Archiv článků

Bylo nalezeno 30 957 záznamů.

2. Cykloturistika je na vzestupu, Moravskoslezský kraj pokračuje v její podpoře

Moravskoslezský kraj nabízí finance na rozvoj sítě cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Městům a obcím nabízí celkem 20,5 milionu korun. Finance jsou určené na pořízení projektové dokumentace, samotné budování cyklostezek a nově i na realizaci doprovodné infrastruktury, jako jsou odpočívadla, značení a další mobiliář.
8. 12. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

4. Pražská deklarace podepsána

Ve dnech 6. a 7. 12. 2023 uspořádal Svaz měst a obcí ČR jednání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR. Toto jednání bylo zaměřené především na otázky transformace společnosti, zapojení samospráv do tohoto procesu a také na možné dopady úspěšné či neúspěšné transformace. V rámci těchto debat byla podepsána Pražská deklarace CEMR, která upozorňuje na aktuální rizika a ukazuje cestu, co je třeba, aby tento proces proběhl úspěšně na všech úrovních, ale především na lokální úrovni.
8. 12. 2023 SMO ČR Události

5. Vláda jednala s představiteli obcí

Ve Strakově akademii v Praze se ve čtvrtek konalo jednání vlády, v jehož rámci došlo k setkání s vedením Svazu měst a obcí ČR. Bezprostředně po skončení společné schůzky informovali představitelé SMO ČR přítomné novináře na tiskové konferenci před sídlem kabinetu.
8. 12. 2023 Obec a finance Události

6. Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele

Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.
8. 12. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

7. Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

8. Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dlouho očekávané dotační výzvy na místní energetické koncepce a implementaci energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v úterý 5. prosince příjem žádostí ve výzvách č. 2 a 3/2024 programu Národního plánu obnovy (NPO). Na tyto výzvy starostové a starostky netrpělivě čekali. Jednak kvůli výši subvence, která činí až 95 %, jednak proto, že podporují opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Obce podle Ivana Korolova, vedoucího oddělení obchodního rozvoje v PKV, podávají žádosti ve velkém.
7. 12. 2023 PKV Energetika

9. Vláda na výjezdním zasedání v Bučovicích jednala se samosprávami Jihomoravského a Zlínského kraje o regionálních tématech

Slaďovat všechny politiky státu s potřebami regionů a samospráv a nastavit intenzivnější a efektivnější spolupráci mezi vládou a samosprávami bude úkolem nového poradního orgánu vlády – vládního Výboru pro regionální politiku. O jeho zřízení rozhodla vláda Petra Fialy na výjezdním zasedání v jihomoravských Bučovicích ve středu 6. prosince 2023. Zabývala se také problematikou dopravy a ochrany vody a životního prostředí v Jihomoravském a Zlínském kraji a jednala i s hejtmany obou regionů a představiteli místních obecních samospráv.
7. 12. 2023 Vláda ČR Události

10. Miliardy korun pomáhají na jihu Moravy bojovat se suchem i úbytkem podzemní vody

Zlínský a Jihomoravský kraj jsou jedněmi z regionů nejvíce zasažených suchem. Roční srážkové úhrny jsou zde pod hodnotami normálu, stejně jako hladiny pozemních vod. To významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, ale i možnosti podnikání. Ministerstvo životního prostředí proto dlouhodobě podporuje opatření proti suchu a erozi i adaptační opatření z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu LIFE a z dotačních prostředků Národního programu Životní prostředí (NPŽP).
7. 12. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

11. Zlínský kraj uspořádal úvodní seminář k projektu, který má v obcích pomoci vytvářet prostředí přátelské rodině

Úvodní seminář k projektu Audit familyfriendlycommunity uspořádal v pátek 1. prosince na krajském úřadě Zlínský kraj. Cílem projektu je probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společně utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním lidem napříč generacemi.
7. 12. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

12. Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.
7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

13. Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

14. Žebříček zemí v délce stavebního řízení 2020 Světové banky neodpovídá realitě. Po prokázané manipulaci s pořadím ho sama ukončila

