Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 714 záznamů.

2. Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

3. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 9. 2023

Územní samosprávné celky v září letošního roku zaznamenaly historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu. Již od srpna územní rozpočty vykazují rekordní přebytky rozpočtu a nic se na tom nezměnilo ani ve třetím čtvrtletí. Ačkoliv tuzemská ekonomika čelí i v třetím kvartálu hospodářskému propadu, tak se to na výsledcích hospodaření ÚSC prozatím nepromítá.
6. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

4. Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC

Podle ustanovení § 2 odst. 3 se v rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se rozpočtová skladba uplatňuje v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
16. 11. 2023 MF ČR Ekonomika

5. Doporučení pro obce

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.
16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

7. Roste objem úspor územních samospráv

Hospodaření územních samosprávných celků za osm měsíců roku 2023 ukazuje, ve srovnání s předcházejícími lety, že u všech třech segmentů (obce, kraje i hlavní město Praha) se zvýšily jak úspory provozních prostředků, tak i rozdíl mezi objemem peněz, které mohly v daném období věnovat na investice a objemem uskutečněných kapitálových výdajů.
13. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

8. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
9. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

9. Nic nevzdáváme, osud samospráv je v rukou Senátu

Schvalování konsolidačního balíčku se posunulo z Poslanecké sněmovny do Senátu. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) apeluje na senátory, kteří prošli komunální politikou a mají za sebou práci pro obce ve funkci starosty či zastupitele, aby zvážili stávající podobu balíčku a jeho negativní dopady do obecních rozpočtů.
8. 11. 2023 SMO ČR Ekonomika

10. Změnou rozpočtového určení daní chceme řešit systém na další roky, říká hejtman Netolický po jednání s ministrem Výborným

Snaha Pardubického kraje o změnu rozpočtového určení daní pro kraje byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ministrem zemědělství Markem Výborným, který je zároveň poslancem zvoleným v Pardubickém kraji. Řeč byla také o podpoře Záchranné stanice Pasíčka či dotacím do vodohospodářské infrastruktury.
7. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

11. Zástupci samospráv nesouhlasí s konsolidačním balíčkem a přístupem státu

Na přelomu října a listopadu byla starostům měst a obcí v České republice rozeslána Říjnová výzva samospráv, jejímž iniciátorem je hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Spolu s ním výzvu potvrdily další osobnosti z řad starostů měst a obcí, ale také senátorů. K výzvě se mohou prostřednictvím internetového formuláře připojit všichni zástupci místních samospráv. Kompletní znění výzvy včetně informací o dopadu konsolidačního balíčku na obce a kraje je možné nalézt na internetových stránkách hlassamosprav.cz. Zde je také možné se k výzvě samotné připojit.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

12. Vláda zaujala k návrhu krajů na změnu rozpočtového určení daní neutrální stanovisko

Pardubický kraj patří mezi regiony, které dlouhodobě upozorňují na nespravedlivý systém přerozdělení rozpočtového určení daní. Přes 20 let starý systém nezohledňuje demografické změny ani reálné potřeby krajů. Současný systém tak vede k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zatímco některé kraje si mohou dovolit investovat do cenných papírů, jiné si na investice musí brát úvěry. Pro změnu stávajícího systému podalo hned šest krajů legislativní iniciativu, kterou se nyní zabývá vláda. Ta k těmto návrhům zaujala neutrální stanovisko. Podle hejtmana Martina Netolického je nyní důležité, jak se k návrhům postaví poslanci.
2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

14. Transfery ze státního rozpočtu

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 1/2023 byl publikován Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu. Problematika se týká zejména poskytování dotací, proto pro potřebu územních samospráv zveřejňujeme metodiku v plném znění.
31. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

15. Procesní hlediska uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
26. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

16. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 8. 2023

Územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) hospodařily v srpnu letošního roku s výrazným přebytkem hospodaření. Velice dobrou finanční kondici ÚSC neohrožuje ani současná stagnace tuzemské ekonomiky nebo stále vysoká míra inflace. O tom svědčí i výsledky hospodaření, které v srpnu dosáhly nejvyšších kladných hodnot od roku 2013.
20. 10. 2023 MF ČR Ekonomika

18. Výše odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
19. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

