Archiv článků (rubrika Energetika)

Bylo nalezeno 164 záznamů.

1. Informační linka pro zájemce o komunitní energetiku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 dostanou odpověď na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny.
15. 7. 2024 DDeM Energetika

2. Komunitní energetika klepe na dveře

Nedávno jsme informovali o sérii seminářů Pro moderní Česko. Ve Svitavách diskutovali řečníci o nových možnostech, které přinese sdílení elektřiny i rozvoj obnovitelných zdrojů a dotačních titulů. Komunální energetika již opravdu klepe na dveře. Sdílení energie začne už od července.
3. 7. 2024 SME Energetika

4. Transformace teplárenství otevírá příležitosti i pro obce

Dekarbonizace teplárenství představuje jednu z největších změn v české energetice. Tento proces bude znamenat výraznou transformaci regionů, které se odkloní od uhelných zdrojů, což se projeví v mnoha oblastech. Součástí dekarbonizace budou také změny na trhu práce a ve vzdělávání, přičemž dopady se projeví i v dalších sektorech. Nezbytné budou i investice do rozvodných sítí.
28. 6. 2024 Obec a finance Energetika

5. Energie z větru podle krajů

Větrné elektrárny loni vyrobily 700 milionů kilowatthodin elektřiny, ukazuje zpráva Energetického regulačního úřadu. V přepočtu na rozlohu kraje je nejvíc větrných elektráren v Karlovarském kraji, následovaným Ústeckým a Libereckým. Tuzemské větrníky však stále pokrývají pouze 1 % spotřebované elektřiny, upozorňují Česká společnost pro větrnou energii a Komora obnovitelných zdrojů energie.
25. 6. 2024 Obec a finance Energetika

6. Největší bateriový systém

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetice vyžaduje regulovat výkyvy ve výrobě elektřiny, která je závislá na rozmarech počasí. Jednou z možností je instalace bateriových systémů – ty mohou být využity jak pro domácí použití, tak pro akumulaci energie v mnohem větším měřítku – v průmyslu, ale například i v rámci komunitní energetiky.
20. 6. 2024 Skupina ČEZ Energetika

7. Jihomoravský kraj podepsal memorandum o energetickém společenství

Hejman Jihomoravského kraje Jan Grolich dnes podepsal memorandum o spolupráci na projektu energetického společenství se zástupci firem, spolků i občanů. Společenství umožní sdílení elektrické energie nejen mezi krajskými nemocnicemi, školami nebo sociálními zařízeními, ale taky mezi občany, firmami nebo neziskovými organizacemi.
19. 6. 2024 Jihomoravský kraj Energetika

8. Pardubický kraj je českým lídrem v projektech energetických úspor

Pardubický kraj nyní spouští nový energeticky úsporný projekt. Modernizace energetického hospodářství v devíti školách a jednom zdravotnickém zařízení se kraji vrátí z budoucích úspor energie. Významnou část budou tvořit úspory z fotovoltaiky v sedmi areálech. Díky modernímu energeticky úspornému osvětlení se zlepší i kvalita vnitřního prostředí zaměstnanců, studentů či pacientů.
18. 6. 2024 Pardubický kraj Energetika

10. Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.
14. 6. 2024 Královéhradecký kraj Energetika

11. Obrana před energošmejdy

Zatímco ve druhém loňském pololetí stížností na nekalé praktiky zprostředkovatelů výrazně ubylo, od počátku tohoto roku, zejména v posledních týdnech, řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) již několik desítek podání na tzv. energošmejdy. Stížnosti spotřebitelů míří především na porušování zákazu podomního prodeje nebo na nepravdivé či klamavé informování zákazníka, ale také na výkon zprostředkovatelské činnosti bez potřebné registrace.
13. 6. 2024 ERÚ Energetika

14. Aktuální trendy v energetice

Tento týden se v Telči setkali zástupci samospráv, firem, vysokých škol a podnikatelských subjektů z České republiky, Rakouska a Německa u příležitosti mezinárodní odborné konference s názvem Aktuální trendy a budoucnost energetiky.
6. 6. 2024 Kraj Vysočina Energetika

15. Dočasná podpora uhelných elektráren

Avizovaný konec některých uhelných elektráren v příštím roce může spustit dominový efekt. Dá se proto očekávat, že stát tyto elektrárny raději dočasně podpoří, aby nerentabilní provoz ukončily později. Jako náhrada budou v nejbližších letech sloužit plynové elektrárny v kombinaci s importem elektřiny ze zahraničí. A to do doby, než stát dokončí výstavbu nových jaderných bloků.
5. 6. 2024 MJEnergie Energetika