V řadě médií se opakuje tvrzení, že v délce stavebního řízení je Česká republika podle Světové banky na 157. příčce ze 190 zkoumaných zemí. Banka samotná přitom hodnocení kvůli nesrovnalostem v datech a pochybnostem ohledně metodiky ukončila. Žebříček neměl obecnou výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky povolování bytové výstavby v jednotlivých zemích, protože posuzoval pouze specifický příklad skladové haly. Také nehodnotil pouze délku získání stavebního povolení, ale i souvisejících kroků.
6. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

16. Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum ústavního soudu zrušilo

Obec Stachy zavedla obecně závaznou vyhláškou systém odpadového hospodářství. Některými z ustanovení vyhlášky upravila poplatky za ukládání určitých složek odpadu, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a určila místo pro ukládání rostlinného odpadu. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení popsaných ustanovení obecně závazné vyhlášky pro rozpor se zákonem o odpadech (§ 59 a následující).
6. 12. 2023 Ústavní soud Legislativa

17. Aktualizace sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na rok 2024

S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024. Takto zveřejněná sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a pro stočné platí pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (NPŽP). K úpravě došlo v důsledku úpravy sazby DPH na vodné a stočné z 10 % na 12 %.
6. 12. 2023 SFŽP ČR Dotace

18. Unikátní geolokační data. Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy

Kdy z Prahy během chvíle zmizí čtvrt milionu lidí, kdy počet obyvatel Špindlerova Mlýna několikanásobně vzroste, k čemu nám takové informace jsou a jak lze ve veřejné správě využít zjištění, mezi kterými obcemi lidé nejvíc cestují? I to ukazuje analýza Ministerstva vnitra (MV) na základě geolokačních dat.
6. 12. 2023 MV ČR Ostatní

19. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 9. 2023

Územní samosprávné celky v září letošního roku zaznamenaly historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu. Již od srpna územní rozpočty vykazují rekordní přebytky rozpočtu a nic se na tom nezměnilo ani ve třetím čtvrtletí. Ačkoliv tuzemská ekonomika čelí i v třetím kvartálu hospodářskému propadu, tak se to na výsledcích hospodaření ÚSC prozatím nepromítá.
6. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

20. Stále je možné přihlásit webové stránky do soutěže Zlatý erb

Soutěž Zlatý erb 2024 je stále otevřena a do 12. prosince 2023 je možné přihlašovat webové stránky do právě probíhajícího krajského kola. V letošním ročníku se hodnotící kritéria zaměřují na tři cílové skupiny, a to občan, podnikatel a návštěvník nebo turista. Novinkou v soutěži je kategorie sociálních sítí, zejména platforma Facebook.
6. 12. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

21. Krajská podpora dobrovolných hasičů se příští rok více zaměří na rekonstrukci a stavbu požárních zbrojnic

Podpora dobrovolných i profesionálních hasičů v příštím roce byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským a krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem. Na základě dohody se sdružené prostředky státu a kraje plně zaměří na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic.
6. 12. 2023 Pardubický kraj Regiony

22. Regionální stálá konference podpořila projekt Transformačního centra Ústeckého kraje

Strategický projekt Transformační centrum Ústeckého kraje dostal jako první zelenou od Regionální stálé konference Ústeckého kraje. O podpoře projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace rozhodne Výběrová komise. Projekt má pro potřeby transformace vytvořit nebo rozšířit chytré datové a informační služby, služby pro podporu inovativního podnikání, služby pro podporu komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie a služby pro podporu revitalizace a resocializace území i krajiny.
6. 12. 2023 Ústecký kraj Regiony

23. Karlovarský kraj podal první ze svých strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace

Karlovarský kraj podal na Ministerstvo životního prostředí žádost o první ze svých strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o zásadní krok pro získání finanční podpory na realizaci projektu Karlovarské inovační centrum (dále KIC), jehož nositelem je právě Karlovarský kraj.
6. 12. 2023 Karlovarský kraj Regiony

24. Zima je tady – soláry jedou na 2 %

Do střední Evropy dorazila zima, která je pro stoupence boje s globálním oteplováním absurdně velkým problémem. Jimi opěvované občasné zdroje energie v podobě solárů i větrníků doslova zamrzají.
6. 12. 2023 Svět hospodářství Energetika

25. Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem. Místo obcím teď opuštěné nemovitosti připadají státu. Zároveň ale musel stát počkat deset let, než se mohla nemovitost opravdu považovat za opuštěnou. Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne.
5. 12. 2023 Veřejný ochránce práv Legislativa

26. Povinný sběr textilu začne platit od roku 2025, první volbou by ale měla být cirkulární druhá šance

Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místo, na kterých mohou občané nepotřebný textil a obuv odložit. V budoucnu na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat samotní výrobci. Tato povinnost je nyní projednávána v rámci revize směrnice o odpadech, po jejím schválení bude do tohoto zákona transponována.
5. 12. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

27. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.
5. 12. 2023 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

28. Kraj Vysočina má za sebou úspěšný dozorový audit

Akreditovaná certifikační společnost Bureau Veritas v říjnu provedla úspěšný dozorový audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací. Audit se uskutečnil dle normy ČSN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Posuzována byla funkčnost systému a úroveň úrovně zavedeného systému hospodaření s energiemi a jeho zkvalitňování jak u kraje, tak i jeho příspěvkových organizací.
5. 12. 2023 Kraj Vysočina Energetika

29. Střední článek podpory pomůže v Ústeckém kraji ředitelům škol i jejich zřizovatelům

Systémová podpora vedení škol a jejich zřizovatelů, to je hlavní cíl projektu Střední článek podpory, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S postupem v jeho realizaci a službami, které nabízí, se mohli seznámit zástupci škol a zřizovatelů během prvního setkání krajské platformy určené pro spolupráci, výměnu informací, sdílení zkušeností, vznášení podnětů, sdělování potřeb nebo řešení problémů v oblasti školství v Ústeckém kraji.
5. 12. 2023 Ústecký kraj Školství

30. Praha podá žádost o poskytnutí dotace na pořízení telematických systémů, které pomohou zlepšit plynulost dopravy a snižovat nehodovost

Rada hl. m. Prahy schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021–2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.
5. 12. 2023 Praha Doprava

31. Veřejné budovy ze dřeva přispívají k ochraně klimatu, trend sílí i v Česku, brzdí jej ale legislativa

Výstavba dřevěných budov je dle mnohých zainteresovaných skupin řešením, jak zmírnit ekologické dopady stavebního průmyslu. V řadě zahraničních zemí je výstavba veřejných a průmyslových dřevostaveb již výrazně rozvinutá, v Česku zatím tento sektor pokulhává. Největší překážkou jsou stávající požární předpisy, které omezují výšku dřevostaveb.
5. 12. 2023 Lesensky.cz Bydlení a stavby

32. Celostátní finanční konference

Již dvacátá šestá Celostátní finanční konference, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR se konala v Clarion Congress Hotelu Prague ve dnech 30. 11. a 1. 12. Tradiční akce se věnuje problematice financování samospráv a setkávají se zde představitelé resortů se zástupci obcí a měst.
5. 12. 2023 Obec a finance Události

33. Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí, reforma „Bydlení pro život“ jim vychází vstříc

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv a zároveň ho 72 % chce rozšiřovat nebo rekonstruovat. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře v bydlení. MMR také na financování výstavby pro obce připravilo nebo chystá řadu investičních nástrojů.
4. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

35. Založeno na faktech – zemědělství

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.
4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

36. Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá

Počet úvazků učitelů v regionálním školství, které zahrnuje především mateřské, základní a střední školy, za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2022 o 2,6 %. O stejný procentuální rozdíl vzrostl i jejich průměrný plat či mzda. Počet dětí v mateřských školách a počet žáků ve školách základních přitom meziročně poklesl. Největší meziroční nárůst platů a mezd byl u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 %.
1. 12. 2023 MŠMT ČR Školství

37. MMR vyčlení přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy. Resort na to vyčlenil více než 886 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024.
1. 12. 2023 MMR ČR Doprava

