Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1659 záznamů.

1. Děpoltovice slaví vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku

Na 22 obcí z našeho regionu letos usilovalo o titul Vesnice roku. O vítězi krajského kola rozhodovala jedenáctičlenná hodnotitelská komise, která nakonec vybrala Děpoltovice na Karlovarsku. Obec s více než čtyřmi stovkami obyvatel suverénně porazila své soupeře, a kromě Zlaté stuhy získala i postup do celostátního finále.
23. 5. 2024 Karlovarský kraj Regiony

2. Brno je podnikatelsky nejatraktivnější

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Brno je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v České republice. Zasloužil se o to vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 5. 2024 Město pro byznys Regiony

3. Stovka obchůdků na vesnicích funguje díky krajské podpoře

Obyvatelé menších obcí se nemusí bát, že si nedojdou ve své domovině na nákup základních potravin. Olomoucký kraj v dotačním programu Obchůdek podpoří letos přes sto malých prodejen na venkově, které by jinak zavřely a lidem by se zhoršila životní úroveň.
17. 5. 2024 Olomoucký kraj Regiony

5. Do 28. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo nejvíce obcí z Karlovarského kraje

Soutěž Vesnice roku je v plném proudu. Pro Karlovarský kraj je tento ročník výjimečný zejména proto, že se do něj přihlásilo z celkového počtu 125 obcí 22 těch, které splňují stanovené podmínky. Jedná se o nejvyšší počet přihlášených obcí ze všech krajů v tomto ročníku a třetí nejvyšší počet v Karlovarském kraji od roku 2002, kdy se do soutěže Karlovarský kraj zapojil.
16. 5. 2024 Kralovarský kraj Regiony

6. Jihomoravský kraj dokončuje studii proveditelnosti k propojení vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

Záměr propojení vodárenských soustav obou krajů potvrdilo už v roce 2021 memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina při přípravě opatření k zabezpečení dodávek pitné vody. Na konci června budou mít oba kraje hotovou závěrečnou studii. Jde o jeden z hlavních kroků boje proti suchu, který má mj. vytvoření robustního vodárenského systému na stabilních vodních zdrojích. Studie předkládá konkrétní návrhy možností technického propojování vodárenských soustav s výhledem na 50 let.
15. 5. 2024 Jihomoravský kraj Regiony

7. Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka

Jak i nadále správně rozvíjet regiony Olomouckého kraje a zlepšit jejich ekonomický růst, do kterých projektů a technologií investovat nebo jak zlepšit vnímání kraje jeho obyvateli. O tom jednala na svém dalším pracovním setkání skupina lidí, která se zabývá Strategií rozvoje Olomouckého kraje.
7. 5. 2024 Olomoucký kraj Regiony

8. Stát, Karlovarský kraj a město Cheb se dohodly na rozvoji strategického podnikatelského parku

Cílem memoranda o spolupráci, které uzavřela agentura CzechInvest, společnost SIRS, Karlovarský kraj a město Cheb, je připravit plochu průmyslové zóny Cheb II pro strategickou investici. To zvýší konkurenceschopnost regionu v soutěži o rozdílové investory. Cílem je rozvoj odvětví s vysokou přidanou hodnotou a pomoc regionu s adaptací na probíhající transformaci. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro vývoj autonomní mobility v Karlovarském kraji.
7. 5. 2024 Karlovarský kraj Regiony

9. Z jakých podkladů vychází návrhy na slučování obcí?

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se v dubnu obrátila dopisem na premiéra Petra Fialu, aby se ho dotázala, z jakých podkladů vychází Národní ekonomická rada vlády (NERV) při návrzích, které zmiňují slučování obcí jako jedno z úsporných či prorůstových opatření.
6. 5. 2024 SMS ČR Regiony

10. Na MMR proběhlo celostátní setkání Místních akčních skupin

Při příležitosti letošní Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin se do Prahy sjelo přes 150 zástupců členských organizací ze všech koutů České republiky. Valná hromada schválila výsledek hospodaření organizace a výroční zprávu za rok 2023. Tématem byl také společný postup v jednáních o programovém období 2028+, aby byl pro venkov zajištěn dostatek finančních prostředků.
6. 5. 2024 MMR ČR Regiony

11. Společné jednání rad: město s krajem si vycházejí vstříc

Některé projekty v krajském městě se neobejdou bez dobré spolupráce a komunikace mezi krajem a městem. To se daří i díky pravidelným společným zasedáním rad obou samospráv. Nejde jen o samotné informování o dalších záměrech, ale také o koordinaci různých projektů a možnosti spolupráce, které mohou výsledek vylepšit v zájmu veřejnosti.
6. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