19. Kraje chtějí spravedlivé rozdělení daní

Zástupci šesti krajů předali dnes do podatelny poslanecké sněmovny návrh na změnu rozpočtového určení daní (RUD). Hejtmanka a pět hejtmanů vytvořili iniciativu „Férové financování krajů“, která nesouhlasí se stávající úpravou rozdělení výnosů daní v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Společně upozorňují na nedostatky stávající právní úpravy.
18. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

20. Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
12. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

21. Liberecký kraj již zná svůj střednědobý výhled rozpočtu, příjmy za letošek jsou vyšší, než byl předpoklad

Příjmy Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku rostou. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíc leden až září roku 2023 o 413 milionů korun vyšší, než kraj předpokládal. Krajští radní schválili střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2027. Ten se stane stěžejním dokumentem pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2024. Kraj v něm počítá s celkovými zdroji ve výši 6 135 363 470 korun, což je o 1 202 856 270 korun více než vloni.
5. 10. 2023 Liberecký kraj Ekonomika

22. Co je porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
5. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

23. Karlovarský kraj předloží vlastní návrh na rozpočtové určení daní

Radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, prostřednictvím níž chtějí změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Reagují tak na problematický konsolidační balíček, který je nyní v legislativním procesu, a na zastaralé nerovnoměrné a nespravedlivé nastavení financování, podle něhož kraje hospodaří s rozpočty založenými na socioekonomických reáliích platných v době jejich vzniku. O předložení zákonodárné iniciativy budou ještě jednat zastupitelé na říjnovém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje.
4. 10. 2023 Karlovarský kraj Ekonomika

24. Hospodaření územních samospráv v prvním pololetí

Podíváme se krátce na výsledky hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku. Zdá se, že úsporné hospodaření územních samospráv přetrvává, obce, města i kraje mají, na rozdíl od státního rozpočtu, příznivá salda svých rozpočtů.
2. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

25. Ekonomická svoboda v České republice

Studie Economic Freedom of the World byla poprvé vydána v roce 1996 a mimo jiné měří ekonomickou svobodu – možnost jednotlivců činit vlastní ekonomická rozhodnutí – na základě analýzy několika ukazatelů, mezi které patří regulace, velikost vlády, vlastnická práva, vládní výdaje a daně. Letošní zpráva, která vychází z údajů za rok 2021, zachycuje také vliv omezení souvisejících s COVID-19.
22. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

26. Daň z nemovitých věcí

V souvislosti s ozdravným balíčkem veřejných financí se předmětem diskuze stala také daň z nemovitých věcí. Na rozdíl od původního návrhu, dělit výnos ze zvýšené daně mezi stát a obce, se nyní uvažuje o tom, že by stát zvýšil výnos této daně pro obce, ale přitom adekvátně snížil jejich podíl na sdílených daních.
21. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

27. Pardubičtí zastupitelé podpořili iniciativu na změnu rozpočtového určení daní pro kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání téměř jednohlasně schválilo zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje ve věci změny rozpočtového určení daní pro kraje. Návrh, kterým se dlouhodobě zabývala Asociace krajů České republiky, počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje.
20. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

28. Problematika změn v dani z nemovitosti pro obce by se měla objevit na 58. DMO

Vládní konsolidační balíček přináší mnoho změn, ale také mnoho třecích ploch a neurčitostí, jak tomu při změnách bývá. Na podzimním 58. Dnu malých obcí, který proběhne 2. 11. 2023 v O2 Universu v Praze a 7. 11. 2023 na Výstavišti Flora v Olomouci, se starostové a starostky dozví přímo od zastupitelů Ministerstva financí, jak by daň z nemovitosti pro obce měla rámcově vypadat a jaké změny se jich jako zastupitelů přímo týkají.
19. 9. 2023 DMO Ekonomika

29. Středočeský kraj bojuje proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní a přichází se zákonodárnou iniciativou

Zastupitelé Středočeského kraje na svém zasedání schválili zákonodárnou iniciativu, jejímž cílem je návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je současné nastavení přerozdělování peněz vybraných na daních krajům, které je nastaveno nerovnoměrně a neodpovídá skutečnosti.
18. 9. 2023 Středočeský kraj Ekonomika

30. Do 1. října můžete změnit koeficienty pro daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je jedinou daní, jejíž výši může obec ovlivnit svou obecně závaznou vyhláškou. Ústavní soud navíc nedávno potvrdil, že obce mají v tomto rozhodování velkou variabilitu. Pokud chcete vyhlášku nově vydat, nebo jí určitým způsobem změnit, máte čas už jen do 1. října!
13. 9. 2023 SMS ČR Ekonomika

31. Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělení příjmů z daní, předkládá novelu zákona

Spravedlivější rozdělení peněz, které do krajů míří ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní (RUD), řeší novela zákona, již překládá Zlínský kraj. Znění novely ve středu 6. září projednali krajští radní na mimořádném zasedání a doporučili zastupitelům v pondělí 11. září schválit její předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
8. 9. 2023 Zlínský kraj Ekonomika

33. Netolický: Přístup vlády ke krajům je alibismus, naši občané si zaslouží stejné podmínky

Problematika rozpočtového určení daní pro kraje a změna nastavení, které některým krajům přináší výrazně méně prostředků než jiným, se dostala v posledních týdnech do zvýšené pozornosti médií. Jedním z krajů, které dlouhodobě na aktuálním nastavení tratí, je také Pardubický kraj. O tom, proč je nutné systém změnit, kolik prostředků kraj ročně ztrácí a kde se nerovnováha mezi regiony projevuje, hovořil v krajském podcastu Zaostřeno na… hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
7. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

34. Hospodaření státu není dobré

Povinností obcí a měst je projednat každoročně do 30. června následujícího roku závěrečný účet za rok uplynulý a spolu s ním i zprávu o výsledcích přezkoumání svého hospodaření. Každá obec přitom přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Česká republika je složitá struktura, kterou tvoří 6252 obcí, od těch nejmenších až po hlavní město. Každá obec řeší své specifické problémy, úhrnem však již několik let platí, že finanční hospodaření obcí je úspěšné.
7. 9. 2023 NKÚ Ekonomika

35. Ztrácíme pozice bohatého státu – stát, obce a jednotlivci

Česká republika v posledních dvaceti letech postupně ztrácí svoji pozici bohatého státu v rámci regionu střední a východní Evropy. Zatímco před 20 lety připadalo na Česko 17 procent veškerého finančního majetku v regionu a 14 procent reálného majetku, na konci roku 2022 to bylo už pouze devět procent finančního majetku a šest procent reálného majetku.
6. 9. 2023 Obec a finance Ekonomika

36. Dvacet let a dost, Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili legislativní iniciativu Pardubického kraje na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tento návrh počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje. Při výpočtu dopadů nového nastavení vůči daňově uzavřenému roku 2022 činí navýšení rozpočtového určení daní pro kraj 1,116 miliardy korun ročně.
5. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

37. Nesouhlasíme se změnou rozpočtového určení daní pro kraje, vzkazuje rada

Rada Ústeckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k návrhu změny RUD krajů zpracovaného Radou asociace krajů. Jakýkoliv návrh na přerozdělení podílů mezi kraji bez navýšení celkového podílu krajů na RUD je pro Ústecký kraj neakceptovatelný. Dopis s tímto stanoviskem byl zaslán čelním představitelům státu a všem parlamentním stranám a poslancům a senátorům zvoleným v Parlamentu ČR za Ústecký kraj.
25. 8. 2023 Ústecký kraj Ekonomika

38. SMO ČR: U daně z nemovitosti nakonec zvítězil zdravý rozum a naše argumenty

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.
24. 8. 2023 SMO ČR Ekonomika

39. Méně byrokracie a spravedlivější daň z hazardu, SMS ČR oslovilo koalici s návrhy na úpravu konsolidačního balíčku

Trojici návrhů na úpravy vládního konsolidačního balíčku zaslalo předsedům všech vládních stran Sdružení místních samospráv ČR. Týkají se daně z nemovitých věcí a daně z hazardu. Cílem je, aby se vládou navrhované změny promítly co nejméně negativně do obecních rozpočtů, případně mají ušetřit obcím práci s náročnou byrokracií.
23. 8. 2023 SMS ČR Ekonomika

40. Letošní hospodaření obcí a krajů

Komplexní údaje o hospodaření územních samospráv v letošním roce do konce měsíce května potvrzují, že obce a kraje hospodaří již druhým rokem v prostředí vysoké inflace. Na české poměry stále vysoká čísla inflace poznamenala jak vývoj příjmů, tak nezbytně i vývoj výdajů obcí, měst i krajů.
22. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

41. Velké nadnárodní skupiny budou v ČR odvádět minimální daň 15 %

Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Příslušný návrh zákona – Zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin – schválila ve středu Vláda ČR. Začít platit by měl od 31. prosince 2023.
17. 8. 2023 MF ČR Ekonomika

