Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany

Vize rozvoje 10.

16. 4. 2015 OF 1/2015 Regiony

Pro obec Dukovany byla v roce 2011 vytvořena strategie rozvoje, která byla řešena novou formou tzv. otevřené strategie. Jedná se o strategii, která je přímo na webu a kterou mohou místní lidé a další odborníci dále rozpracovávat a zkvalitňovat v čase. Strategie nestárne, ale zraje.

Schody ke kostelu perspektivně se zúžující
Schody ke kostelu perspektivně se zúžující

Strategie se primárně zaměřuje na oblast turistickou, architektonickou a sociální. V oblasti architektury jsme řešili kompletně celou obec z pohledu urbanistického, až po detaily týkající se jednotlivých budov. Určili jsme hlavní historické oblasti, které byly a nadále budou velice důležité pro budoucí tvář obce. Z pohledu staré historické zástavby to jsou kostel a okolí, sýpka a okolí, náves a rybník s okolím na Loučkách. Konkrétně bylo řešeno okolí kostela se třemi schodišti vedoucími ke kostelu.

Z urbanistického hlediska jsme vyhodnotili oblasti, které mají potenciál pro rozvoj obce (z hlediska služeb a pro obyvatele obce). U obecního úřadu by mělo vzniknout menší náměstí, kde by se soustředily jak služby pro občany (pošta, knihovna apod.), tak i služby pro turisty (turistické centrum v bývalé veterinární ošetřovně, kde by měl být internet, informace, půjčovna sportovního vybavení, klíče od sportovišť, dětské centrum, apod.). Proluky v zástavbě by měly být co nejdříve zastavěny.

Ve středu obce by měl být rehabilitován prostor návsi, kam navrhujeme navrátit vodní plochu původního rybníka.

Nové centrum
Nové centrum

Budova prodejny potravin ze 70. let by měla být v budoucnu stržena a na jejím místě by mělo vzniknout menší „náměstí“, kde by se dalo parkovat a také pořádat různé akce, kolotoče atd. Dnes je prostor nevhodně neuzavřený a dominuje mu nefungující předimenzovaná prodejna potravin.

Zároveň bylo obci doporučeno, aby co nejdříve začala řešit problém akutně ohrožených staveb v obci. Jde například o objekt zemědělského dvora v severní části Dukovan. Tento objekt, by měl být zrekonstruován a využíván pro obecní zaměstnance jako sklady, garáže pro mechanizaci a dílny. Mimo to bylo zjištěno, že je nutné opravit západní objekt zemědělského dvoru-jih. Tento objekt je historický a uzavírá barokní osu zámku.

Osa barokní
Osa barokní

Řešena byla i budova zámku, která byla v minulosti nevhodně využívána a je v majetku obce. V koncepci bylo navrženo, aby na zámku vzniklo informační centrum s ubytováním, restaurací, obřadní místností, konferenčními sály apod. Na zámku by měl vzniknout provoz, který bude fungovat celoročně, zároveň bude čerpat z turistického ruchu Jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice.

Bylo doporučeno, v budoucnosti, až doslouží fotbalové hřiště nevhodně umístěné ve středu obce, aby byl zámek znovu propojen přímou pěší cestou okolo jednotlivých sportovišť až k objektu zemědělského dvoru-jih. Tato přímá cesta, historická barokní osa, která zde vždy v minulosti byla a souvisela s provozem zámku, bude spojovat zámek se sportovními zařízeními, kulturními objekty a novým bazénem.

Vizualizace koupaliště
Vizualizace koupaliště

Vznikne tak přímé propojení zámku a sportovišť v obci. Turisté, kteří přijedou na zámek a budou zde ubytováni, poté budou tato zařízení logicky využívat. Ve vrchní části zámku, jak již bylo zmíněno, bylo navrženo zřídit Informační centrum Dukovany. Svým fungováním a obsahem bude navazovat na již existující informační centrum na jaderné elektrárně. Toto Informační centrum Dukovany přiláká turisty a lidi jezdící na EDU a EDA. Důležité je téma nové expozice, které se bude zabývat změnami, kterými prošla krajina a lidé při výstavbě EDU a EDA. S hlavním zaměřením na zaniklé obce. Jak to zde vypadalo před samotnou stavbou, jak stavba samotná probíhala, lidé, příroda v okolí apod.

Nová zástavba
Nová zástavba

Zabývali jsme se také novou výstavbu v obci. Bylo doporučeno, že by se nové rodinné domy neměly stavět uprostřed parcely, ale „u cesty“ a udržovat tak uliční čáru, respektovat původní systém zástavby tak, aby vesnice zůstala vesnicí. Zároveň by se nová výstavba měla zaměřit i na objekty sloužící všem lidem: rozlučkovou síň, bazén, veřejná prostranství, nová sportoviště atd. V pohledu na obec jako na celek by měly být zachovány všechny hodnotné pohledy z okolí. Zároveň by výstavba nejprve měla probíhat v zahušťování stávající zástavby a na místech, které původní zástavbu doplňují. Dále se ve strategii píše, kam by obec měla v budoucnu soustředit novou výstavbu. Jde o místo západně od návsi. Zde je ale výstavba podmíněna proražením malých průchodů pro pěší skrze stávající zástavbu u západní hranice návsi. V žádném případě nesmí vzniknout satelitní výstavba.

Kříž brána – celkový pohled na krajinu
Kříž brána – celkový pohled na krajinu

Krajina v okolí obce byla řešena jen v podobě doporučení. Jedno z těchto doporučení je spojeno s turistickým ruchem. Jde o vytvoření okružní turistické trasy kolem zaniklých obcí, EDU, přehrady, zbylých objektů po těchto vesnicích v krajině a zpět do Dukovan, které souvisí s Informačním centrem na zámku. Měla by vzniknout zajímavá a poučná stezka. Dále by se měly všechny objekty ve špatném stavu, tedy stávající kříže, sochy a kaple na všech katastrech, které obec spravuje, opravit.

Rozlučková síň – vnitřek kaple otevřený
Rozlučková síň – vnitřek kaple otevřený

Řízení obce bylo doporučeno, aby se zaměřilo na rozvoj turistického ruchu, podpory obyvatel v obci a to jak ve vzdělávání, tak i v podnikání přímo v obci. A podporu podnikání v obci obecně, přilákáním perspektivních vzdělaných lidí například díky založení podnikatelského inkubátoru s podporou některé z univerzit a blízkou vazbou na Jadernou elektrárnu Dukovany.

Také byl zrealizován nový kříž v místě kde původně kříž býval související s novým rozšířením hřbitova a výstavbou menší nevytápěné rozlučkové síně v prostoru hřbitova.

www.cityupgrade.cz

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015 (právě čtete)
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017