38. Regionální konference ke sportu představila řadu dotačních titulů na národní, krajské i obecní úrovni

Kraj Vysočina uspořádal začátkem tohoto týdne v pořadí druhou regionální konferenci zaměřenou na sport. V loňském roce se diskutovalo o situaci ve sportovních klubech po covidové pandemii a posílení motivace dětí ke sportování, zatímco letošním tématem byla zejména podpora výstavby nebo obnovy sportovní infrastruktury, financování organizovaného sportu nebo dotace do sportu ze strany státu, krajů i obecních samospráv.
1. 12. 2023 Kraj Vysočina Regiony

40. Projekt Obědy do škol pokračuje i v následujícím pololetí

Středočeští radní schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků na podporu projektu „Obědy do škol“ pro příspěvkové organizace Středočeského kraje z částky 3,98 mil. korun na 6,2 mil. korun. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy.
1. 12. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

41. Podpora obcím s náklady na úklid nedopalků

Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který zajišťuje kolektivní plnění pro výrobce tabákových výrobků dle zákona o jednorázových plastech, zadal průzkum, ze kterého vyplynulo, že desetina dospělých kuřáků si stále myslí, že nevadí, když se nedopalky odhazují na zem nebo do kanálu.
1. 12. 2023 Nevajgluj Životní prostředí

42. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie

Česká republika by měla pokračovat v nastoleném trendu podpory jaderné energetiky. Naopak aktivní podpora solární a větrné energie by měla být opuštěna, vyplývá ze studie Založeno na faktech, kterou vydává Liberální institut.
1. 12. 2023 Liberální institut Energetika

45. Digitální technologie ve zdravotnictví využívá většina české populace

Většina české populace využívá nějakou z nových forem technologií ve zdravotnictví. Tou nejčastější je eRecept vystavený na dálku bez návštěvy lékaře. Této formy využily dvě třetiny dotázaných, 30 procent konzultovalo po telefonu svůj zdravotní stav s lékařem. Čtrnáct procent využívá mobilní aplikace svých zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI, do kterého se zapojilo 1700 dospělých, a to zdravých i nemocných.
30. 11. 2023 SYRI Veřejná správa online

46. 2022: Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize

Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je úbytek biologické rozmanitosti, využívání zdrojů, dopady změny klimatu i environmentální rizika pro zdraví a životní pohodu. Podobně je na tom i Česká republika. Přinášíme komplexní Zprávu o stavu životního prostředí v ČR za rok 2022, kterou připravila Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).
30. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

47. Až 579 milionů korun navíc pro obce, kraje a stát – vláda schválila návrh nařízení, kterým se zvyšují odvody z těžby

Vláda schválila návrh nařízení, které zvýší výnos úhrady z vydobytých nerostů v současnosti těžených na území České republiky. Cílem je získat více finančních prostředků z těžby nerostných surovin pro obce, stát a nově pro kraje, na jejichž území k těžbě dochází. Právní úprava má nabýt účinnosti současně s konsolidačním balíčkem, tedy od 1. ledna 2024.
30. 11. 2023 MPO ČR Ostatní

49. Již 26. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky se blíží

Tradice pokračuje. Krajské kolo 26. ročníku soutěže Zlatý erb vyhlašuje ve spolupráci se spolkem Český zavináč Liberecký kraj. Soutěž je určena městům a obcím v regionu, které mají oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Ještě do 12. prosince letošního roku mají čas se přihlásit obce, jež samy nejsou obcí s rozšířenou působností (ORP). Ty se totiž soutěže účastní automaticky.
30. 11. 2023 Liberecký kraj Veřejná správa online

50. Kraj má právo chtít po obcích, aby se na veřejné dopravě finančně podílely, rozhodl soud

Středočeský kraj uspěl u Krajského soudu v Praze ve sporu s městem Kladno kvůli spolufinancování dopravní obslužnosti. Soud potvrdil argumenty kraje týkající se zavádění Standardů dopravní obslužnosti. Stížnosti Kladna a jeho primátora Milana Volfa již v minulosti odmítlo Ministerstvo vnitra ČR, dále také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ve věci již jednou rozhodoval i Krajský soud. Neuspěla ani kasační stížnost jednoho kladenského občana u Nejvyššího správního soudu.
30. 11. 2023 Středočeský kraj Doprava
Bylo nalezeno 30 957 záznamů.