Archiv článků (rubrika Ostatní)

Bylo nalezeno 1209 záznamů.

1. Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

2. Nový portál Poradce pro veřejnou správu: Spolehlivá navigace světem daní, účetnictví, rozpočtů a mezd ve veřejné správě

Vydavatelský dům Poradce podnikatele, který je na trhu již přes 30 let a stojí mimo jiné za úspěšným projektem Daně pro lidi, nedávno spustil nový portál. Poradce pro veřejnou správu představuje spolehlivou zkratku k informacím a řešením legislativy veřejné správy, a to z pohledu daní, účetnictví, rozpočetnictví, mezd a personalistiky.
17. 5. 2024 PPVS Ostatní

3. Startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

O kvalitě mluvíme každý den. Představuje rozhodující faktor úspěchu pro jakoukoli organizaci. V dynamicky se měnícím světě je velkou výzvou. Proto Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje ty, které se kvalitě věnují, podílejí se na jejím rozšiřování a přispívají k její implementaci. Toto úsilí si zaslouží být vidět, proto vznikla soutěž Ambasador kvality České republiky. Představuje platformu pro propagaci a osvětu tohoto fenoménu napříč obory. Soutěž je otevřená organizacím soukromého i veřejného sektoru. Má-li vyhrát ta vše, nezapomeňte podat přihlášku do 30. září.
17. 5. 2024 ČSJ Ostatní

4. Vláda preventivně zvyšuje bezpečnostní opatření

Plošné zvýšení výkonu služby policie na celém území České republiky, adekvátní počet hlídek s balistickou ochranou, posílení pyrotechnické služby v Praze a Ostravě, intenzivnější silniční kontroly i revize vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Ministerstvo vnitra navrhlo preventivní zvýšení bezpečnostních opatření. Jde o reakci na doporučení odborníků, chystané akce na území ČR i na bezpečnostní situaci ve světě.
2. 5. 2024 MV ČR Ostatní

5. Jan Kasl nadále předsedou ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.
24. 4. 2024 ČKA Ostatní

6. Památky táhnou cestovní ruch

V uplynulém roce navštívilo některou z kulturních památek v České republice 43 % cizinců a 36 % domácích cestovatelů. Nejčastěji navštěvovanými jsou hrady a zámky. Prim pak hrají památky v Praze, kde návštěvníci utrácí za tuto aktivitu také nejvíce. Ze zahraničních návštěvníků památky v Česku vyhledávají nejčastěji cestovatelé z USA, Francie, Španělska a Itálie.
24. 4. 2024 CzechTourism Ostatní

7. 59. Den malých obcí očima hlavních partnerů a vystavovatelů

Tradičním hlavním partnerem 59. Dne malých obcí byla společnost Bonita Group Service s.r.o., za kterou rozhovor poskytnul výkonný ředitel Tomáš Hruboš. Novým hlavním partnerem byla společnost TEDOM a.s., kterou zastupovala ředitelka udržitelné energetiky Ludmila Vozdecká. Novinky i zajímavosti na video představili i někteří vystavovatelé.
5. 4. 2024 DMO Ostatní

9. Svět bankovek Oldřicha Kulhánka

První umělecké návrhy československých platidel ze 70. let 20. století, satirické Funny Money i životní příběhy současných bankovek. To vše je možné vidět od 27. března v Návštěvnickém centru České národní banky (ČNB). Pro veřejnost se otevřela unikátní výstava Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
3. 4. 2024 Obec a finance Ostatní

10. Videorozhovory z jarních 59. Dnů malých obcí

Na jarním 59. Dnu malých obcí, který proběhl v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a v úterý 26. 3. 2024 na Výstavišti Flora Olomouc, se pravidelně objevují zástupci ministerstev, vedoucí krajské a komunální politiky, stejně jako funkcionáři SMO ČR a SMS ČR. Jan Pokorný a Vojtěch Dvořáček s nimi připravili několik rozhovorů o novinkách a o aktuálních tématech, která jsou pro obce relevantní.
2. 4. 2024 DMO Ostatní

11. Výroční zpráva NKÚ: Česko není dostatečně připraveno na krize

V době zhoršující se bezpečnostní situace ve světě není Česká republika dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Stále není dotvořen systém ochrany měkkých cílů a slabým místem je i dlouhodobě opomíjený stav ochrany obyvatelstva. Počet trvalých úkrytů klesá, jsou schopny ukrýt jen 3,2 % obyvatel ČR, chybí ochranné obleky a další prostředky individuální ochrany obyvatel. Ministerstvo obrany nevyužilo prostředky na obnovu automobilní techniky armády či vybavení chemického vojska efektivně. Nedochází k zásadní modernizaci státní správy, úroveň digitalizace je stále nízká. Nepodařilo se výrazně snížit tempo zadlužování státu, nedošlo k ekonomickému růstu a vysoká inflace vedla k poklesu reálného příjmu domácností. To je stručný výčet výsledků 33 dokončených kontrol a také stanovisek k hospodaření státu, které Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) shrnul ve své právě publikované výroční zprávě za rok 2023.
2. 4. 2024 NKÚ Ostatní

13. Pohyb obyvatelstva – rok 2023

Počet obyvatel České republiky se během roku 2023 zvýšil z necelých 10,83 milionu na 10,90 milionu. Zahraniční migrací přibylo v obyvatelstvu 94,7 tisíce osob, zatímco přirozenou měnou 21,6 tisíce ubylo. O více než 10 % meziročně poklesl počet sňatků a živě narozených dětí, méně bylo také zemřelých a mírně i rozvodů.
26. 3. 2024 ČSÚ Ostatní

14. Budování dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla územními samosprávnými celky

Metodika popisuje a identifikuje klíčové otázky budování dobíjecí infrastruktury obcemi, popisuje vhodný postup při realizaci projektu zajištění výstavby a provozu dobíjecí stanice a navrhuje vhodný smluvní vztah se zhotovitelem a provozovatelem dobíjecí stanice. Metodika primárně směřuje na budování veřejné dobíjecí infrastruktury, přiměřeně lze však základní principy aplikovat i pro budování neveřejné dobíjecí infrastruktury určené výhradně pro potřeby samosprávy.
20. 3. 2024 SMO ČR Ostatní

15. Základní informace o výzkumu Město pro byznys 2023

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank. Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.
19. 3. 2024 Město pro byznys Ostatní

16. Cestovní ruch se dostává na data před covidem

Přestože vlivem pandemie je ve srovnání s rokem 2019 počet podnikatelů i zaměstnanců, kteří působí v cestovním ruchu, nižší, stále platí, že turismus významně přispívá do státního rozpočtu České republiky. V roce 2022 tvořil tento segment 2,22 % hrubého domácího produktu a pracovalo v něm 225,5 tisíce lidí.
7. 3. 2024 CzechTourism Ostatní

18. Odborný seminář pro vlastníky lesů tentokrát na téma ochrany lesa, legislativy nebo pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření

Kraj Vysočina je regionem, kde péče o lesy sehrává významnou roli. Zvlášť, když Vysočinu v předchozích letech postihla významná kůrovcová kalamita, která na značné části území poškodila většinu starších, zejména smrkových porostů. Díky přístupu vlastníků lesa, ale i práci odborných lesních hospodářů, kteří poskytují vlastníkům lesa potřebný informační servis, dochází k rychlé obnově lesa a zakládání nových, mnohem pestřejších lesů, než které zde rostly doposud.
28. 2. 2024 Kraj Vysočina Ostatní

19. Jarní konference 59. DMO: Nové trendy a výzvy ve správě obcí

Jarní konference Den malých obcí se koná v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a o týden později, v úterý 26. 3., v Olomouci na Výstavišti Flora. Účastníci se dozví o pravidelných změnách v legislativě týkajících se správy obcí, o tom, jak účinně hospodařit s rozpočtem, či o strategii rozvoje komunitní energetiky. Ministerstvo pro místní rozvoj představí nové národní dotační tituly a IROP. Novinkou je téma nakládání s odpady a zálohování obalů, které se v tomto roce bude obcí přímo dotýkat.
22. 2. 2024 DMO Ostatní

22. Katalog preventivních opatření

Katalog představuje přehled spolupráce Police ČR s orgány územní samosprávy a mezinárodními subjekty a byl vytvořen za podpory Norských fondů. Cílem aktivity je vytvořit přehled osvědčené spolupráce PČR a orgánů územní samosprávy v oblasti prevence kriminality.
6. 2. 2024 MV ČR Ostatní

23. Cestovní ruch v roce 2024

Hlavní komunikační téma cestovního ruchu Česka pro následující dva roky zní – aktivní turismus. Jak při cestování sportovat, relaxovat i odpočívat ukáže klíčová kampaň agentury CzechTourism, která posouvá téma aktivního turismu do netradiční podoby vyladěné ve spolupráci s kraji. Cílem je nalákat do Česka co nejvíc cestovatelů z celého světa.
29. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

