Archiv článků (rubrika Doprava)

Bylo nalezeno 161 záznamů.

1. Na rozvoj cykloinfrastruktury Středočeského kraje by mělo jít dvaadvacet milionů korun

Středočeský kraj chce opět podpořit budování cyklistické infrastruktury. Radní na svém dnešním zasedání projednali rozjezd Programu 2024 pro poskytování dotací z Fondu cyklistické infrastruktury. Obsahuje trojici tematických zadání. Pokud vše schválí zastupitelé, bude možné žádosti podávat od poloviny srpna letošního roku do konce května roku příštího. Kraj chce ve fondu nabídnout dvaadvacet milionů korun. Dotace bude možné čerpat i na výstavbu cyklověže a cykloboxů.
12. 6. 2024 Středočeský kraj Doprava

2. Další vyhraný soud o Standardy dopravní obslužnosti, po Kladnu neuspěla ani obec Byšice

Středočeský kraj uspěl v dalším sporu o spolufinancování dopravní obslužnosti. Tentokrát s obcí Byšice, která taktéž nepřistoupila na Standardy dopravní obslužnosti (SDO), přestože s ní kraj jednal téměř dva roky a nabízel řadu řešení. Nakonec byl jeden železniční spoj nahrazen autobusovým, obslužnost tedy dotčena nebyla. Ani to však vedení Byšice nepřesvědčilo a na kraj podalo správní žalobu.
7. 6. 2024 Středočeský kraj Doprava

5. Konference čisté mobility letos už podesáté

Široký tematický rozptyl od evropské legislativy, přes domácí plány až po konkrétní opatření českých ministerstev k podpoře čisté mobility a ukázky současných trendů. Takový byl letošní jubilejní 10. ročník konference čisté mobility, kterou 30.–31. května 2024 v Senohrabech uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR s podporou hlavního partnera, Skupiny ČEZ. Konference je pravidelně příležitostí k prezentaci různých úhlů pohledu a ke společné diskusi zástupců státní správy, samosprávy, automobilového sektoru, provozovatelů infrastruktury a zákazníků.
4. 6. 2024 MŽP ČR Doprava

6. Stát, kraje, dopravní svazy a odbory: linková autobusová doprava musí stabilně fungovat

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík podepsali memorandum, ve kterém potvrzují společný zájem na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů. Podpis této spolupráce je výsledkem jednání vedených za účelem dohody na způsobu proplácení čekání řidičů mezi jednotlivými jízdami.
31. 5. 2024 Ministerstvo dopravy Doprava

7. Rozvoj cyklistiky Středočekého kraje se bude řídit novou koncepcí

Středočeský kraj připravil zcela novou Koncepci rozvoje cyklistiky. Hlavní strategický dokument, který stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy v regionu, schválilo krajské zastupitelstvo po doporučení rady. Materiál informuje o stávajícím stavu cyklistiky a o potřebách měst a obcí pro období následujících 6 let.
28. 5. 2024 Středočeský kraj Doprava

8. Kraje sjednotí terminologii při označování cyklotras, vzorem je nová cyklokoncepce Středočeského kraje

Všechny tuzemské kraje budou při pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek používat jednotnou terminologii. Domluvili se na tom cyklokoordinátoři všech krajů s Ministerstvem dopravy ČR na nedávném pracovním setkání v Benešově, které zorganizoval Středočeský kraj. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.
27. 5. 2024 Středočeský kraj Doprava

9. Liberecký kraj opět díky dotačním programům podpoří cyklistickou dopravu na svém území

Liberecký kraj se rozhodl z dotačního fondu opravit již stávající komunikace určené pro cyklodopravu, vybudovat nové cyklostezky i cyklostezky se smíšeným provozem, zřídit jízdní pruhy pro cyklisty a také stále více oblíbené terénní cyklistické stezky v Libereckém kraji. Dotace podpoří i samotnou projektovou přípravu či městskou mobilitu formou sdílených kol. Poskytnutí dotací schválili na svém dnešním jednání krajští radní.
21. 5. 2024 Liberecký kraj Doprava

10. Mezinárodní dopravní summit potvrdil důležitost železniční infrastruktury pro další rozvoj regionu

V prostorách karlovarského hotelu Thermal proběhl ve čtvrtek 2. května Dopravní Summit Česká republika–Bavorsko–Sasko. Ke společnému dialogu týkající se dokončení rozvoje dopravní infrastruktury mezi sousedními regiony a její plnohodnotné zapojení do evropské železniční sítě se sešli ministři a představitelé české vlády, německé spolkové vlády, vlád Bavorska a Saska.
6. 5. 2024 Karlovarský kraj Doprava