17. Potenciál výroby tepla

Energie získaná z čistíren odpadních vod, z řek, geotermálních vrtů nebo vzduchu by mohla v Česku do roku 2040 zajistit až jednu třetinu dodaného tepla. Tyto nízkoteplotní obnovitelné zdroje využité pomocí tepelných čerpadel mohou zásadním způsobem přispět k modernizaci systému dálkového vytápění v Česku. Vyplývá to z nové studie Teplárenského sdružení ČR.
30. 5. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

18. Evropská komise schválila provozní podporu na modernizaci českých tepláren

Rozhodnutí, které pomůže české energetice s nahrazováním výroby elektřiny a tepla z uhlí. Evropská komise po intenzivním vyjednávání vydala povolení na provozní podporu pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v maximálním celkovém objemu 3,2 miliardy euro. Bude tak možné aplikovat opatření, které je zásadní pro modernizaci energetiky a teplárenství a přispěje k plnění klimatických cílů. Model bude zároveň využívat nejefektivnější a nejmodernější formu podpory, která se bude odvíjet od situace na trhu.
29. 5. 2024 MPO ČR Energetika

20. Komunitní energetika a další moderní trendy, takový byl Liberecký Inspiraton

Liberecký kraj pokračuje v nedávno nastaveném kurzu a věnuje se s přispěním své Agentury regionálního rozvoje popularizaci témat moderní a udržitelné energetiky. Na konci května připravili ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst Liberecký Inspiraton pro zástupce měst a obcí i pro odborníky v energetice.
27. 5. 2024 Liberecký kraj Energetika

21. EPC projektů v Česku rychle přibývá

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.
24. 5. 2024 MŽP ČR Energetika

22. Liberecký krajský Inspiraton představí moderní energetická řešení pro města a obce

Pod záštitou hejtmana Martina Půty se v prostorách Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink uskuteční Liberecký krajský Inspiraton. Své si v programu najdou především starostové a další zástupci měst a obcí, kteří řeší aktuální a mnohdy palčivé energetické otázky. Kromě odborných přednášek jsou v plánu i dva kulaté stoly. První z nich se zaměří na téma komunitní energetiky, druhý pak přinese praktická řešení v úsporách energie.
22. 5. 2024 Liberecký kraj Energetika

23. Budoucnost české energetiky

Stát by měl nastavit jasné mantinely v oblasti energetiky a zajistit dlouhodobou předvídatelnost prostředí pro výrobní i veřejnou sféru. K tomu mají přispět právě projednávané strategické dokumenty, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Jednou z největších výzev dekády je dekarbonizace teplárenství. Na těchto závěrech se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s tématem „Jak státní energetická koncepce ovlivní budoucnost české energetiky?“
22. 5. 2024 Obec a finance Energetika

24. Teplárenství se připravuje na bezuhelnou éru

Konstantně narůstající čísla návštěvníků a partnerů konference Dny teplárenství a energetiky naznačují, jak bouřlivému vývoji čelí české teplárenství. Podle Mirka Topolánka, předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, je aktuální situace velmi turbulentní. Teplárenství se připravuje na bezuhelnou éru, podmínky však nejsou ideální.
16. 5. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

25. Nastal boom fotovoltaiky

Obnovitelná energetika, a hlavně solární zdroje, aktuálně opět zažívají boom. O tom, na jaké překážky stále naráží, jak je řešit a jaké jsou zkušenosti z praxe, debatovali v dubnu zástupci samospráv, státu, experti i obchodníci s elektřinou na pracovním setkání ve Spojce Karlín pořádaném platformou Chytré město a investor.
7. 5. 2024 Obec a finance Energetika

26. „Létající“ energetici zdarma poradí obcím, jak ušetřit na energiích

Další strategický projekt – Centrum veřejných energetiků (CVE) dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Jako jediný z 13 strategických projektů, které mají šanci sáhnout si na evropské peníze, už rok v praxi částečně funguje a přináší první výsledky. Díky energetickému poradenství CVE financovaného zatím z krajského rozpočtu mají obce a města levnější a “zelenější“ energie.
3. 5. 2024 Moravskoslezský kraj Energetika

27. Komunitní energetika je o krok blíž, do druhého kola energetických společenství postupuje 57 komunitních projektů

Ministerstvo životního prostředí ukončilo první kolo hodnocení projektových záměrů na vznik energetických společenství s požadovanou státní podporou v celkové výši 137 milionů korun. Ty jsou základem komunitní energetiky, která je postavena na společné výrobě a sdílení elektrické energie, případně i tepla z obnovitelných zdrojů. Z celkem 76 přijatých záměrů jich do druhého kola postoupilo 57. Dalších sedm projektů, které prošly sítem výběrové komise, jde do tzv. zásobníku, na který MŽP plánuje alokovat další prostředky.
26. 4. 2024 MŽP ČR Energetika

