Archiv článků

Bylo nalezeno 30 217 záznamů.

1. Konference meziobecní spolupráce 2023

Spolupráce mezi obcemi a městy může přinášet zlepšení veřejných služeb a posílit lokální ekonomiky. O zkušenostech a příkladech dobré praxe v této oblasti diskutovali odborníci na třetím ročníku Konference meziobecní spolupráce, který se uskutečnil 6. června na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V českém prostředí ojedinělá akce propojuje zástupce obcí i odborné veřejnosti, instituce centrální státní správy a odborníky z akademického prostředí i businessu.
9. 6. 2023 Lesensky.cz Ostatní

2. Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.
9. 6. 2023 MF ČR Sociální problematika

4. Projekt Obědy do škol bude pokračovat, díky němu má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

Rada Středočeského kraje schválila vyhlášení Programu na podporu bezplatného stravování pro děti, žáky a studenty. Jedná se o pokračování akce „Obědy do škol“, do které je kraj dlouhodobě zapojen. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Program je nastaven pro školní rok 2023/2024. Zelenou musí dát ještě zastupitelé.
9. 6. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

5. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 15 milionů korun

Rada Středočeského kraje dnes projednala dalších 32 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 15 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na stavební úpravy komunikace v Kounicích (1 546 000 Kč) či na vybudování dětského a fitness hřiště v Poříčí nad Sázavou (1 285 249 Kč).
9. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

6. Investiční dotace obcí

Investiční dotace, které obce získávají převážně ze státního rozpočtu, nepředstavují stabilní veličinu příjmů, nejen u jednotlivých obcí, ale ani u obcí jako celku. Jsou to peníze, o které obec musí požádat, vynaložit nemalý čas a nemalé peníze na vypracování žádosti o dotace, a přitom nemá zajištěno, že dotaci obdrží. Ani poté není úplně hotovo. Kontrola využití dotace může, v souladu s dotační smlouvou, vést v případě porušení podmínek i k sankcím včetně vrácení celé dotace. Investiční dotace se zaměřují na pomoc obcím při financování rozvoje obecní infrastruktury.
9. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

8. Nenechme ji odtéct, národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Státní fond životního prostředí ČR otevřel dvě nové dotační výzvy, které pomohou české krajině se lépe adaptovat na negativní projevy změny klimatu. Dotace pomohou vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek. Obě výzvy nabízejí téměř stoprocentní dotaci, první je určena zejména pro správce vodních toků, druhá je určena pro obce a kraje.
8. 6. 2023 MŽP ČR Dotace

10. Vesnicí Středočeského kraje roku 2023 je obec Ledčice na Mělnicku

Vesnicí Středočeského kraje roku 2023 je obec Ledčice na Mělnicku. Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se dnes konalo v sídle Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Do 27. ročníku se přihlásilo 15 obcí, o čtyři více než loni.
8. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

11. Rozvoj elektromobility naráží na problém parkování a dobíjení vozů v garážích, chybí legislativa

Trend elektromobility je v současnosti patrný. Automobilů na elektropohon je stále více a nyní se rychle musí přizpůsobit a připravit dobíjecí infrastruktura. A to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí.
8. 6. 2023 Aspen Doprava

13. Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem

Nový stavební zákon si kladl za cíl zásadně zlepšit způsob povolování staveb. Jeho cílem bylo eliminovat většinu podkladových vyjádření a závazných stanovisek a přesunout úředníky stávajících stavebních úřadů i odborných dotčených orgánů pod nově zřízenou státní stavební správu. Inspirace byla čerpána ze struktury katastrálních úřadů a cílem bylo, aby stavební úřady disponovaly takovou odborností, aby dokázaly rozhodnout o co nejvíce aspektech stavby „pod jednou střechou“. Tato integrace úředníků se ale nedotkla vybraných oblastí ochrany životního prostředí, památkové péče a požární bezpečnosti.
7. 6. 2023 ePravo.cz Legislativa

14. Osvětlení za korunu začínají po obcích využívat i města, šetří jim až 80 % energie

Projekt Osvětlení za korunu, který se stal v posledních letech hitem hlavně v malých vesnicích i větších obcích, začínají využívat i města. Společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, díky tomu vyměnila energeticky náročná svítidla veřejného osvětlení za moderní úsporná LED svítidla ve Všerubech na Plzeňsku nebo ve Zlatých Horách na Jesenicku, a to bez zatížení rozpočtu města. Veřejné osvětlení je v rozpočtech měst a obcí významnou položkou a jeho modernizace přináší v průměru 80procentní úspory. O projekt se teď proto zajímají radní i v dalších městech.
7. 6. 2023 Skupina ČEZ Ostatní