11. Výbor SFDI schválil pravidla k poskytování příspěvků pro rok 2024, k dispozici je 1,6 miliardy Kč

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na svém pátečním jednání schválil pravidla pro poskytování příspěvků například na výstavbu a rekonstrukce městské nebo obecní dopravní infrastruktury pro rok 2024 případně 2025. V rozpočtu fondu pro rok 2024 je pro financování bezpečných chodníků, přechodů či cyklostezek vyčleněno více než 1,6 mld. Kč.
29. 4. 2024 Ministerstvo dopravy Doprava

12. Jihomoravský kraj má novou koncepci rozvoje cyklistiky

Kraj zveřejnil novou Koncepci rozvoje cyklistiky Jihomoravského kraje do roku 2030. Podobu tohoto strategického dokumentu, který zásadně ovlivní rozvoj cykloturistiky na jihu Moravy v nejbližších šesti letech, schválili na svém čtvrtečním jednání (25. dubna) krajští zastupitelé.
26. 4. 2024 Jihomoravský kraj Doprava

13. Středočeský kraj se ostře ohrazuje proti návrhu MČ Prahy 6 týkající se regulace dopravy při příjezdech z kraje

Rada Středočeského kraje na svém dnešním jednání přijala usnesení, ve kterém se ostře ohrazuje proti návrhu městské části Prahy 6 v souvislosti s plánovaným opatřením, které by v budoucnu mělo vést k omezování automobilové dopravy na příjezdech ze Středočeského kraje, a to například pomocí světelných závor. Navrhovaná opatření by dle krajské rady zásadně zkomplikovala dopravní situaci a cestování statisícům Středočechů, kteří do hlavního města denně dojíždí.
26. 4. 2024 Středočeský kraj Doprava

14. Vláda schválila Plán autonomní mobility a podporuje další rozvoj a inovace

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030, který dnes na svém zasedání schválila vláda, posouvá Českou republiku výrazně blíže širokému využívání autonomních technologií v dopravě. Má za cíl připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility. Rozvoj autonomní mobility pozitivně ovlivní i průmysl, kterému se otevře další široké pole možností uplatnění pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou.
11. 4. 2024 Ministerstvo dopravy Doprava

16. Revoluce ve veřejné dopravě – autobusy jezdící na objednávku

Pokud se to povede, půjde o jednu z největších změn ve veřejné dopravě Olomouckého kraje. Hejtmanství teď připravuje studii projektu Operativní veřejné dopravy. Zjednodušeně jde o to, že malé mikrobusy by mohly během krátké doby dojíždět do některých částí kraje na objednávku, tak, jak je lidé budou zrovna potřebovat. Služba využívá moderní technologie včetně umělé inteligence.
28. 3. 2024 Olomoucký kraj Doprava

17. Stavby tramvajových tratí

Jak nastavit efektivní komunikaci, aby povolování staveb bylo bez zbytečných administrativních průtahů? O tom jednali zástupci dopravních podniků s ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), pod nějž od 1. ledna 2024 spadá agenda povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí.
27. 3. 2024 SDP ČR Doprava

18. Liberecký kraj zveřejnil dopravní plán, připomínky lze zasílat do konce března

Plány na rozvoj integrovaného dopravního systému, dílčí rozvoj odbavovacího systému a mobilní aplikace či plány v nabídce dopravní obslužnosti. I to obsahuje Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2024–28. Zasílat náměty či připomínky, a to konkrétně k jednotlivým kapitolám či stranám, lze do 31. března letošního roku.
18. 3. 2024 Liberecký kraj Doprava

19. Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.
5. 3. 2024 Praha Doprava

21. Větší pohodlí a bezpečí pro cyklisty, začíná vznikat národní síť propojující cyklostezky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje hostil velké pracovní setkání, na kterém se sešli zástupci ministerstva dopravy a místního rozvoje s krajskými a městskými cyklokoordinátory a členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu, aby společně začali pracovat na plánu propojit všechny obce s rozšířenou působností v republice bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.
1. 3. 2024 Královéhradecký kraj Doprava

22. Nejvíc trolejbusů provozuje Brno

Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB) je největším provozovatelem trolejbusové dopravy v České republice. V těchto dnech podnik úspěšně dokončil pilotní projekt kompletace vlastních trolejbusů. První dva vozy z projektu Mario získaly potřebné schválení typu a průkazy způsobilosti.
23. 2. 2024 DPMB Doprava

24. Královéhradecký kraj nově podpoří službu sdílených kol ve městech

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 29. 1. 2024 schválilo nový dotační program zaměřený na podporu udržitelné mobility formou služby sdílených kol. Jeho prostřednictvím plánuje rozdělit čtyři miliony korun. Na rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility myslí kraj jak ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje, tak i v nově schválené Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035.
19. 2. 2024 Královéhradecký kraj Doprava

25. Jihomoravští silničáři spouští novou mapovou aplikaci, ukáže veřejnosti pohyb vozidel zimní údržby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje spouští novou mapovou aplikaci, která veřejnosti poskytne online informace o zajištění zimní údržby na území jižní Moravy. Konkrétně se jedná o počet zasahujících vozidel, která jsou vybavená sypací nástavbou a sněhovou radlicí, jaká je jejich aktuální poloha a viditelný bude i stav ošetřených úseků.
16. 2. 2024 Jihomoravský kraj Doprava

27. Na výtluky s mikrovlnkou

Již několik tisíc výtluků bylo na českých silnicích opraveno unikátní mikrovlnnou technologií, kterou vyvinula česká firma FUTTEC ve spolupráci s Akademií věd ČR a Vysokým učením technickým v Brně. Projekt získal patent od Evropského patentového úřadu a jako jediný český finalista se umístil v prestižní soutěži WIPO Global Awards 2023.
12. 2. 2024 Obec a finance Doprava

28. Olomoucký kraj sníží obcím příspěvek pro veřejnou dopravu

Olomoucký kraj zajišťuje podle zákona dopravní obslužnost na svém území, tedy veřejnou autobusovou a drážní dopravu. Šesti procenty se na financování této služby podílí také obce a města, a to na základě dlouhodobých smluv uzavřených prostřednictvím společnosti KIDSOK. Náklady na veřejnou dopravu v Olomouckém kraji činily v loňském roce 1,6 miliardy korun, obce přispěly částkou 97 milionů korun.
9. 2. 2024 Olomoucký kraj Doprava

29. Kraj Vysočina nabízí další kompromisní řešení zbytných úseků silnic

Slepý úsek silnice nenapojující žádnou část obce, více paralelních komunikací nebo komunikací, které nahradil obchvat nebo úseky silnic mimo zastavěná území s charakterem místní komunikace – to jsou případy silnic, respektive jejich úseků, které jsou pro krajskou síť silnic II. a III. tříd zbytné. Kraj je tedy postupně nabídne obcím k převzetí. Celkem jde o cca 360 km z celkové délky 4,5 tisíce kilometrů silnic nižších tříd.
6. 2. 2024 Kraj Vysočina Doprava

30. České dráhy společně se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zvyšují bezpečnost a pohodlí cestujících

Od začátku loňského září České dráhy společně se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zvyšují bezpečnostní opatření ve vlacích, zejména v ranních a večerních hodinách. Tato spolupráce zahrnuje nasazení více než třiceti hlídek, které dohlíží na bezpečnost a pořádek ve vlacích na hlavních tratích. Hlídky nejenže asistují vlakovému personálu při řešení situací s problematickými cestujícími, ale také provádí dohled nad vlaky v obratových stanicích.
2. 2. 2024 Středočeský kraj Doprava

31. Pardubický kraj letos plánuje opravy silnic za téměř tři miliardy korun

Rok 2024 bude z hlediska investic v dopravě jedním z nejlepších v novodobé historii Pardubického kraje. Samospráva v rozpočtu pro letošek počítá s více než 100 projekty za částku přesahující 2,8 miliardy korun. Na co chce peníze použít? V plánu jsou opravy důležitých mostů, modernizace klíčových komunikací II. a III. třídy i dokončení dvou důležitých dálničních přivaděčů.
25. 1. 2024 Pardubický kraj Doprava

32. Změny v tarifech MHD

Kompenzace narůstajících nákladů a propady ve výnosech – to jsou hlavní důvody zvyšování cen jízdného v městské hromadné dopravě. U většiny dopravních podniků v ČR se ceny jízdného od 1. ledna 2024 nezměnily. Některá města, tedy zřizovatelé dopravních podniků, musela od Nového roku tarify jízdného upravit, jinde změny připravují.
24. 1. 2024 SDP ČR Doprava

