Deník veřejné správy

Budoucnost digitalizace

Česká delegace se v čele s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem účastnila zasedání Rady pro telekomunikace v Bruselu, kde se projednávala řada klíčových otázek týkajících se digitální agendy Evropské unie. Na zasedání proběhla diskuze o jednotné implementaci přijaté legislativy, ministři také schválili závěry Rady o budoucnosti digitálních politik EU a kybernetické bezpečnosti, jejichž záměrem je stanovit prioritní oblasti pro nové legislativní období.
24. 5. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Prodej obecního pozemku dražbou

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?
24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

EPC projektů v Česku rychle přibývá

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.
24. 5. 2024 MŽP ČR Energetika

Na olomoucký venkov půjde o patnáct miliónů korun více

Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o zásadním navýšení peněz na Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024. Původně v něm bylo pro obce nachystáno zhruba 41 miliónů korun. Nově je v balíčku dotační podpory přes 56 miliónů.
24. 5. 2024 Olomoucký kraj Dotace

Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy uzavřené MMR na digitalizaci stavebního řízení

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklady podané Ministerstvem pro místní rozvoj a vybraným dodavatelem, akciovou společností InQool, ve věci návrhů na uložení zákazu plnění Smlouvy o prováděcím projektu, vývoji a implementaci informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení podaných společnostmi Expert & Partner engineering CZ, a. s., a VITA software, s. r. o. Předseda tak potvrdil správnost rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí Úřadu, vydaného v této věci v březnu letošního roku.
23. 5. 2024 ÚOHS Bydlení a stavby

Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

Brno je podnikatelsky nejatraktivnější

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v České republice. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 5. 2024 Město pro byznys Regiony

Liberecký kraj opět podpoří hasiče, nezapomíná ani na prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o rozdělení dotací v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Před dvěma týdny krajská rada rozhodovala o poskytnutí dotací v rámci dalších programů.
23. 5. 2024 Liberecký kraj Dotace

Děpoltovice slaví vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku

Na 22 obcí z našeho regionu letos usilovalo o titul Vesnice roku. O vítězi krajského kola rozhodovala jedenáctičlenná hodnotitelská komise, která nakonec vybrala Děpoltovice na Karlovarsku. Obec s více než čtyřmi stovkami obyvatel suverénně porazila své soupeře, a kromě Zlaté stuhy získala i postup do celostátního finále.
23. 5. 2024 Karlovarský kraj Regiony

Budoucnost české energetiky

Stát by měl nastavit jasné mantinely v oblasti energetiky a zajistit dlouhodobou předvídatelnost prostředí pro výrobní i veřejnou sféru. K tomu mají přispět právě projednávané strategické dokumenty, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Jednou z největších výzev dekády je dekarbonizace teplárenství. Na těchto závěrech se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s tématem „Jak státní energetická koncepce ovlivní budoucnost české energetiky?“
22. 5. 2024 Obec a finance Energetika

Ochranná pásma pro stromořadí: to přinese novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Zdravé vzrostlé stromy a aleje v městských oblastech jsou součástí opatření, díky kterým můžeme lépe čelit měnícím se klimatickým podmínkám. Stromy poskytují stín a chlad v horkých dnech, zachytávají prach a tlumí hluk či pomáhají zasakovat vodu. Když je horko, tak ji zase odpařují zpět a zvlhčují tak ovzduší. Alejím ale chybí stejná ochrana jako třeba vodovodům či plynovodům. Proto Ministerstvo životního prostředí připravilo změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ochranu stromořadí a vzrostlých stromů posílí. Zajistí také, aby za stromy pokácené kvůli výstavbě byla vysázena adekvátní náhrada.
22. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Zlínský kraj obcím přispěje na nové cisterny a techniku pro hasiče

Celkem 6,35 milionu korun rozdělí hejtmanství mezi obce na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Kraj podpoří nákup sedmi dopravních automobilů, patnácti požárních přívěsů pro hašení, dvou cisternových automobilových stříkaček a rekonstrukce dvou požárních zbrojnic.
22. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace