Archiv článků

Bylo nalezeno 31 655 záznamů.

2. EPC projektů v Česku rychle přibývá

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.
24. 5. 2024 MŽP ČR Energetika

3. Na olomoucký venkov půjde o patnáct miliónů korun více

Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o zásadním navýšení peněz na Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024. Původně v něm bylo pro obce nachystáno zhruba 41 miliónů korun. Nově je v balíčku dotační podpory přes 56 miliónů.
24. 5. 2024 Olomoucký kraj Dotace

6. Budoucnost digitalizace

Česká delegace se v čele s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem účastnila zasedání Rady pro telekomunikace v Bruselu, kde se projednávala řada klíčových otázek týkajících se digitální agendy Evropské unie. Na zasedání proběhla diskuze o jednotné implementaci přijaté legislativy, ministři také schválili závěry Rady o budoucnosti digitálních politik EU a kybernetické bezpečnosti, jejichž záměrem je stanovit prioritní oblasti pro nové legislativní období.
24. 5. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

7. Prodej obecního pozemku dražbou

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?
24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

8. Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy uzavřené MMR na digitalizaci stavebního řízení

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklady podané Ministerstvem pro místní rozvoj a vybraným dodavatelem, akciovou společností InQool, ve věci návrhů na uložení zákazu plnění Smlouvy o prováděcím projektu, vývoji a implementaci informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení podaných společnostmi Expert & Partner engineering CZ, a. s., a VITA software, s. r. o. Předseda tak potvrdil správnost rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí Úřadu, vydaného v této věci v březnu letošního roku.
23. 5. 2024 ÚOHS Bydlení a stavby

10. Liberecký kraj opět podpoří hasiče, nezapomíná ani na prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o rozdělení dotací v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Před dvěma týdny krajská rada rozhodovala o poskytnutí dotací v rámci dalších programů.
23. 5. 2024 Liberecký kraj Dotace

11. Děpoltovice slaví vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku

Na 22 obcí z našeho regionu letos usilovalo o titul Vesnice roku. O vítězi krajského kola rozhodovala jedenáctičlenná hodnotitelská komise, která nakonec vybrala Děpoltovice na Karlovarsku. Obec s více než čtyřmi stovkami obyvatel suverénně porazila své soupeře, a kromě Zlaté stuhy získala i postup do celostátního finále.
23. 5. 2024 Karlovarský kraj Regiony

12. Brno je podnikatelsky nejatraktivnější

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v České republice. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 5. 2024 Město pro byznys Regiony

13. Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

14. Ochranná pásma pro stromořadí: to přinese novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Zdravé vzrostlé stromy a aleje v městských oblastech jsou součástí opatření, díky kterým můžeme lépe čelit měnícím se klimatickým podmínkám. Stromy poskytují stín a chlad v horkých dnech, zachytávají prach a tlumí hluk či pomáhají zasakovat vodu. Když je horko, tak ji zase odpařují zpět a zvlhčují tak ovzduší. Alejím ale chybí stejná ochrana jako třeba vodovodům či plynovodům. Proto Ministerstvo životního prostředí připravilo změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ochranu stromořadí a vzrostlých stromů posílí. Zajistí také, aby za stromy pokácené kvůli výstavbě byla vysázena adekvátní náhrada.
22. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

15. Zlínský kraj obcím přispěje na nové cisterny a techniku pro hasiče

Celkem 6,35 milionu korun rozdělí hejtmanství mezi obce na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Kraj podpoří nákup sedmi dopravních automobilů, patnácti požárních přívěsů pro hašení, dvou cisternových automobilových stříkaček a rekonstrukce dvou požárních zbrojnic.
22. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace

16. Liberecký krajský Inspiraton představí moderní energetická řešení pro města a obce

Pod záštitou hejtmana Martina Půty se v prostorách Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink uskuteční Liberecký krajský Inspiraton. Své si v programu najdou především starostové a další zástupci měst a obcí, kteří řeší aktuální a mnohdy palčivé energetické otázky. Kromě odborných přednášek jsou v plánu i dva kulaté stoly. První z nich se zaměří na téma komunitní energetiky, druhý pak přinese praktická řešení v úsporách energie.
22. 5. 2024 Liberecký kraj Energetika

