Kalendář akcí pro veřejnou správu

31. 1. 2023

Ekologie a její budoucnost
Místo: Brno, Střední 61
Pořadatel: Magnus Regio
Čas: 9.00–12.30
Další informace

1. 2. 2023

Jak pomocí dotací rozvíjet obec
Místo: Liberec
Pořadatel: Regionální stálá konference Libereckého kraje
Čas: 10.00–13.45
odborný seminář
Další informace

2. 2. 2023

Dotace EU a audity 2023
Místo: Brno
Pořadatel: MMR ČR, MF ČR
Čas: 10.00–13.30
Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditech projektů z fondů EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Auditního orgánu. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
Další informace

2. 2. 2023

Dotace EU a audity 2023
Místo: Ostrava
Pořadatel: MMR ČR, MF ČR
Čas: 10.00–13.30
Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditech projektů z fondů EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Auditního orgánu. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
Další informace

8. 2. 2023

Dotace EU a audity 2023
Místo: Plzeň
Pořadatel: MMR ČR, MF ČR
Čas: 10.00–13.30
Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditech projektů z fondů EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Auditního orgánu. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
Další informace

9.–11. 2. 2023

For Pasiv 2023
Místo: Praha 9-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: ABF
10. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
Další informace

9. 2. 2023

Fotovoltaické systémy na památkách a v památkově chráněných územích
Místo: Zlín, Vavrečkova 7040
Pořadatel: Zlínský kraj
Čas: 10.00
moderovaná diskuze
Další informace

13. 2. 2023

Obec přátelská rodině a seniorům 2023
Místo: On-line
Pořadatel: MPSV ČR
Čas: 9.30–12.00
seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“
Další informace

14. 2. 2023

Dotace EU a audity 2023
Místo: Olomouc
Pořadatel: MMR ČR, MF ČR
Čas: 10.00–13.30
Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditech projektů z fondů EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Auditního orgánu. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
Další informace

15.–17. 2. 2023

Právní konference 2023
Místo: Seč, Ústupky 278
Pořadatel: SMO ČR
8. ročník Právní konference reaguje na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků městských a obecních úřadů získat informace o aktuálním dění v právní oblasti
Další informace

23. 2. 2023

Komunitní a komunální energetika v praxi
Místo: Praha 8, Pernerova 35
Pořadatel: Bold Future
Čas: 10.00–12.30
pracovní brunch – praktické prezentace, panelová debata s účastníky a velký prostor pro otevřenou diskusi a otázky z publika
Další informace

23. 3. 2023

Život v obcích 2023+
Místo: Pardubice, Nám. Republiky 2686
Pořadatel: SMS ČR
Čas: 9.00–16.00
Konference představí konkrétní chytrá řešení, které lze využít nejen pro udržení obslužnosti venkovských obcí, ale i zvýšení její úrovně. Zazní i doporučení na aktuální možnosti podpory a spolupráce ze strany státu, krajů i dalších organizací.
Další informace

28. 3. 2023

Den malých obcí
Den malých obcí
Místo: Olomouc, Wolkerova 37/17, Výstaviště Flora Olomouc
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00–14.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

29.–30. 3. 2023

Jarní škola Zdravých měst
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel: NSZM ČR
Další informace

30. 3.–1. 4. 2023

Urbatech 2023
Místo: České Budějovice, Výstaviště
Pořadatel: Výstaviště České Budějovice
Veletrh řešení pro města a obce
Další informace

4. 4. 2023

Den malých obcí
Den malých obcí
Místo: Praha 9, Českomoravská 2345/17a, O2 Universum
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00–14.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

26.–27. 4. 2023

Dny teplárenství a energetiky 2023
Dny teplárenství a energetiky 2023
Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
29. ročník odborné mezinárodní konference se zaměřením na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata
Další informace

27. 4. 2023

Životní prostředí – prostředí každého z nás
Místo: Praha 6-Dejvice
Pořadatel: Cenia
1. ročník odborné konference bude zaměřen na oblast udržitelného rozvoje a nabídne pestrou škálu zkušeností z měst a obcí, i postřehy od specialistů a odborníků. Na konferenci budou diskutovány jak výzvy, které oblast udržitelnosti skýtá, tak příklady dobré praxe a funkčních opatření.
Další informace

15.–16. 5. 2023

ISSS 2023
ISSS 2023
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Pořadatel: Triada
renomovaná konference zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti
Další informace

16.–18. 5. 2023

Venkov 2023
Místo: Frýdlant nad Ostravicí
Pořadatel: SPOV ČR
národní konference
Další informace

17.–19. 5. 2023

Komunální veletrh 2023
Místo: Oomouc, Výstaviště
Pořadatel: MDL Expo
Celostátní veletrh s doprovodným programem určený pro osoby s rozhodovací schopností a odborníky z řad měst a obcí včetně příspěvkových organizací a spolků, které jsou jimi zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na jejich rozpočet.
Další informace

17.–19. 5. 2023

Enviro 2023
Místo: Ostravice
československé mezioborové setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí; výměna praktických i legislativních zkušeností na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií
Další informace

18.–19. 5. 2023

XIX. Sněm SMO ČR
Místo: Olomouc, Jeremenkova 36
Pořadatel: SMO ČR
Další informace

23.–25. 5. 2023

Vodovody–Kanalizace
Místo: Praha, PVA Expo
Pořadatel: SOVAK
22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy
Další informace