Deník veřejné správy

Vinařská turistika významně roste

Vinařský turismus v Česku prochází dynamickým rozvojem a stává se důležitou součástí cestovního ruchu. Roste zájem o návštěvy vinařských oblastí, které nabízejí nejen kvalitní vína, ale i bohaté kulturní a gastronomické zážitky.
22. 7. 2024 CzechTourism Regiony

Co s rušením nočního klidu bez obecně závazné vyhlášky?

Dotaz: Na obci si jeden z občanů stěžuje na porušování nočního klidu. Obec nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku s výjimkou na konání akce – festivalu pořádaného místním sborem dobrovolných hasičů. Jak správně postupovat, aby bylo možné prodloužit akci i do doby nočního klidu?
22. 7. 2024 SMS ČR Legislativa

Český Green Deal

V médiích těchto dnů se objevil termín český Green Deal, a to v návaznosti na středeční jednání vlády. Na programu bylo projednání dokumentů, které výrazně ovlivní vývoj české energetiky v návaznosti na evropský program dekarbonizace Evropy do roku 2050. Jde o Státní energetickou koncepci (SEK), Národní energeticko-klimatický plán (NECP) a Politiku ochrany klimatu (POK). NECP (National Energy and Climate Plan) dala Evropská komise za úkol sestavit každé zemi, aby bylo možné koordinovat emisní cíle EU a všechna opatření komise pro jejich plnění.
19. 7. 2024 Obec a finance Energetika

Důležité upozornění pro obce a další žadatele o dotace na komunální fotovoltaiku

Vzhledem k vyšší chybovosti v žádostech o podporu nových komunálních fotovoltaických elektráren upozorňujeme žadatele na nutnost dodržování zásad zadávání veřejných zakázek. Upozornění se týká zejména projektů, kdy jsou součástí podpory vynucené investice do renovací konstrukcí střech nebo do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanou FVE.
19. 7. 2024 SFŽP ČR Veřejné zakázky

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2024

Územní rozpočty pokračují na konci dubna letošního roku v generování rekordních přebytků. O dobré finanční kondici vypovídá přebytek hospodaření, který dosáhl 29,8 mld. Kč. Pozitivní situace krajů a obcí je podpořena cenovou stabilitou a prosperitou tuzemské ekonomiky. Ekonomické oživení ve spojení s růstem mezd se pozitivně promítlo do zvýšeného inkasa daní z příjmů a DPH. To vedlo k posílení růstu vlastních příjmů krajů a obcí, které tvoří většinu příjmů územních rozpočtů. Růst se týkal i strany nedaňových příjmů. K oslabení došlo pouze u neinvestičních transferů přijatých územními rozpočty. Významný růst byl zaznamenán naopak u investičních transferů, které meziročně rekordně vzrostly. Navzdory tomu investiční aktivita u krajů meziročně klesla.
19. 7. 2024 MF ČR Ekonomika

Duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí

Jedna nemovitost má několik vlastníků, ale přesto se nejedná o spoluvlastnictví. Jak je to možné? I když přirozená podstata vlastnického práva by tomu mohla bránit, v některých případech se setkáváme se situacemi, kdy je v katastru nemovitostí uvedeno více jednotlivých vlastníků pro stejný pozemek či budovu. Tato evidence však zpravidla neodráží skutečnost, a všichni uvedení vlastníci nejsou skutečnými a oprávněnými vlastníky dané nemovité věci.
19. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

Dělení veřejné zakázky

Dotaz se týká veřejné zakázky. Obec se rozhodla uskutečnit výběrové řízení na pořízení traktoru. Následně se rozhodla, že chce pořídit i příslušenství k traktoru (současné příslušenství je pro nový traktor nevyhovující). První výběrové řízení již probíhá. Kdybychom vypsali druhé výběrové řízení na příslušenství, nebude to bráno jako dělení zakázky?
19. 7. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program, nabízí vouchery pro veřejný sektor

Příprava projektů v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je podpořit řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace postuhelného regionu. V první vlně bude na dotační vouchery pro obce a svazky obcí v regionu rozděleno téměř 93,5 milionu korun. Obdobné programy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) vyhlašují také Ústecký a Karlovarský kraj.
19. 7. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

Knihovna v obci

V těchto dnech vychází druhé, aktuálně přepracované vydání příručky Knihovna v obci, která, ač určena starostům a zastupitelům, bude potřebným průvodcem i pro samotné knihovníky, uživatele knihovnických služeb a širší okruh partnerů, kteří chtějí s knihovnou spolupracovat.
18. 7. 2024 Obec a finance Ostatní

Česká republika získala v New Yorku „vodního Oscara“

Za posledních 20 let došlo v České republice k enormnímu zlepšení ochrany vod, hospodaření s vodou v obcích a městech i ke snížení znečištění řek. Česko se nyní stalo první evropskou zemí, která od Organizace spojených národů (OSN) získala ocenění za pokrok v udržitelném přístupu k vodě. Na probíhajícím Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v New Yorku prezentoval na půdě OSN výsledky ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
18. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Třicítka měst a obcí Královéhradeckého kraje může získat vysokorychlostní připojení k internetu

Díky dotační podpoře ze strany Evropské unie se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci Královéhradeckého kraje se společností CETIN, která disponuje nejrozsáhlejší telekomunikační sítí na území České republiky, dočká v příštích letech zlepšení připojení k optické síti třicítka vybraných měst a obcí v Královéhradeckém kraji.
18. 7. 2024 Královéhradecký kraj Veřejná správa online

Využití bytů k poskytování ubytovacích služeb

V mediálním prostoru se čas od času objevuje názor, že byty lze užívat v podstatě k libovolnému účelu. Toto tvrzení se především objevuje v souvislosti s využíváním bytů za účelem komerčního ubytování turistů, v něž se postupem času proměnil původní nápad sdílení „matrace a snídaně“ ve vlastním bytě s občasnými hosty.
18. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

Cestující se vrací do městské hromadné dopravy

Stále více lidí ke svým cestám využívá městskou hromadnou dopravu (MHD). Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), do kterého patří 22 nejvýznamnějších provozovatelů MHD v České republice. Podle čerstvě vydané Statistické ročenky SDP ČR přepravily za rok 2023 dopravní podniky téměř 1,9 miliardy cestujících, což představuje nárůst oproti roku 2022, kdy bylo přepraveno 1,77 miliardy cestujících.
17. 7. 2024 SDP ČR Doprava