15. Vrátí se kamiony o víkendech na silnice?

Mají se občané žijící v blízkosti nejen hlavních silničních průtahů obávat o další zhušťování dopravy? Budou se víkendoví výletníci opět prodírat mezi kamiony?
7. 6. 2023 SMO ČR Doprava

16. Pardubický kraj chce pomoci radnicím s úspornými opatřeními na sportovištích

Pokud zastupitelé na červnovém zasedání návrh schválí, města budou moci finance použít v souladu s žádostí na výměnu osvětlení či zateplení sportovišť. Maximální výše dotace může dosáhnout 500 tisíc korun a nejvýše 50 % uznatelných nákladů, v případě hospodářsky ohrožených regionů Moravskotřebovska, Českotřebovska, Králicka a Svitavska se příspěvek může vyšplhat až na 600 tisíc korun a 60 % uznatelných nákladů.
7. 6. 2023 Pardubický kraj Dotace

17. V Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili v Malé Úpě, Černém Dole a Hostinném

Uklizeno, všude pořádek a občané, kteří mohou být právem pyšní na svůj vztah k životnímu prostředí. To je společný znak měst a obcí umisťujících se v Královéhradeckém kraji na předních příčkách soutěže Čistá obec. Ta každoročně hodnotí, ve kterém sídle regionu během předchozího roku nejlépe třídili odpad. Tentokrát se v téhle disciplíně nejvíc dařilo obyvatelům Malé Úpy, Černého Dolu a Hostinného. Zástupci vítězných obcí si ocenění převzali v pondělí v Novém Adalbertinu v centru krajského města.
7. 6. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

18. Královéhradecký kraj už letos umožní navýšení kapacit tříd na středních školách

Královéhradecký kraj letos umožní navýšení počtu přijímaných žáků do prvních ročníků maturitních oborů na 19 krajských středních školách. Maximálně tak školy můžou přijmout na základě radou schválené výjimky až 33 žáků do jedné třídy. Kraj k této možnosti přistoupil z důvodu vysokého převisu na některých oborech ve středním školství.
7. 6. 2023 Královéhradecký kraj Školství

20. Chytrý obrubník – Vídeň bude zavlažovat stromy dešťovkou podle potřeby

První teplé dny letošního roku opět v praxi ukázaly význam vzrostlých stromů v městských ulicích. Horko a sucho však trápí i stromy. Vídeň proto vyvíjí a aplikuje jednoduché zařízení, které podle potřeby propustí vodu z ulice přímo ke stromu. Město tím udrží dešťovou vodu v místě dopadu, dřeviny či trvalky získají potřebnou vláhu a sníží se objem vody odtékající bez užitku do kanalizace.
7. 6. 2023 Město Vídeň Zahraničí

21. Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2022, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2022.
6. 6. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

22. Konspirační weby už nedosáhnou na veřejné peníze, MMR společně s experty připravilo metodiku pro mediální zakázky

Metodika pomůže veřejným institucím zajistit, aby se jejich online inzerce neobjevila na portálech, na kterých by mohla poškodit jejich dobré jméno. Patří mezi ně hlavně konspirační a dezinformační weby. Metodika doporučuje například úřadům nebo státem ovládaným podnikům postupy pro zadávání inzerce, které firmy v soukromém sektoru už delší dobu běžně používají.
6. 6. 2023 MMR ČR Veřejná správa online

23. Čechy pod Kosířem výhru nečekaly, teď jsou krajskou vesnicí roku

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2023 putuje do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. V obci, která je úzce spjatá se zámeckým parkem, hasičským muzeem a Muzeem kočárů, žije více než tisíc obyvatel. Vyhlášení výsledků krajského kola se uskutečnilo v pondělí 5. června v budově sídla hejtmanství.
6. 6. 2023 Olomoucký kraj Regiony

25. Suchý Důl zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023

Zlatou stuhu, a tedy i absolutní vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 získal Suchý Důl na Náchodsku. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů vybírala z 12 přihlášených obcí v Královéhradeckém kraji. Vítězná obec bude kraj reprezentovat v celostátním finále. Porotu zaujala v oblastech jako je důraz na koncepční rozvoj, ekonomika obce, spolkový a společenský život, podpora volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.
6. 6. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

27. Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat. V rámci metodické pomoci k rozpočtovým pravidlům Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď na dotaz k rozsahu a formě zveřejňovaných dokumentů.
6. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

28. Regulace životního stylu

Podle zprávy Liberálního institutu se Česko v letošním žebříčku Nanny State Index umístilo na 29. místě z 30 zemí a udrželo si tak pověst bašty svobody v oblasti životního stylu. Přístup naší země k regulaci potravin, nápojů, alkoholu a e-cigaret zůstává do značné míry volný. Přetrvává však úplný zákaz kouření v restauracích zavedený v roce 2017. Ačkoli se Česko obecně vyhýbá nadměrným státním zásahům, přetrvává riziko, že budou nepřímo zavedena opatření tohoto typu.
5. 6. 2023 Obec a finance Ostatní

29. Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky

Již dva roky si občané mohou ušetřit návštěvu úřadu a požádat o nový řidičský průkaz z pohodlí domova on-line. Takzvané ePodání od té doby využilo více než 64 000 řidičů, kteří o řidičský průkaz zažádali prostřednictvím Portálu občana nebo Portálu dopravy, spuštěného vloni v prosinci. Nejvíce možnost e-Podání využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.
2. 6. 2023 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

32. Vesnicí roku se Pardubického kraje stala Suchá Lhota

Do 27. ročníku soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Vítězem se stala a Zlatou stuhu získala Suchá Lhota, obec s 84 obyvateli, která byla co do počtu obyvatel nejmenší přihlášenou obcí v rámci kraje i celé republiky. Nachází se přibližně 13 kilometrů od Litomyšle v okrese Svitavy.
2. 6. 2023 Pardubický kraj Regiony

35. Přerušení zasedání zastupitelstva obce

Je možné přerušit zasedání zastupitelstva obce, když je rozjednán bod programu, ale nebylo o závěrech k němu hlasováno (např. z důvodu potřeby věc dále prodiskutovat, shromáždit podklady, zadat právní analýzu apod.)? Pokud ano, za jakých podmínek?
2. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

37. Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení, pomůže 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení

Zákon společně připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc. Důrazem na prevenci dojde k razantnímu snížení nákladů státu, které jsou s bytovou nouzí spojeny. Zákon také výrazně omezí obchod s chudobou a množství dětí, které kvůli nevyhovujícímu bydlení končí každý rok ve státní péči. Obcím zajistí dlouhodobé a předvídatelné financování různých opatření na řešení bytové situace svých obyvatel.
1. 6. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

38. Zástupci Olomouckého kraje s dalšími představiteli řešili evropské dotace, energetiku a rozvoj vzdělávání

Hlavním tématem dalšího zasedání Regionální stálé konference (RSK) Olomouckého kraje byla energetika a evropské dotace. Debata se dotkla také rozvoje vzdělávání v kraji. O aktuální situaci a řešení do budoucna jednali ve čtvrtek 25. května zástupci kraje, společně se zástupci měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc a také Ministerstva pro místní rozvoj.
1. 6. 2023 Olomoucký kraj Regiony

39. Pardubický kraj připomínkuje konsolidační balíček: ponechat peníze krajům a nové spravedlivé rozdělení, daň z nemovitostí plně obcím

V pondělí skončilo připomínkové řízení k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Pouze pět dní bylo na vyjádření připomínkových míst k velmi obsáhlé materii. Jako hejtmané jsme se minulý týden ve čtvrtek sešli na noční mimořádné poradě, kde jsme projednali naše stanovisko k navrhovaným změnám, které se týkají územních samospráv – obcí a krajů. A shoda na závěrečném stanovisku byla až překvapivá. Přitom nechceme říkat jen jednoduché NE k některým návrhům, ale předkládáme i vlastní návrhy.
1. 6. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

40. Konsolidační balíček se asi nezmění

Ozdravný balíček ekonomických opatření, který má konsolidovat veřejné finance byl představen vládou 11. května jako výsledek dohody pěti stran vládní koalice. Nutno dodat, že šlo o politické představení záměrů vlády, které nyní prochází mediální diskuzí. Konečná legislativní podoba balíčku bude vládou projednána v červnu. Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů prošel v závěru května drasticky zkráceným meziresortním připomínkovým řízením, které však přineslo na šest desítek souborů připomínek od jednotlivých ministerstev, obcí, krajů a dalších institucí, které mají být vypořádány do 9. června.
1. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