18. Budoucnost české energetiky

Stát by měl nastavit jasné mantinely v oblasti energetiky a zajistit dlouhodobou předvídatelnost prostředí pro výrobní i veřejnou sféru. K tomu mají přispět právě projednávané strategické dokumenty, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Jednou z největších výzev dekády je dekarbonizace teplárenství. Na těchto závěrech se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s tématem „Jak státní energetická koncepce ovlivní budoucnost české energetiky?“
22. 5. 2024 Obec a finance Energetika

19. Nová výzva podpoří systémy pro varování před klimatickými extrémy

V Česku se mohou rozjet další projekty zaměřené na celostátní systémy včasného varování před povodněmi či suchem. V čerstvě vyhlášených výzvách z Operačního programu Životní prostředí je k dispozici dohromady 400 milionů korun. Jejich cílem je přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství, efektivnějšímu využívání zdrojů a ochraně klimatu.
21. 5. 2024 MŽP ČR Dotace

20. Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.
21. 5. 2024 MZe ČR Dotace

21. Dítě nejde vypnout a malé rodiny jsou zranitelnější

Pardubický kraj oslavil Mezinárodní den rodiny konferencí pro odbornou veřejnost. Na 300 zájemců z oblasti sociální, školské, zdravotní a i neziskového sektoru se sešlo v Kongresovém centru Palác Pardubice na první konferenci s názvem Rodina a současnost, kterou uspořádal Pardubický kraj. Mezi přednášejícími bylo několik odborníků na téma rodinných vztahů a výchovy dětí.
21. 5. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

22. Liberecký kraj opět díky dotačním programům podpoří cyklistickou dopravu na svém území

Liberecký kraj se rozhodl z dotačního fondu opravit již stávající komunikace určené pro cyklodopravu, vybudovat nové cyklostezky i cyklostezky se smíšeným provozem, zřídit jízdní pruhy pro cyklisty a také stále více oblíbené terénní cyklistické stezky v Libereckém kraji. Dotace podpoří i samotnou projektovou přípravu či městskou mobilitu formou sdílených kol. Poskytnutí dotací schválili na svém dnešním jednání krajští radní.
21. 5. 2024 Liberecký kraj Doprava

23. Právní konference SMO ČR

Ve dnech 15.–17. května se v Kongres hotelu Jezerka v Seči konala již IX. Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Konferenci, kterou Svaz pořádá ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří, poskytl záštitu 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a generálním partnerem byla společnost CETIN, člen skupiny PPF. Více než 150 účastníků vyslechlo celou řadu zajímavých přednášek a kvalifikované odpovědi na dotazy.
21. 5. 2024 Obec a finance Události

24. Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu – to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíce ohroženi jsou ptáci, kteří jsou na ohňostroje obzvláště citliví. Volně žijící ptáci jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny. Proto by měl každý, kdo plánuje uspořádat ohňostroj, svůj záměr předem konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
21. 5. 2024 ČIŽP Životní prostředí

25. Výsadba stromů kolem silnic a cest dostane zelenou, MŽP novelou o zákona o ochraně zemědělské půdy odstraňuje zásadní problém

Stromy, stromořadí i ostatní dřeviny podél silnic jsou fenoménem a typickým prvkem naší krajiny, které navíc významně pomáhají adaptaci krajiny na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a novou často komplikuje povinnost dodržovat tří metrový odstup u vzrostlých stromů od pozemků, které sousedí s těmi silničními. To nyní změní novela zákona o zemědělském půdním fondu, kterou brzy projedná Senát. Platit by měla od 1. července.
20. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

26. Hejtmanství rozšiřuje svoji dotační podporu pro obce nad 5000 obyvatel

S novým dotačním programem, ze kterého si mohou o peníze na své rozvojové projekty zažádat obce nad 5000 obyvatel, přichází Zlínský kraj. Připraveno pro ně má více než 40 milionů korun. Podpora je určena obcím, které nemají statut obce s rozšířenou působností.
20. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace

27. Změna rozpočtového určení daní

Na tiskové konferenci 16. 5. 2024 v Seči, při příležitosti Právní konference, představil předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl návrh Svazu ke změně rozpočtovému určení daní (RUD), jež vláda schválila dne 7. 5. 2024. O něm bude vedení Svazu jednat v příštích dnech na ministerstvu financí. Návrh Svazu nezasáhne do státního rozpočtu, a přitom přinese finanční přínos všem obcím.
20. 5. 2024 SMO ČR Ekonomika

28. Vodopropustné dlažby pro účinnější boj se suchem a vysokými teplotami

Hrozba sucha a stoupajících teplot visí v posledních letech nad domácnostmi, podniky i obcemi. I když jeho příčiny lze jen velmi těžko ovlivnit, můžete alespoň účinněji bojovat s jeho následky. Jedním z prostředků je hospodárné využití dešťové vody a snaha o její zadržování nejen v přírodě, ale také na území obcí a měst.
20. 5. 2024 Lias Vintířov Životní prostředí

29. Makroekonomická predikce Česka

Česká ekonomika se v minulém roce pohybovala na hraně recese. V roce 2023 hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %, letos však podle predikce vzroste o 1,4 % a v příštím roce o 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 pak klesne ke 2 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde k obnovení růstu reálných mezd. Hospodářský růst v eurozóně bude i letos nevýrazný, v příštím roce by však mohl zrychlit na 1,4 %.
20. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

30. Stovka obchůdků na vesnicích funguje díky krajské podpoře

Obyvatelé menších obcí se nemusí bát, že si nedojdou ve své domovině na nákup základních potravin. Olomoucký kraj v dotačním programu Obchůdek podpoří letos přes sto malých prodejen na venkově, které by jinak zavřely a lidem by se zhoršila životní úroveň.
17. 5. 2024 Olomoucký kraj Regiony

31. Nový portál Poradce pro veřejnou správu: Spolehlivá navigace světem daní, účetnictví, rozpočtů a mezd ve veřejné správě

Vydavatelský dům Poradce podnikatele, který je na trhu již přes 30 let a stojí mimo jiné za úspěšným projektem Daně pro lidi, nedávno spustil nový portál. Poradce pro veřejnou správu představuje spolehlivou zkratku k informacím a řešením legislativy veřejné správy, a to z pohledu daní, účetnictví, rozpočetnictví, mezd a personalistiky.
17. 5. 2024 PPVS Ostatní

32. Startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

O kvalitě mluvíme každý den. Představuje rozhodující faktor úspěchu pro jakoukoli organizaci. V dynamicky se měnícím světě je velkou výzvou. Proto Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje ty, které se kvalitě věnují, podílejí se na jejím rozšiřování a přispívají k její implementaci. Toto úsilí si zaslouží být vidět, proto vznikla soutěž Ambasador kvality České republiky. Představuje platformu pro propagaci a osvětu tohoto fenoménu napříč obory. Soutěž je otevřená organizacím soukromého i veřejného sektoru. Má-li vyhrát ta vše, nezapomeňte podat přihlášku do 30. září.
17. 5. 2024 ČSJ Ostatní

33. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?
17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

36. Teplárenství se připravuje na bezuhelnou éru

Konstantně narůstající čísla návštěvníků a partnerů konference Dny teplárenství a energetiky naznačují, jak bouřlivému vývoji čelí české teplárenství. Podle Mirka Topolánka, předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, je aktuální situace velmi turbulentní. Teplárenství se připravuje na bezuhelnou éru, podmínky však nejsou ideální.
16. 5. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

37. Do 28. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo nejvíce obcí z Karlovarského kraje

Soutěž Vesnice roku je v plném proudu. Pro Karlovarský kraj je tento ročník výjimečný zejména proto, že se do něj přihlásilo z celkového počtu 125 obcí 22 těch, které splňují stanovené podmínky. Jedná se o nejvyšší počet přihlášených obcí ze všech krajů v tomto ročníku a třetí nejvyšší počet v Karlovarském kraji od roku 2002, kdy se do soutěže Karlovarský kraj zapojil.
16. 5. 2024 Kralovarský kraj Regiony

39. Jihomoravský kraj dokončuje studii proveditelnosti k propojení vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

