Archiv článků (rubrika Sociální problematika)

Bylo nalezeno 543 záznamů.

2. Sociální podnikání jsme podpořili téměř 540 miliony korun

V programovém období 2014–2020 Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpořilo v sociálním podnikání 159 projektů za 538,6 milionu korun. Mezi podpořenými jsou i řemeslné minipivovary, ve kterých pracují mimo jiné sociálně vyloučené osoby znevýhodněné na trhu práce.
25. 6. 2024 MMR ČR Sociální problematika

3. Nové standardy zajistí srovnatelnou ochranu před diskriminací napříč Evropou

Po letech může dojít na rozšíření kompetencí ombudsmana, které posílí ochranu lidí před diskriminací. Evropská unie přistoupila ke sjednocení fungování orgánů pro rovné zacházení, protože míra pomoci je nyní v každé zemi jiná. V Česku plní už 15 let roli orgánu pro rovné zacházení (equality body) ombudsman. Nově by tak mohl pomáhat obětem diskriminace rychleji, řešit spory smírně mediací nebo se jich zastat u soudu.
24. 6. 2024 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

5. Zadlužení hazardních hráčů

Většina obcí a měst odmítá na svém území herny a kasina. Hlavní příčinou je zpravidla obava z gamblerství, které ve svých důsledcích dopadá nejenom na samotné hráče, ale velmi často i na jejich nejbližší rodinu. Na druhé straně je podíl daně z hazardních her příjmem obcí a v některých sídlech dokonce příjmem nejvýznamnějším.
21. 6. 2024 IPRH Sociální problematika

6. Bezplatné obědy ve školách pomohou dětem v tíživé sociální situaci i v příštím školním roce

Už 90 školských zařízení se pro příští školní rok přihlásilo do programu bezplatného stravování pro děti. V první vlně schválilo krajské vedení příspěvky v souhrnné výši 26,3 milionu korun. Další školy se do programu ještě mohou zapojit, hejtmanství přijímá žádosti až do konce letošního září.
20. 6. 2024 Moravskoslezský kraj Sociální problematika

9. Projekt obědy do škol pokračuje i v příštím školním roce

I v příštím školním roce se Středočeský kraj zapojí do projektu „Obědy do škol“. Díky projektu se daří zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, které pocházejí z nízkopříjmových rodin. Radní na dnešním zasedání doporučili Zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 15,3 milionu korun.
11. 6. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

11. Strategie romské integrace a vyhlášky obcí

Dokument Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030 známý jako Strategie romské integrace schválila vláda v květnu 2021. Obsáhlý materiál se zabývá integrací romské menšiny a aktivního postupu na tomto úseku v jednotlivých oblastech státní správy. Pro obce a města například vyplývá řada úkolů při zajištění podmínek pro kvalitní inkluzivní vzdělávání Romů na všech stupních vzdělávací soustavy.
6. 6. 2024 Obec a finance Sociální problematika

13. V Moravské Třebové mají jako první v kraji zkušenosti s poskytováním dostupného bydlení osobám v nouzi

Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola se vydal do Moravské Třebové, jednoho z dlouhodobě znevýhodněných regionů kraje. Ještě nedávno zde měly sociální služby poměrně malé pokrytí. To se ale v posledních letech rapidně mění k lepšímu a v některých projektech může být Moravská Třebová dokonce inspirací pro další města a obce v kraji.
4. 6. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

14. Přeshraniční spolupráce záchranářů pokračuje třetím projektem

Přeshraniční spolupráce záchranných složek Bavorska a Plzeňského kraje pokračuje, zahájen je třetí projekt, který posune obě strany díky digitalizaci v realitě o kus blíže. Pomoc v praxi bude opět o něco dostupnější nejen pro veřejnost ale i pro samotné zdravotnické záchranáře. Projekt „GÜRD 3 – Přeshraniční zdravotnická záchranná služba Bavorsko/Čechy: harmonizace a digitalizace“ přinese Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje a Bavorskému červenému kříži nový systém digitálních nástrojů k lepší realizaci záchranných služeb na obou stranách hranic.
3. 6. 2024 Plzeňský kraj Sociální problematika