28. Více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jejich rozvoj usnadní akcelerační zóny

Povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic bude snazší a rychlejší. Vláda schválila usnesení, které Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Umožní vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie. Nyní resorty určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.
25. 4. 2024 MŽP ČR Energetika

29. Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data eviduje.
23. 4. 2024 ERÚ Energetika

32. Sedmá novela energetického zákona

Vláda schválila v březnu novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci.
5. 4. 2024 Obec a finance Energetika

33. V pěti okresních městech Vysočiny se v březnu uskutečnily semináře k problematice komunitní energetiky

V souvislosti s úspěšným ukončením transpozice evropských směrnic došlo v české legislativě k vytvoření podmínek pro vznik energetických společenství, jako základních kamenů pro rozvoj možnosti sdílení energie v jednotlivých komunitách. Přijatý zákon předpokládá tři základní modely možností sdílení vyrobené energie.
4. 4. 2024 Kraj Vysočina Energetika

34. Energetická nezávislost Česka přichází skrz Modernizační fond

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard korun. Prostředky získané z emisních povolenek směřují cíleně do oblastí, jako je energetika, doprava a průmysl, abychom mohli zvýšit energetickou účinnost, dekarbonizaci výroby a podpořit energetickou soběstačnost země. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.
28. 3. 2024 MŽP ČR Energetika

35. Premiér Petr Fiala diskutoval v Třebíči o dopadech dostavby Jaderné elektrárny Dukovany na region

Vlivy plánované stavby dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany zhodnotí odborná studie. Její zadání dnes v Třebíči představili premiér ČR Petr Fiala, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ministr dopravy Martin Kupka. Jednání s klíčovými aktéry v území svolal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Pozvání přijal také předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátorka Hana Žáková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
26. 3. 2024 Kraj Vysočina Energetika

37. Energetická nezávislost obcí

O tom, jak dosáhnout na energetickou nezávislost obcí a měst, debatovali kromě odborníků v oborech energetiky, legislativy nebo technologií také zástupci vlády na konferenci Svazu moderní energetiky, která se konala v polovině března v Jablonci. Že zelená modernizace přináší nové příležitosti i pro obce, vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík. Do debaty o české půdě i stabilitě zemědělství promluvil ministr zemědělství Marek Výborný a o reformách dávkového systému a pomoci nejen sociálně slabším vrstvám společnosti diskutoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
25. 3. 2024 SME Energetika

38. Fotovoltaika v Pacově

Pacov na Pelhřimovsku je nevelké, ani ne pětitisícové město, které však plní významnou roli obce s rozšířenou působností v západní části Kraje Vysočina. Mezi největší investice Pacova bude letos patřit instalace fotovoltaických elektráren nebo oprava sokolovny.
11. 3. 2024 Obec a finance Energetika

39. Šest lokalit vhodných pro stavbu přečerpávacích elektráren

Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství představilo lokality, kde bude možné vybudovat nové přečerpávací vodní elektrárny (PVE) k akumulaci elektřiny. Jde o místa na již existujících přehradách, na kterých výstavba není významně v konfliktu s ochranou přírody a krajiny. Je to další krok na cestě k energetické nezávislosti i bezpečnosti České republiky. Povodí Vltavy pak při plavbě lodí po Orlické nádrži vzalo novináře na jedno z míst, kde se do budoucna s přečerpávací elektrárnou počítá.
6. 3. 2024 MŽP ČR Energetika

40. Jak na komunitní energetiku v praxi obcí: prakticky zaměřené semináře proběhnou v pěti městech Vysočiny

V nedávné době vstoupila v účinnost novelizace energetického zákona a zákona o hospodaření energií (tzv. LEX OZE 2), která přináší zásadní změny v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a možností sdílení vyrobené elektrické energie mezi více odběrnými místy – konceptu komunitní energetiky. Co tato změna znamená pro obce a města na Vysočině, jaký z ní mohou mít prospěch, jaká rizika jsou s komunitní energetikou spojena?
27. 2. 2024 Kraj Vysočina Energetika

41. Aktualizace Státní energetické koncepce se blíží do finále

Dlouho očekávaná aktualizace Státní energetické koncepce je na světě. MPO ji předložilo do mezirezortního řízení. Staví především na jádru a obnovitelných zdrojích. Jakou roli má hrát teplárenství? I to bude jedním z témat mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky, která se koná koncem dubna v Olomouci.
26. 2. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