41. Pěšky do školy

Organizace Pěšky městem vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Výzva i letos žáky nabádá k pravidelnosti pěší docházky, oproti jiným akcím tedy nezdůrazňuje celkový počet kilometrů nachozených v daném týdnu, ale dlouhodobou změnu životního stylu.
1. 6. 2023 Obec a finance Školství

42. Konsolidace veřejných rozpočtů stojí municipality 34 miliard korun

Podle odhadů SMO ČR vychází finanční dopad konsolidačního balíčku na města a obce ve výši 34 mld. Kč. Svazoví experti vyčíslili jednotlivé položky, které se týkají dopadů na samosprávy, jako jsou dopady vyjmutí podílu obcí na dani z nemovitosti ve prospěch státního rozpočtu či vyjmutí podílu obcí na dani z hazardních her opět ve prospěch státního rozpočtu. Patří tam i odhad vyčíslení propadu vlivem ponížení podílu na sdílených daních v důsledku vyjmutí podílu obcí na 2 procentních bodech u výnosu daně z právnických osob (DPPO). Města a obce také stále doplácejí na výkon přenesené státní správy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ekonomika

44. Poslanci schválili novelu zakázkového zákona, zefektivní nákup IT služeb státem, omezí byrokracii a prostor pro korupci

Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Díky ní bude možné za přesně daných podmínek chápat stát jako jednoho zadavatele, čímž dojde k omezení plýtvání s veřejnými penězi. Novela také omezí byrokracii, zjednoduší zadávání veřejných tendrů a zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech. Její přijetí uvádí zakázkový zákon do souladu s unijním právem, stát se díky tomu vyhne mnohamilionovým sankcím. Novela teď ze Sněmovny zamíří k podpisu prezidentovi.
31. 5. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

45. Zlínský kraj je lídrem v přípravě Digitální technické mapy, chce ji spustit už letos v říjnu

Podrobné informace o stavebních a technických objektech v území nabídne Digitální technická mapa, kterou aktuálně připravuje Zlínský kraj. Stane se užitečným pomocníkem při stavební a projektové přípravě, evidenci majetku nebo územním plánování. Kraj nyní dokončuje informační systém této mapy a import dat, aby ji mohl spustit už v říjnu letošního roku. Současně připravuje další projekt, v rámci kterého doplní datový fond o další sítě dopravní a technické infrastruktury.
31. 5. 2023 Zlínský kraj Veřejná správa online

46. Vysoké Mýto se stalo Historickým městem roku České republiky

Od Pardubického kraje získá město Vysoké Mýto odměnu 100 tisíc korun za vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku, mezitím však toto sídlo s největším čtvercovým náměstím v kraji získalo i celorepublikový titul s odměnou jeden milion korun. Cenu převzal v duchovním centru Pražská křižovatka starosta Vysokého Mýta František Jiraský se svými kolegy, symbolický šek od Pardubického kraje převezme na slavnostním vyhodnocení na podzim.
31. 5. 2023 Pardubický kraj Regiony

47. Rozhovory s partnery konference ISSS 2023

Na konferenci ISSS jsme už třetí ročník v řadě zpovídali naše partnery ve filmovém koutku v přízemí u VIP zóny. Moderátorovi Janu Pokornému odpovídal generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel Cisco Michal Stachník, generální ředitel ICZ Dan Rosendorf a Václav Koudele z Microsoftu, Tomáš Hlavsa z Evidenu a další.
31. 5. 2023 ISSS Veřejná správa online

48. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří téměř 7 milionů korun, počítá se například s opravou komunikací nebo rekonstrukcí mostů

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 19 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 7 milionů korun. Největší dotace putuje na opravu silnice v obci Struhy u Mladé Boleslavi (794 000 Kč) či na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Zahrádce u Benešova (755 000 Kč).
31. 5. 2023 Středočeský kraj Regiony

49. Nekalé praktiky při nákupu fotovoltaiky

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.
31. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

50. Navrhované změny LEX OZE II vnímám jako netransparentní narušení legislativního procesu novely zákona

Novela energetického zákona LEX OZE II byla původně navržena s cílem podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit tak podíl zelených technologií v naší energetické infrastruktuře. Měla přinést stabilnější a předvídatelnější podmínky pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což by přispělo k ekologické a udržitelné budoucnosti naší země. Nicméně v nedávných návrzích se objevují změny, které s sebou pravděpodobně přinesou i nežádoucí dopady.
30. 5. 2023 AKE ČR Legislativa
Bylo nalezeno 30 217 záznamů.