy kina. Oživení náměstí se bude týkat i celková úprava povrchů, obnovy mobiliáře, autobusové zastávky, vhodného umístění soch a kříže, pítka a informačního a orientačního systému.

Zabývali jsme se urbanismem a novou výstavbou, kterou vnímáme jako klíčovou. Navrhujeme, aby se již nezastavovali pole v okolí městyse, ale aby se nová zástavba soustředila jen do prázdných míst v sídle, můžou zde vzniknout různé druhy zástavby od rodinných domků, přes řadovky až po možnosti stavby nových bytových domů.

3D pohled na návrh úpravy náměstí
3D pohled na návrh úpravy náměstí

Vize zhodnotila a navrhla řešení sociálních oblastí v městyse. A to konkrétní možné rozšíření mateřské školky a budovy domova seniorů s denním stacionářem, rekonstrukce budovy fary na komunitní centrum pro místní spolky.

Příroda uvnitř sídla byla také řešena, vnikl návrh veřejného sadu, ovocná stezka, koncepce zapojení vody (potoků, umělých kanálů a tůní) do organismu města.

Pracovali jsme také s významným historickým místem nad Svitávkou vrchem Hradisko. Řešení jsme konzultovali s místními památkáři. Vrchol kopce se odlesní a tím se opět stane výrazným prvkem v krajině se symbolicky obnovenou kaplí sv. Ducha.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016 (právě čtete)
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017