16. Dítě nejde vypnout a malé rodiny jsou zranitelnější

Pardubický kraj oslavil Mezinárodní den rodiny konferencí pro odbornou veřejnost. Na 300 zájemců z oblasti sociální, školské, zdravotní a i neziskového sektoru se sešlo v Kongresovém centru Palác Pardubice na první konferenci s názvem Rodina a současnost, kterou uspořádal Pardubický kraj. Mezi přednášejícími bylo několik odborníků na téma rodinných vztahů a výchovy dětí.
21. 5. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

17. Výroční zpráva o extremismu za rok 2023: Tradiční extremistické strany jsou v útlumu, scéně dominuje antisystémové hnutí

Takzvané antisystémové hnutí zcela zastínilo tradiční extremistickou scénu v Česku. Informuje o tom výroční zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2023, kterou 7. května 2024 schválila vláda. Zpráva také uvádí, že v online prostředí se i nadále objevovaly rasisticky a xenofobně motivované projevy.
9. 5. 2024 MV ČR Sociální problematika

18. Výbory pro menšiny z obou krušnohorských krajů jednaly v Chomutově

V úterý 16. dubna se v Chomutově konalo první společné jednání výborů pro národnostní menšiny Ústeckého a Karlovarského kraje. Setkání, kterého se zúčastnili také představitelé měst Chomutov, Most a Trmice, se uskutečnilo v historické budově chomutovské radnice. Důležitým tématem bylo zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny a rostoucí napětí ve společnosti.
26. 4. 2024 Karlovarský kraj Sociální problematika

19. Česká republika porušuje Evropskou sociální chartu tím, že nesbírá data o etnicitě dětí v institucionální péči státu

Evropský výbor pro sociální práva zveřejnil své rozhodnutí ze dne 18. října 2023 o kolektivní stížnosti podané European Roma Rights Centre (ERRC) proti České republice. Věc se týká sběru etnických dat u dětí, které jsou umístěny ve státních institucionálních zařízeních.
24. 4. 2024 Ministerstvo spravedlnosti Sociální problematika

20. Přístupnost veřejných institucí stále pokulhává, ukázaly výzkumy

Dva výzkumy veřejného ochránce práv ověřovaly přístupnost veřejných budov z pohledu stavebního práva i přímo v praxi za pomoci lidí s různým postižením. Ukázalo se, že stavební úřady obcí s rozšířenou působností schvalují naprostou většinu žádostí o výjimky z bezbariérové vyhlášky. Budovy tak mohou být pro lidi s postižením obtížněji přístupné.
19. 4. 2024 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

21. Obec přátelská rodině a seniorům 2024

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni vyhlásil 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.
15. 4. 2024 MPSV ČR Sociální problematika

22. Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení prvním sto klientům

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou, díky aktuální podpoře financí z Norských Fondů, čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby.
4. 4. 2024 Plzeňský kraj Sociální problematika

25. Právo lidí s postižením na nezávislý život a přístupností webových stránek i mobilních aplikací

Na prvním letošním zasedání poradního orgánu ombudsmana pro oblast práv lidí s postižením si jeho členové zvolili priority pro letošní rok. Budou i nadále sledovat, jak se v České republice daří přeměna ústavních služeb v služby komunitní. Ta je podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jednou ze základních podmínek nezávislého způsobu života a zapojení lidí s postižením do společnosti.
22. 3. 2024 Veřejný ochránce práv Sociální problematika

26. Prvních šest měst a obcí ve Zlínském kraji absolvuje audit familyfriendlycommunity

Kroměříž, Vsetín, Staré Město, Želechovice nad Dřevnicí, Jablůnka a Nivnice. To je výčet šesti měst a obcí ve Zlínském kraji, které se v příštích měsících zúčastní auditu familyfriendlycommunity. Jeho cílem je probudit zájem obcí a jejich obyvatel, aby společným úsilím utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním napříč generacemi. Pro zapojené obce je současně účast v projektu šancí zvýšit svou atraktivitu jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory, ale i zaměstnavatele.
18. 3. 2024 Zlínský kraj Sociální problematika

27. Zástupci krajů jednali na Pardubicku také o sociálně zdravotním pomezí

Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví se v minulém týdnu sešla ke svému jednání tentokrát na Pardubicku, pod Kunětickou horou. Na programu jednání téměř třiceti zástupců jednotlivých krajů České republiky bylo například financování zdravotních služeb, které jsou poskytovány v rámci dlouhodobé péče o děti v dětských centrech, nastavení odměňování lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví, nebo sociálně zdravotní služby.
18. 3. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