42. Inflace dále zvolňuje

Svižný desinflační vývoj pokračuje v Česku i v letních měsících. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 8,8 %, v souladu s tržním očekáváním. Mírně nad očekávání zrychlila meziměsíční dynamika inflace z 0,3 % na 0,5 %. Hlavním důvodem je významný růst cen v oddíle reakce a kultura (+5,3 %), což odráží především sezónní zdražení dovolených (+22,8 %).
16. 8. 2023 ČSOB Ekonomika

43. Státní rozpočet s vysokým schodkem

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky hospodaření se státním rozpočtem za sedm měsíců letošního roku. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 mld. Kč.
8. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

44. Čistá pozice vůči EU a výše dluhu

Aktuální informace z Ministerstva financí uvádí, že v průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč. ČR tak za první letošní půlrok obdržela o téměř 20,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč činí celkové kladné saldo 45,6 mld. Kč. Od vstupu do EU jsme dosáhli čistého příjmu 1,05 bil. Kč
3. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

45. Obce a podnikatelé

V souvislosti s povinností živnostníků si zřídit datovou schránku se jejich počet začal od konce roku 2022 snižovat. Zatímco se v předchozích obdobích se počet lidí, kteří zrušili své živnostenské oprávnění, pohyboval kolem 4000 za jeden měsíc, v říjnu to byl již dvojnásobek a počet zaniklých živnostníků vyvrcholil letos v únoru, kdy jich zaniklo více než 104 tisíc.
26. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika

46. Jak to bude s daní z nemovitých věcí?

Vládní úsporný balíček má zajistit především konsolidaci veřejných rozpočtů. Odborná veřejnost všeobecně očekávala především návrhy změn na výdajové straně rozpočtu, ale současná debata se vede hlavně o úpravě daní, které povedou k zvýšení příjmů státu v dalším období. Balíček opatření má již legislativní podobu a prochází procesem čtení v Poslanecké sněmovně. Pokud jde o daň z nemovitých věcí, není předmětem diskuze ani tolik zvýšení sazby, a tedy i výnosu daně, ale zejména jde o rozpočtové určení tohoto výnosu.
20. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika

47. Rozpočet příštího roku opět s výrazným schodkem

Vláda schválila koncem června materiál Ministerstva financí k přípravě státního rozpočtu na rok 2024. Materiál stanovuje základní předpokládané předběžné parametry rozpočtu, které však ještě budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.
18. 7. 2023 Obec a finance Ekonomika

48. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2023

Výsledky hospodaření územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) v dubnu i nadále potvrzují dobrou finanční kondici územních rozpočtů v letošním roce. Ačkoliv územní rozpočty v porovnání s přechozími roky zaznamenaly nižší kladné saldo rozpočtu, tak jejich investice dosáhly historicky nejvyšších hodnot. Zvýšená investiční aktivita ÚSC je velmi důležitá, neboť investice umožňují modernizaci krajské a obecní infrastruktury, a tím přispívají ke zlepšení celkové životní úrovně obyvatel. Dle nejnovější predikce Ministerstva financí by hospodaření ÚSC mělo v roce 2023 skončit opět přebytkem, o čemž prozatím svědčí i výsledky hospodaření z letošního dubna.
11. 7. 2023 MF ČR Ekonomika

49. Hejtman Netolický: Pardubický kraj přišel nespravedlivým rozdělením daní až o 15 miliard korun

Jedním z témat, které aktuálně i přes letní prázdniny řeší české a moravské kraje s vládou, je změna rozpočtového určení daní, tedy výše prostředků, které kraje získávají z celostátního daňového výnosu na svoji činnost. Některé kraje, včetně toho Pardubického, dlouhodobě upozorňují na nespravedlivé rozdělení, které je limituje v investiční činnosti do silnic II. a III. tříd či do oblasti zdravotnictví. O tom, jak by se mělo přerozdělení pro kraje změnit hovořil hejtman Pardubického kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou správu a legislativu Martin Netolický.
7. 7. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

50. Boj o daň z nemovitosti pokračuje

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) obdrželi dnes na jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou příslib projednání jejich návrhů ke konsolidačnímu balíčku jak koaličními partnery, tak i na půdě Poslanecké sněmovny.
28. 6. 2023 SMO ČR Ekonomika
Bylo nalezeno 714 záznamů.