Záměr propojení vodárenských soustav obou krajů potvrdilo už v roce 2021 memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina při přípravě opatření k zabezpečení dodávek pitné vody. Na konci června budou mít oba kraje hotovou závěrečnou studii. Jde o jeden z hlavních kroků boje proti suchu, který má mj. vytvoření robustního vodárenského systému na stabilních vodních zdrojích. Studie předkládá konkrétní návrhy možností technického propojování vodárenských soustav s výhledem na 50 let.
15. 5. 2024 Jihomoravský kraj Regiony

40. Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace od Karlovarského kraje

Necelých 700 tisíc korun bude rozděleno z dotačního programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi. Rada Karlovarského kraje schválila podporu 8 žadatelům. Prostředky putují mezi obce Třebeň, Tuřany, Libavské Údolí, Dolní Žandov, města Nejdek, Krásné Údolí, Nová Role a Svazek obcí Bystřice.
15. 5. 2024 Karlovarský kraj Dotace

41. Ocenění na konferenci ISSS

Mobilní aplikace Portál občana z dílny Digitální a informační agentury (DIA) vyhrála večer před zahájením největší konference o digitalizaci veřejné správy ISSS v Hradci Králové cenu Český zavináč 2024, která oceňuje nejlepší projekty či osobnosti, které významně přispěly k digitalizaci a informatizaci veřejné správy.
15. 5. 2024 ISSS Veřejná správa online

42. Obce mají volné miliardy. No, a dál?

Situace se opakuje již několik let. Samosprávy odešlou v únoru výkazy a na začátku března se objeví informace, komentáře a úvahy, jak je možné, že státní rozpočet vykazuje schodek a obce (a kraje) přebytek. Označení dobrý hospodář se postupně mění na škudlil a „investicbojný“.
15. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

43. Česko je špičkou v čerpání fondů EU

Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira na setkání s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem vyzdvihla skvěle odvedenou práci České republiky, která se aktuálně řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Ke konci dubna 2024 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard korun, využili jsme tak 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti vyčleněných pro programové období 2014–2020. Velmi dobře se daří i start nového období.
14. 5. 2024 Obec a finance Dotace

44. Výhercem celostátního kola Zlatého erbu 2024 je Plzeň

Na konferenci ISSS 2024 v Hradci Králové výherci celostátního kola Zlatého erbu 2024, soutěže o nejlepší webový portál, převzali během pondělního galavečera 13. května 2024 ocenění. Letos se konal 26. ročník, ve kterém se hodnotilo ve 12 krajích, celkem se hodnotilo 287 obcí, z toho pak 168 obcí s rozšířenou působností. V této kategorii zvítězila Plzeň. V kategorii obcí, které nemají rozšířenou působnost, zvítězil Poděšín. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan.
14. 5. 2024 Zlatý erb Veřejná správa online

45. Územní rozpočty pokračují v úsporné politice

Podle publikovaných údajů do konce února letošního roku získaly územní samosprávy, tedy kraje, hlavní město Praha a všechny ostatní obce a města, do svých rozpočtů celkem 133,8 mld. Kč, a to je o 7,2 mld. Kč, resp. o šest procent více než ve stejném období loňského roku.
14. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

46. Středočeský kraj podporuje navýšení kapacit základních a mateřských škol

Středočeský kraj si uvědomuje důležitost navyšování kapacit základních a mateřských škol, a to především v oblastech, kde je přetlak o místa ve školách a školkách značný. Radní schválili pokračování dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy základních a mateřských škol, do kterého se budou moci žadatelé hlásit od 10. června 2024 do 27. září 2024. Konečné slovo budou mít ještě zastupitelé.
14. 5. 2024 Středočeský kraj Školství

47. Hradec Králové je městem eGovernmentu, už po 26. hostí konferenci ISSS

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní poltičtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů – 13. a 14. května, mohou hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence v úřadech, kyberbezpečnosti nebo 588, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení se dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.
13. 5. 2024 ISSS Veřejná správa online

49. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), který schválila počátkem května ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.
13. 5. 2024 ALIES Životní prostředí

50. Obce mají druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je finančně náročnou záležitostí. Bez podpory státu je realizace takového projektu pro obec téměř nemožná. Nyní dostává druhou šanci 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43. a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na podporu ale kvůli vyčerpané alokaci nedosáhli.
10. 5. 2024 MŽP ČR Dotace
Bylo nalezeno 31 655 záznamů.