Deník veřejné správy

Hospodaření územních samospráv v prvním pololetí

Podíváme se krátce na výsledky hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku. Zdá se, že úsporné hospodaření územních samospráv přetrvává, obce, města i kraje mají, na rozdíl od státního rozpočtu, příznivá salda svých rozpočtů.
2. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

Firmy, obce a výzkumné organizace mohou žádat o  dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala dnes přijímat žádosti o dotace ve výzvě Služby infrastruktury – ITI (integrované územní investice). Firmy, obce a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.
2. 10. 2023 API Dotace

Automatické mlýny v Pardubicích se otevírají veřejnosti

Jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, Winternitzovy automatické mlýny, se po třech letech intenzivní rekonstrukce otevírá veřejnosti. Historický komplex budov, který byl v provozu více než 100 let, zažívá transformaci na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.
2. 10. 2023 Pardubický kraj Regiony

Středočeský, Královéhradecký a Liberecký kraj se společně zavázaly ke spolupráci při systematické podpoře geoparků

Memorandum o vzájemné spolupráci při systematické podpoře geoparků podepsali hejtmani Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Podpisem Memoranda se zavázali ke spolupráci na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny. Signatáři se zároveň zavázali iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o systematické a udržitelné finanční podpoře činnosti geoparků v rámci celé České republiky.
2. 10. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

Umělá inteligence – vzpruha pro státní správu a samosprávu

Jednou z nejvýznamnějších inovací posledních let je využití generativní, respektive umělé Inteligence (AI) v různých oblastech společnosti. Přínosem může být i pro veřejnou a státní správu. Její integrací lze přinést vyšší výkonnost, produktivitu a zlepšení kvality služeb pro občany. České občany nevyjímaje. Státním zaměstnancům i úředníkům samosprávy umožní rychleji provádět různé úkony, včetně analýz, zvýšení efektivity napříč systémy v reálném čase. Takoví chatboti jsou skvělým řešením, které výrazně přispívá k tomuto pokroku a pomáhá efektivně komunikovat s občany a řešit jejich potřeby.
29. 9. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Voda se dočká vyšší ochrany, havarijní novelu vodního zákona schválila vláda

Vláda schválila novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. Novelu nyní čeká projednání v Poslanecké sněmovně.
29. 9. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Další z obcí získá dotaci na přípravu digitálního povodňového plánu

Na zpracování povodňových plánů a jejich digitalizaci, na výstražné a monitorovací systémy či na technická protipovodňová opatření – na to vše přispívá Karlovarský kraj prostřednictvím vypisovaného dotačního programu. Na posledním zasedání schválila Rada Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku dalšímu žadateli. Obec Velichov získá 108 tisíc korun na zpracování digitálního povodňového plánu.
29. 9. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy

Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek na dobu neurčitou s jistou společností a podepsanou jejím jednatelem. Nyní došlo ke změně názvu společnosti, změně sídla i změně jednatele společnosti, IČO zůstalo stejné. Platí nadále tato nájemní smlouva a stačí uzavřít jen dodatek smlouvy na změny společnosti?
29. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

V Londýně o rozvoji regionů i digitalizaci

Podle tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj jednal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr uvedeného resortu Ivan Bartoš jednal v Londýně se svými britskými kolegy o další spolupráci v oblasti digitální politiky a agendy ministerstva. Seznámil se s ambiciózní iniciativou Levelling Up, která má za cíl snížit rozdíly mezi regiony. Zajímal se také o přínosy přesunu úřadů do regionů, obnovu brownfieldů a britskou bytovou politiku. Na pracovní cestě ho doprovází podnikatelská delegace firem z oblasti IT, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo chytrých dopravních řešení.
27. 9. 2023 Obec a finance Zahraničí

Riverside Karlín

Na karlínském břehu Vltavy vznikl nový velkorysý veřejný prostor, díky lávce HolKa snadno přístupný i z Holešovic. Celé území nese nově název Riverside Karlín. Od září je v něm otevřená nová mateřská škola dostupná i pro rodiny z okolí a developer chystá další služby, které dosud v lokalitě chyběly. Celoročně tu již funguje River Rink, který se ze zimního kluziště proměnil na místo, kde se odehrávají další kulturní a sportovní aktivity.
27. 9. 2023 Obec a finance Ostatní

Rozvoj komunitní energetiky může paradoxně zvýšit poplatky za elektřinu

Úspora z hlediska spotřeby ze sítě na jedné straně a možný růst poplatků za distribuci na straně druhé. To je podle odborníků jeden z očekávaných jevů spojených s rozvojem komunitní energetiky po jejím ukotvení v české legislativě. Pro fungování energetických společenství totiž bude nutný vznik datového centra. Potřebné bude také posílení tuzemské sítě, která aktuálně kvůli růstu počtu fotovoltaik čelí vysoké zátěži. Tyto výdaje se tak podle expertů přesunou na samotné spotřebitele.
27. 9. 2023 Lesensky.cz Energetika

Projekt Odpady Olomouckého kraje úspěšně posiluje, připojilo se dalších osmnáct obcí

Olomoucký kraj dále úspěšně rozvíjí projekt Odpady Olomouckého kraje. Zastupitelstvo na pondělním jednání 18. září schválilo vstup dalších osmnácti obcí, akcie totiž nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko, který pro své členy akcie pořídil ještě stále za dvacet korun na jednoho občana. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží. A platí předpoklad, že se cena bude v příštích letech nadále navyšovat tak, jak se bude projekt přibližovat k samotnému termínu spuštění. Ten je naplánovaný na rok 2026.
27. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

Liberecký kraj připravuje nový plán dopravní obslužnosti na další roky, počítá v něm s úpravami výše příspěvku obcí a měst

Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje na roky 2024–2028. Tak zní název strategického dokumentu, jehož účelem je hospodárně a efektivně zajistit veřejnou dopravu v regionu. Jeho součástí jsou mimo jiné takzvané standardy dopravní obslužnosti, ale také návrh na úpravu výše příspěvku na dopravní obslužnost ze strany obcí a měst. Na roky 2024 až 2028 se počítá s jeho navýšením na 200 korun na jednoho obyvatele na jeden rok.
27. 9. 2023 Liberecký kraj Doprava