33. Zpoplatnění pozemních komunikací 2029+

Hned první týden v lednu se na Ministerstvu dopravy sešli zástupci SMS ČR, SMO ČR a SFDI, aby pokračovali v loni započaté diskusi, jak stanovit zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029.
12. 1. 2024 SMS ČR Doprava

34. Královéhradecký kraj plánuje posílit region bezpečnými cyklotrasami

Cyklistická doprava je v Královéhradeckém kraji velmi oblíbená. Podíl cest na kole po regionu převyšuje dvakrát celostátní průměr, ale mezi jednotlivými krajskými oblastmi jsou velké rozdíly. Nejen tomuto tématu se věnovali účastníci pracovní porady s názvem Rozvoj cyklodopravy v Královéhradeckém kraji do roku 2035 a Cyklovize 2030.
5. 1. 2024 Královéhradecký kraj Doprava

35. Platby kartou v MHD

Zaplatit jízdné přímo ve voze MHD – to už je dnes realita pro cestující téměř ve všech velkých českých městech. Podle zjištění Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) obliba bezhotovostních plateb v MHD v posledních letech neustále stoupá, díky zjednodušení celého procesu se některým dopravcům dokonce zvyšuje počet prodaných jednorázových jízdenek.
15. 12. 2023 SDP ČR Doprava

36. Praha podá žádost o poskytnutí dotace na pořízení telematických systémů, které pomohou zlepšit plynulost dopravy a snižovat nehodovost

Rada hl. m. Prahy schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021–2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.
5. 12. 2023 Praha Doprava

37. MMR vyčlení přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy. Resort na to vyčlenil více než 886 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024.
1. 12. 2023 MMR ČR Doprava

38. Kraj má právo chtít po obcích, aby se na veřejné dopravě finančně podílely, rozhodl soud

Středočeský kraj uspěl u Krajského soudu v Praze ve sporu s městem Kladno kvůli spolufinancování dopravní obslužnosti. Soud potvrdil argumenty kraje týkající se zavádění Standardů dopravní obslužnosti. Stížnosti Kladna a jeho primátora Milana Volfa již v minulosti odmítlo Ministerstvo vnitra ČR, dále také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ve věci již jednou rozhodoval i Krajský soud. Neuspěla ani kasační stížnost jednoho kladenského občana u Nejvyššího správního soudu.
30. 11. 2023 Středočeský kraj Doprava

39. Na obnovu místních komunikací poskytneme dalších 266 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 74 projektů zaměřených na obnovu místních komunikací. V podprogramu Podpora obcí s 3001–10 000 obyvateli na to resort vyčlenil přes 266 milionů korun. Prioritně MMR podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů. Obnovené komunikace pomohou zlepšit kvalitu života tamních obyvatel.
20. 11. 2023 MMR ČR Doprava

40. Menší obce dostanou od Karlovarského kraje peníze na opravu a dobudování cykloinfrastruktury

Další prostředky od Karlovarského kraje směřují do oblasti cykloinfrastruktury. Rada Karlovarského kraje na svém prvním listopadovém zasedání schválila finanční podporu rekonstrukci úseku Cyklostezky Ohře u Vojkovic, kterou koncem srpna poničil přívalový déšť. Příspěvek obdrží také Chodov u Bečova nad Teplou. Ten by chtěl s pomocí kraje dobudovat potřebné zázemí pro cyklisty. O konečném přidělení dotací bude ještě rozhodovat krajské zastupitelstvo.
20. 11. 2023 Karlovarský kraj Doprava

41. Zdánlivě dobře nasvícený přechod pro chodce může být za snížené viditelnosti rizikem

Při špatné viditelnosti jsou některé přechody pro chodce rizikové nejen při nedostatečném nasvícení, ale také při přesvícení. Čtyři přechody ve Vratislavicích nad Nisou projdou nutnou úpravou. Jasová analýza totiž ukázala jejich rizika. Liberecký kraj pomáhá obcím s identifikací míst, kde řidiči nedodržují maximální povolenou rychlost. Díky této spolupráci budou mít děti v Raspenavě bezpečnější cestu do školy.
14. 11. 2023 Liberecký kraj Doprava

