Deník veřejné správy

Digitalizaci státu lze sledovat na webu DIA

Na webu Digitální a informační agentury (DIA) nyní může každý v reálném čase transparentně sledovat, jak si jednotlivé úřady a ministerstva stojí v naplňování zákona o právu na digitální služby. Vše lze zobrazit v detailním popisu Katalogu služeb, tedy i to, jak jsou připraveny jednotlivé elektronické formuláře a jak vypadal proces naplňování v průběhu času.
27. 5. 2024 DIA Veřejná správa online

Reakce MMR na rozhodnutí ÚOHS ohledně plnění smlouvy na digitalizaci stavebního řízení

ÚOHS vydal zákaz plnění ze smlouvy na dodání informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. To ale neznamená, že je neplatná. Úřad uznal naše stanovisko MMR, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem, plnění smlouvy proto zakázal zhruba od konce září. To umožní systémy dodat v takovém rozsahu, který vyžaduje zákon.
27. 5. 2024 MMR ČR Veřejné zakázky

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

V pátek krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 patří obci Smrčná na Jihlavsku. Trvale zde žije 470 obyvatel. V předcházejících ročnících obec získala už oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život.
27. 5. 2024 Kraj Vysočina Regiony

Komunitní energetika a další moderní trendy, takový byl Liberecký Inspiraton

Liberecký kraj pokračuje v nedávno nastaveném kurzu a věnuje se s přispěním své Agentury regionálního rozvoje popularizaci témat moderní a udržitelné energetiky. Na konci května připravili ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst Liberecký Inspiraton pro zástupce měst a obcí i pro odborníky v energetice.
27. 5. 2024 Liberecký kraj Energetika

Kraje sjednotí terminologii při označování cyklotras, vzorem je nová cyklokoncepce Středočeského kraje

Všechny tuzemské kraje budou při pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek používat jednotnou terminologii. Domluvili se na tom cyklokoordinátoři všech krajů s Ministerstvem dopravy ČR na nedávném pracovním setkání v Benešově, které zorganizoval Středočeský kraj. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.
27. 5. 2024 Středočeský kraj Doprava

Budoucnost digitalizace

Česká delegace se v čele s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem účastnila zasedání Rady pro telekomunikace v Bruselu, kde se projednávala řada klíčových otázek týkajících se digitální agendy Evropské unie. Na zasedání proběhla diskuze o jednotné implementaci přijaté legislativy, ministři také schválili závěry Rady o budoucnosti digitálních politik EU a kybernetické bezpečnosti, jejichž záměrem je stanovit prioritní oblasti pro nové legislativní období.
24. 5. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Prodej obecního pozemku dražbou

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?
24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

EPC projektů v Česku rychle přibývá

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.
24. 5. 2024 MŽP ČR Energetika

Na olomoucký venkov půjde o patnáct miliónů korun více

Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o zásadním navýšení peněz na Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024. Původně v něm bylo pro obce nachystáno zhruba 41 miliónů korun. Nově je v balíčku dotační podpory přes 56 miliónů.
24. 5. 2024 Olomoucký kraj Dotace

Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy uzavřené MMR na digitalizaci stavebního řízení

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklady podané Ministerstvem pro místní rozvoj a vybraným dodavatelem, akciovou společností InQool, ve věci návrhů na uložení zákazu plnění Smlouvy o prováděcím projektu, vývoji a implementaci informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení podaných společnostmi Expert & Partner engineering CZ, a. s., a VITA software, s. r. o. Předseda tak potvrdil správnost rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí Úřadu, vydaného v této věci v březnu letošního roku.
23. 5. 2024 ÚOHS Bydlení a stavby

Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

Brno je podnikatelsky nejatraktivnější

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v České republice. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 5. 2024 Město pro byznys Regiony