28. Rekordní daň z hazardu

Zdanění hazardních her přineslo v loňském roce do státního rozpočtu 18,6 miliard korun, ukazují nová data Institutu pro regulaci hazardních her vycházející z přehledu Ministerstva financí ČR. V porovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst 9,2 %.
18. 3. 2024 IPRH Sociální problematika

29. Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

Úřad práce ČR a Agentura pro sociální začleňování otevřeli novou kapitolu spolupráce zaměřené na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými a sociálně vyloučenými občany. V rámci partnerství podepsali Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR, a Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, Memorandum o spolupráci.
13. 3. 2024 MMR ČR Sociální problematika

30. Nábytková banka Středočeského kraje už pomáhá prvním zájemcům, kraj přispěje na její další provoz

Kraj znovu podpoří Nábytkovou banku Středočeského kraje. První měsíce provozu ukázaly, že podobná služba v regionu chyběla. Během tříměsíčního zkušebního provozu už lidé do banky odevzdali zhruba 4,5 tuny potenciálního odpadu. Třetinu z dosud vybraného nábytku a dalšího vybavení už banka předala potřebným. Radní dnes schválili příspěvek na provoz ve výši 900 000 korun na období březen až prosinec 2024.
1. 3. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

31. Posilování komunit prostřednictvím metodické podpory realizátorů komunitní práce: nový úsvit pro sociální začleňování

Komunitní práce v České republice, která je jedním ze základních stavebních pilířů sociální soudržnosti místních sousedství, čelí značným výzvám kvůli nedostatečné metodické podpoře, vzdělávání a udržitelné evaluaci. Nový Akční plán metodické podpory komunitní práce si klade za cíl tyto výzvy řešit přímo. Tato iniciativa je součástí projektu Podpora rozvoje komunitní práce, který usiluje o rozšíření a rozvoj metodických postupů v lokalitách a regionech poznamenaných sociálním vyloučením místních komunit.
28. 2. 2024 APSZ Sociální problematika

32. Zaměstnanost rodičů a role obcí

Ekonomický růst je významný pro každou společnost, zvláště když jde o dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Právě k tomu směřují nedávné návrhy Národní ekonomické rady vlády (NERV), které jsou známé jako 37 opatření. Právě loňské návrhy NERV vedly k přijetí zákonných změn (konsolidační balíček) směřujících k stabilizaci veřejných rozpočtů.
27. 2. 2024 Obec a finance Sociální problematika

33. Rodinná centra jsou často nositeli komunitního života v obci

Kulatý stůl na téma rodinná politika v obcích uspořádala organizace Síť pro rodinu na Krajském úřadu v Pardubicích pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly. Mateřská, rodinná a komunitní centra se potýkají s potřebou profesionalizace a nejistotou financování, často ale závisí na tom, jakou podporu dostanou od obce.
26. 2. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

35. Díky Nábytkové bance Ústeckého kraje našlo v loňském roce nové uplatnění 42 tun nábytku a vybavení domácnosti

Provoz Nábytkové banky Ústeckého kraje byl zahájen v lednu 2023. Její sklad je umístěn v Žatci, podporu však poskytuje v rámci celého Ústeckého kraje. Projekt je realizován pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka a finančně jej podpořil Ústeckým krajem, města Žatec a Louny a Úřad práce ČR.
15. 2. 2024 Ústecký kraj Sociální problematika

38. V druhém pololetí školního roku přispěje Středočeský kraj na projekt Obědy do škol více než milion korun

Středočeský kraj se i v tomto školním roce zapojil do projektu „Obědy do škol“. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy. Zastupitelé na dnešním zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků pro 33 žadatelů z řad škol a školských zařízení částkou přesahující milion korun.
31. 1. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

39. Chystané právní úpravy na ochranu dětí a podporu rodin jsou inspirované dobrou praxí v Pardubickém kraji

Krajský úřad Pardubického kraje pořádal ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí odborný seminář Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin. Akce se uskutečnila za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice. Na prezentace inspirativních příkladů dobré praxe a efektivní práce s ohroženými dětmi a rodinami v Pardubickém kraji navázal příspěvek s informacemi o připravovaných legislativních změnách.
30. 1. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

40. Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt na podporu péče o stárnoucí obyvatelstvo

Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt s oficiálním názvem Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče, zkráceně označován jako „KRAPL“ nebo „Krajské zdravotně sociální plány“, čímž reaguje na potřebu zajistit zdravotně sociální péči postupně stárnoucímu obyvatelstvu a zaměřuje se také na vzrůstající počet chronicky nemocných.
25. 1. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Sociální problematika

41. Nábytková banka Středočeského kraje chce snížit objem odpadu a zároveň pomoci potřebným

Nábytková banka Středočeského kraje dostane od kraje dotaci ve výši 200 000 korun na první tři měsíce svého provozu. Cílem činnosti Nábytkové banky je prevence vzniku odpadu, snižování množství velkoobjemového odpadu a současně pomoc lidem v nouzi. Žádost o poskytnutí dotace na provoz v období prosinec 2023 až únor 2024 schválili radní.
19. 1. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

42. Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.
11. 1. 2024 APSZ Sociální problematika

43. Pavel Šotola: Měníme pohled na sociální služby v Pardubickém kraji, z výsledků vidím, že jsme na dobré cestě

Pardubický kraj patří v oblasti moderní sociální péče k lídrům v České republice. Je průkopníkem v podpoře sociálního podnikání, v oblastech péče o duševní zdraví, o ohrožené děti a rodiny i osoby se zdravotním a mentálním postižením. S ohledem na rychle stárnoucí populaci kraj také navyšuje terénní péči o seniory, kteří tak mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Na tom všem spolupracuje s neziskovkami i firemním a veřejným sektorem. O těchto tématech jsme hovořili s radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou.
9. 1. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

44. Na školní stravování žákům přispívá MŠMT i MPSV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy loni v prosinci už poněkolikáté vyhlásilo výzvu na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci. Podobnou výzvu administruje také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě výzvy se navzájem doplňují. Zatímco MPSV přiděluje prostředky krajům a jsou určeny na podporu dětí, jejichž rodiny pobírají dávky v hmotné nouzi, výzva MŠMT se od počátku zaměřovala na rodiny, které na tyto dávky nedosáhnou, protože jsou jejich příjmy těsně nad hranicí jejich přidělení.
4. 1. 2024 MŠMT ČR Sociální problematika

45. Výzva pro obce k intenzivní tříleté spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.
18. 12. 2023 APSZ Sociální problematika

46. Zlínský kraj uspořádal úvodní seminář k projektu, který má v obcích pomoci vytvářet prostředí přátelské rodině

Úvodní seminář k projektu Audit familyfriendlycommunity uspořádal v pátek 1. prosince na krajském úřadě Zlínský kraj. Cílem projektu je probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společně utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním lidem napříč generacemi.
7. 12. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

47. Projekt Obědy do škol pokračuje i v následujícím pololetí

Středočeští radní schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků na podporu projektu „Obědy do škol“ pro příspěvkové organizace Středočeského kraje z částky 3,98 mil. korun na 6,2 mil. korun. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy.
1. 12. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

48. Zlínský kraj uspořádal seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení

Inspirativní seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení uspořádal v úterý 21. listopadu pro starosty i další zástupce obcí v Kateřinicích na Vsetínsku Zlínský kraj. Hovořilo se na něm především o tom, jak se obce mohou postarat o své spoluobčany v seniorském věku a jak jim zajistit pobyt v zařízeních komunitního charakteru, kde mohou důstojně a spokojeně žít.
24. 11. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

49. Ostravské kontaktní místo pro bydlení: Inspirace pro další obce

V Ostravě se setkali zástupci měst spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování, aby se zde seznámili s činností kontaktního místa pro bydlení. Kontaktní místo pro bydlení je jedním z pilířů ostravského systému pomoci lidem v bytové nouzi. Jedná se o nástroj ověřený i v jiných českých městech, který by se měl díky chystanému zákonu o podpoře v bydlení rozšířit do všech obcí s rozšířenou působností. Díky tomu by měla vzniknout dostupná síť poradenských center, v nichž mohou domácnosti nalézt řešení problémů s bydlením.
16. 11. 2023 APSZ Sociální problematika
Bylo nalezeno 543 záznamů.