24. Zlepšení kvality jídla nabízeného ve školách, nemocnicích či zařízeních sociálních služeb

Odborníci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili na semináři „Stravování ve veřejných institucích 2024“ způsoby, díky kterým je již nyní možné pro stravovací provozy škol, nemocnic a zařízení sociálních služeb nakupovat kvalitní potraviny. Diskutovalo se o tom, jak je možné podpořit nákup produktů ekologického zemědělství, fairtradových potravin, potravin lokálních, sezónních, základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných.
19. 1. 2024 SOVZ Ostatní

25. Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.
4. 1. 2024 SPÚ Ostatní

26. Zájem lékařů o práci na venkově

V poslední době je předmětem všeobecného zájmu úsilí lékařské komunity v boji za optimální ocenění jejich práce a snaha o snížení limitu nadměrných přesčasů. Názory veřejnosti kolísají od sympatií až k odsuzování, a zpravidla se pohled každého jednotlivce odvíjí od vlastních zkušeností s českým zdravotnictvím.
3. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

27. Zábavní pyrotechnika? Zkontrolujte její bezpečnost

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a věnuje se především technickým normám. Veřejné správě je známá v souvislosti se zaváděním metody BIM a nově také jako atestační centrum elektronických spisových služeb. Nyní přichází s aktuálním upozorněním na kontrolu bezpečnosti zábavní pyrotechniky.
29. 12. 2023 ČAS Ostatní

28. Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podle vládních stran nezbytná

Lídři všech pěti vládních stran se na svém úterním jednání shodli, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je nutné zmodernizovat a zrychlit. Změny se zaměří na jeho schopnost zamezit kartelovým dohodám a také povedou k vyšší efektivitě přezkumu veřejných zakázek a výběrových řízení. Reformu ÚOHS si vláda vytkla jako jeden z úkolů ve svém programovém prohlášení
27. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

29. Obce a péče o válečné hroby

Způsob péče o lidské pozůstatky a ostatky ukazuje vždy na kulturní úroveň a vyspělost každé civilizované společnosti. Nejde jen o tradice a morální hodnoty, ale rovněž o stanovená pravidla a jejich dodržování. Říká se, že obrázek si každý udělá sám při prohlídce místního hřbitova nebo památníku válečných obětí.
27. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

31. Metodika k dokumentaci německých hrobek

Základní právní rámec přístupu k německým hrobům a hrobkám nacházejícím se na území České republiky vyplývá ze čl. 30 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (Smlouva), která vstoupila v platnost již 14. září 1992. Přesto se na její dodržování v některých případech nedbá. Může se stát, že obec nemá přesně vedenou evidenci těchto hrobů a hrobek a nechce o ně pečovat. To bude třeba napravit.
18. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

32. Horská služba má za sebou horké léto, zasahovala nejčastěji v historii

Horští záchranáři mají za sebou dosud nejnáročnější letní sezonu, kdy zasahovali v průměru 14× denně. Díky rozsáhlé obměně techniky, rekonstrukcím, novým stanicím i pečlivé podzimní přípravě jsou dobře připraveni i na zimní období. Na financování Horské služby v příštím roce zajistilo Ministerstvo pro místní rozvoj téměř 400 milionů korun.
13. 12. 2023 MMR ČR Ostatní

34. Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.
7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

35. Unikátní geolokační data. Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy

Kdy z Prahy během chvíle zmizí čtvrt milionu lidí, kdy počet obyvatel Špindlerova Mlýna několikanásobně vzroste, k čemu nám takové informace jsou a jak lze ve veřejné správě využít zjištění, mezi kterými obcemi lidé nejvíc cestují? I to ukazuje analýza Ministerstva vnitra (MV) na základě geolokačních dat.
6. 12. 2023 MV ČR Ostatní

36. Založeno na faktech – zemědělství

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.
4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

37. Až 579 milionů korun navíc pro obce, kraje a stát – vláda schválila návrh nařízení, kterým se zvyšují odvody z těžby

Vláda schválila návrh nařízení, které zvýší výnos úhrady z vydobytých nerostů v současnosti těžených na území České republiky. Cílem je získat více finančních prostředků z těžby nerostných surovin pro obce, stát a nově pro kraje, na jejichž území k těžbě dochází. Právní úprava má nabýt účinnosti současně s konsolidačním balíčkem, tedy od 1. ledna 2024.
30. 11. 2023 MPO ČR Ostatní

38. Benchmarking ve městech a obcích

Rčení „co nejde měřit, nejde ani řídit“ platí jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Pokud obce a města chtějí efektivně řídit své služby a činnosti, potřebují mít k dispozici relevantní a spolehlivé informace o jejich výkonnosti. Tyto informace jim mohou poskytnout benchmarkingová porovnání a studie.
28. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