43. Jihlavská MHD se propojí s Veřejnou dopravou Vysočiny, cestující si vystačí s jednou integrovanou jízdenkou nebo kuponem

Od 1. ledna 2024 by mělo začít platit vzájemné uznávání jízdenek mezi krajem dotovanou Veřejnou dopravou Vysočiny a MHD Jihlava. V praxi to znamená možnost přestupu mezi jihlavskou MHD a běžnými autobusovými i vlakovými spoji objednávanými Krajem Vysočina s jednou integrovanou jízdenkou nebo kuponem. Z pohledu Kraje Vysočina jde o důležitý krok v procesu další integrace městské hromadné dopravy, z pohledu cestujícího jde o zvýšení přestupního komfortu a zavedení nové služby.
30. 10. 2023 Kraj Vysočina Doprava

44. Středočeský kraj prověřuje možnost využití vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel

Středočeský kraj chce blíže prozkoumat možnosti provozu vlakotramvají, případně lehkých kolejových vozidel, které by v budoucnu mohly zajišťovat dopravní obslužnost ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu. Radní na svém dnešním jednání schválili zadání dvou zakázek na provedení studií legislativní a provozně-technické dvěma vybraným dodavatelům. Hotové by měly být už příští rok. Zakázky připravila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).
20. 10. 2023 Středočeský kraj Doprava

45. Rekonstrukce silnic v Pardubickém kraji pokračují, další se chystají

Na území Pardubického kraje se před koncem sezony dokončuje řada dopravních staveb a další se plánují na další roky. Náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš navštívil několik stavenišť a jednal se zástupci měst a obcí o plánech pro další období. Jak to aktuálně vypadá na vybraných silnicích?
20. 10. 2023 Pardubický kraj Doprava

46. Nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035

Na jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku dne 16. října byl přijat obecný přístup Rady k nařízení o nových emisních limitech CO2 pro nákladní automobily a autobusy. Česká republika přispěla k významnému zmírnění dopadů připravované regulace. Nejvýznamnější změnou je vynětí všech dálkových a příměstských autobusů z požadavků na zcela bezemisní provoz a oddálení závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035.
19. 10. 2023 Ministerstvo dopravy Doprava

47. Liberecký kraj připravuje nový plán dopravní obslužnosti na další roky, počítá v něm s úpravami výše příspěvku obcí a měst

Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje na roky 2024–2028. Tak zní název strategického dokumentu, jehož účelem je hospodárně a efektivně zajistit veřejnou dopravu v regionu. Jeho součástí jsou mimo jiné takzvané standardy dopravní obslužnosti, ale také návrh na úpravu výše příspěvku na dopravní obslužnost ze strany obcí a měst. Na roky 2024 až 2028 se počítá s jeho navýšením na 200 korun na jednoho obyvatele na jeden rok.
27. 9. 2023 Liberecký kraj Doprava

48. Na krajském úřadě se debatovalo o rozvoji cykloinfrastruktury v regionu

Ve čtvrtek 21. září se konalo setkání měst, obcí a dalších organizací z Ústeckého kraje, které se věnují podpoře cyklistické dopravy a budování cykloinfrastruktury. Akci pořádal Ústecký kraj ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu. Cílem setkání, které proběhlo pod hlavičkou projektu Cyklovize 2030, bylo diskutovat o aktuálních problémech v rozvoji cykloinfrastruktury a o bezpečnosti cyklistů. Také hledání společného řešení pro rozvoj cyklistické dopravy v kraji.
25. 9. 2023 Ústecký kraj Doprava

49. Projekt krajů Čtyřmezí: Nové autobusové linky i uznávaní tarifů

Středočeský kraj ve spolupráci s kraji Ústeckým, Plzeňským a Karlovarským, jejich organizátory veřejné dopravy a svazkem obcí ODORAK odstartovaly projekt společné, mezikrajské, dopravní obslužnosti Čtyřmezí. Jeho cíli jsou například propojení měst a obcí v oblasti veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v dané oblasti. Cestujícím by tak měl přinést celou řadu výhod; mimo jiné nové linky autobusů anebo uznávání krajských tarifů ve vícero spojích. Čtyřmezí odstartuje už na konci letošního roku. Zástupci krajů celý projekt představili dnes na radnici v Rakovníku.
21. 9. 2023 Středočeský kraj Doprava
Bylo nalezeno 161 záznamů.