42. Bezpečnost fotovoltaiky

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE). Že není radno zabezpečení celého systému proti požáru podceňovat, dokazují i statistiky – v roce 2023 se i s ohledem na rostoucí počet solárních instalací skokově zvýšil počet požárů těchto zařízení.
21. 2. 2024 ČKAIT Energetika

43. Závislost na fosilních palivech

Eurostat (Statistický úřad Evropské unie) nedávno zveřejnil roční energetické statistiky pro rok 2022. Podle publikovaných údajů činila v roce 2022 závislost EU na fosilních palivech v rámci celkových dodávek energie 70,9 %, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková poptávka po energii v dané zemi nebo regionu). To je mírný nárůst oproti úrovni v roce 2021, kdy činil 69,9 %.
19. 2. 2024 Eurostat Energetika

44. Efektivní energetika – slovo starosty

V Senátu se koncem ledna pod záštitou místopředsedy Jiřího Oberfalzera uskutečnila Národní konference s názvem Efektivní energetika. Řečníky byla hvězdně obsazena počínaje premiérem Petrem Fialou, místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem, prezidentem Hospodářské komory Zdenkem Zajíčkem, ředitelem ČEZu Danielem Benešem či Danou Drábovou, až po expremiéra Mirka Topolánka a poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
14. 2. 2024 Obec a finance Energetika

45. Hlavní trendy v obnovitelné energetice

Obrovský růst zájmu o obnovitelné zdroje energie (OZE) se projevuje nejenom u měst a obcí, ale o stovky procent vzrostl zájem rodin o fotovoltaiky, tepelná čerpadla i solární kolektory. Stejně tak je vidět zaujetí a cílená pozornost ve firemní sféře. Čerstvé statistiky a hlavní trendy v obnovitelné energetice představila Komora OZE na nedávné tiskové konferenci.
9. 2. 2024 Komora OZE Energetika

46. Středočeský kraj a Svaz moderní energetiky spojují síly v oblasti regionální energetiky

Rozvoj komunitní energetiky, podpora využívání obnovitelných zdrojů i úspornější nakládání s energiemi, to jsou hlavní cíle nově navázané spolupráce mezi Středočeským krajem a Svazem moderní energetiky. Členství ve Svazu krajské zastupitelstvo schválilo loni na podzim s účinností od 1. ledna 2024. Obě organizace nyní budou společně usilovat o systematický přístup k transformaci energetiky a posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti středních Čech.
7. 2. 2024 Středočeský kraj Energetika

47. Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83 záměrů. Alokace výzvy činí 98 milionů korun. Jelikož se jedná o dvoukolovou soutěžní výzvu, čeká nyní podané záměry druhé kolo, během kterého se vybere minimálně 40 nejvhodnějších, které budou doporučeny k postupu.
6. 2. 2024 MŽP ČR Energetika

48. Větrná energie v praxi obcí

Elektřina z nebe, tak by se s trochou nadsázky dala označit větrná energetika, jeden z obnovitelných zdrojů elektřiny. Ale nic není tak jednoznačné. Legislativní omezení, počáteční investice, dezinformace, nutnost najít vhodnou lokalitu – to jsou jen některé oblasti, kterých se výstavba větrné elektrárny dotýká. Přesto v některých místech „vysoké mlýny“ vítr melou zdánlivě bezstarostně.
2. 2. 2024 Pardubický kraj Energetika

49. Vytápění v roce 2023

Řada měst a obcí v uplynulém roce řešila problémy s vytápěním, které ovšem vycházely spíše z ekonomických důvodů než z klimatických podmínek. Jaký byl vývoj a skutečná situace při vytápění v roce 2023, to uvádí aktuální zpráva, kterou vydalo Teplárenské sdružení.
31. 1. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

50. Komunitní energetika – ano, ale s rozumem a koncepcí

Zavádění energetických společenství je v Česku zatím na úplném začátku, odborníci se však dosud neshodnou na jejich přínosu v praxi. Podle některých z nich jsou očekávání větší, než jaká bude realita. Upozorňují přitom hlavně na ekonomické faktory, kdy se sdílení nemusí vyplatit. Další oboroví zástupci naopak vidí v komunitní energetice velký potenciál, který může vést ke zvýšení energetické soběstačnosti. Vyplývá to z komentářů řady odborníků.
30. 1. 2024 Obec a finance Energetika
Bylo nalezeno 164 záznamů.