39. Zástupci vnitra, policie a obcí se budou pravidelně setkávat

Řešit aktuální témata v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni nebo zintenzivnit a zefektivnit spolupráci mezi ministerstvem a zástupci samospráv. Takové cíle si klade nově vzniklá platforma složená ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR, územních samospráv a případně i další relevantních aktérů. Její první setkání proběhlo na Ministerstvu vnitra v pátek 24. listopadu 2023.
27. 11. 2023 MV ČR Ostatní

40. Čtvrtletní zpráva o migraci za III. čtvrtletí 2023

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních středomořských migračních tras do EU – východní, centrální a západní. Dále obsahuje informace o migraci na východní hranici EU a o situaci na tzv. západobalkánské trase.
24. 11. 2023 MV ČR Ostatní

41. SMS ČR ocenilo nejdéle sloužící starosty a udělilo ocenění Počin a Přešlap roku

Jiří Kučera z obce Úhřetická Lhota v Pardubickém kraji je Nejdéle sloužícím starostou České republiky. Toto ocenění získal ve Zlíně na konferenci Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení ocenilo nejdéle sloužící starostky a starosty v každém kraji ČR. Řada z nich působí na radnicích nepřetržitě od listopadu roku 1990. Na 400 účastníků konference rozhodlo také o udělení ceny Počin roku a anticeny Přešlap roku.
23. 11. 2023 SMS ČR Ostatní

42. Videorozhovory z 58. Dnů malých obcí

Na podzimní 58. Dny malých obcí, které proběhly ve čtvrtek 2. 11. v Praze v O2 Universu a v úterý 7. 11. na Výstavišti Flora Olomouc, pravidelně chodí zástupci ministerstvech, přední krajští a komunální politici či funkcionáři SMO ČR a SMS ČR. Jan Pokorný a Vojtěch Dvořáček s nimi připravili několik rozhovorů o aktuálních tématech, které se dotýkají přímo obcí.
15. 11. 2023 DMO Ostatní

43. Ambasadorem kvality ČR je Magistrát města Plzně

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace i jednotlivce, kteří kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky a další ocenění, které slavnostně vyhlásila 6. listopadu v Praze.
10. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

44. Dostupné služby státu nebo rozdělení na státní a logistickou část, Česká pošta má detailní plán transformace

Finanční stabilizaci České pošty i budoucí Balíkovny, která převezme od České pošty její logistickou část, ale také fungování pobočkové sítě jako kontaktního místa, které občanům usnadní a urychlí komunikaci se státem. To řeší implementační plán transformace České pošty, vycházející ze strategického rámce, který v červnu schválila vláda.
8. 11. 2023 MV ČR Ostatní

45. Zažijte nový rozměr profesního rozvoje s Ročním NOTIAvzděláváním

Roční NOTIAvzdělávání je spolehlivá zkratka k odborným školením. Otevře Vám dveře k revolučnímu způsobu profesního rozvoje v oblasti veřejné správy. Tato novinka, která je členem produktové rodiny pod hlavičkou společnosti Poradce podnikatele, s. r. o., nabízí unikátní možnost ponořit se do hloubky klíčových témat a získat cenné poznatky od nejlepších odborníků v oboru. Vzděláváme více než 30 let a umíte to!
31. 10. 2023 Poradce podnikatele Ostatní

46. Bezpečné prostředí pro obyvatele měst a obcí

Společnost mmcité vyvíjí a vyrábí městský mobiliář. Dnes jej naleznete na všech kontinentech a nepřehlédnete ho téměř v žádném městě v Česku či na Slovensku. Bratislava je dynamicky měnící se slovenská metropole, ve které probíhá urbanistický rozvoj jednotlivých částí a obnova autobusových přístřešků. Cestující se díky mmcité skryjí pod kvalitní zastávky, navrženy a dodány v atypických řešeních pro generálního dodavatele stavby, společnost TSS Grade.
31. 10. 2023 mmcité Ostatní

47. Čtenáři a čtení

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o páté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010, 2013 a 2018. Letošní průzkum byl zaměřen na představy spojované se čtením (asociace, kulturní obrazy).
30. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

49. CzechTourism mění vedení

Novým ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism bude na základě výběrového řízení od 1. listopadu 2023 dosavadní ředitel marketingu a zahraničních zastoupení František Reismüller. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na dnešní tiskové konferenci.
27. 10. 2023 CzechTourism Ostatní

50. Priority cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činnost. Je iniciačním a průřezovým odvětvím, formuje nové ekonomické toky v regionech, podporuje lokální ekonomiky v rámci celé republiky. Přispívá tím k odstraňován regionálních rozdílů a efektivně přispívá k zvyšování kvality života místních obyvatel.
25. 10. 2023 Obec a finance Ostatní
Bylo nalezeno 1209 záznamů.