12. Kraj Vysočina opět podpoří obnovu turistického značení

Turistické značení dnes vnímáme jako zcela běžnou součást výletů. Na území našeho kraje je aktuálně vyznačeno téměř šest tisíc kilometrů různých tras. Právě na obnovu turistického značení přispívá Kraj Vysočina téměř půl milionem korun ročně. I díky krajské podpoře tak mohou vznikat nové trasy.
6. 5. 2024 Kraj Vysočina Regiony

13. Humpolec obhajuje na Vysočině titul Město pro byznys

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Kraji Vysočina stalo město Humpolec. Podnikatelské prostředí se dobře rozvíjí také ve Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Srovnávací výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
3. 5. 2024 Město pro byznys Regiony

14. O titul Vesnice roku 2024 se utká 196 obcí – o 21 víc než loni

Skončila lhůta pro podání přihlášek do 28. ročníku soutěže Vesnice roku 2024. Do soutěže se přihlásilo celkem 196 obcí, tedy o 21 víc než v loňském roce. Ministerstvo pro místní rozvoj, jako jeden z vyhlašovatelů soutěže, přišlo v tomto ročníku s řadou změn. Připravilo například nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 000 Kč. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího i hodnotícího procesu, které usnadní práci jak zástupcům obcí, tak hodnotícím komisím.
3. 5. 2024 MMR ČR Regiony

15. Do Pardubického kraje přitekly v uplynulých 20 letech miliardy z Evropské unie

Příspěvkem Pardubického kraje k 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie je putovní venkovní výstava, která představuje průřez řadou projektů, které se na území kraje mohly díky evropské podpoře uskutečnit. Přestože ani zdaleka nemohla výstava zachytit celou šíři těchto investic, tak jen ty zmíněné přinesly do kraje potřebné projekty za několik miliard korun. Na jejich fotografie se můžete podívat po celý květen na třídě Míru v Pardubicích a poté také v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.
3. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

16. Změna rozpočtového určení daní pro kraje míří k poslancům

Radní Pardubického kraje se, jak je již několik let zavedenou tradicí, setkali s poslanci a senátory zvolenými na území regionu. Kromě 10 poslanců se jedná také o pětici senátorů, jejichž volební obvod zasahuje alespoň částečně do Pardubického kraje. Velkým tématem jednání byla změna rozpočtového určení daní, a to i s ohledem na návrh, který v polovině dubna předložil ministr financí Zbyněk Stanjura.
2. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

17. Hradec Králové a cestovní ruch

Do Královehradeckého kraje loni přijelo nejvíce turistů za posledních 11 let. Celkem jich tento region navštívilo více než 1,5 milionu, z toho 80 % tvořili rezidenti a pětinu pak zahraniční cestovatelé. V celorepublikovém srovnání je tento kraj, po Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji, čtvrtým nejnavštěvovanějším.
2. 5. 2024 CzechTourism Regiony

18. Středočeský kraj dokončil historicky první Strategii kultury

Zastupitelé Středočeského kraje schválili návrh Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030. Jde o historicky první dokument, který definuje dlouhodobou vizi a cíle Středočeského kraje v široké kulturní oblasti. Do přípravy Strategie se v průběhu let 2023 a 2024 zapojila více než stovka odborníků.
2. 5. 2024 Středočeský kraj Regiony

19. Kraj Vysočina si připomíná 20 let v Evropské unii

Ze statistik Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyplývá, že za posledních dvacet let, tedy za dobu členství České republiky v EU, podpořily evropské fondy na území Kraje Vysočina projekty různých žadatelů částkou více než 74 miliard korun. Samotný Kraj Vysočina má na kontě projekty za více než 13,5 miliardy korun.
30. 4. 2024 Kraj Vysočina Regiony

20. Jablonec nad Nisou je podnikání zaslíbený

Jablonci nad Nisou se ve vysoké konkurenci podařilo obhájit loňské prvenství v krajském hodnocení v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Druhou příčku obsadil Tanvald, bronz bere Liberec. Vyplývá to z dat, která již sedmnáctým rokem hodnotí v rámci celé České republiky 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
30. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

21. Velmi silné partnerství, starostové a kraj hledali v Pardubicích řešení společných problémů

V jednotě je síla. Dobře to ví členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které hájí zájmy 228 měst a obcí v našem regionu. V Pardubicích se ve čtvrtek 25. dubna uskutečnilo krajské shromáždění, kterého se kromě starostů a starostek aktivně zúčastnili i zástupci Pardubického kraje. Na programu jednání byla například témata z oblasti školství, ekologie, dopravy, energetiky a jejich dopadů na každodenní život v obcích.
29. 4. 2024 Pardubický kraj Regiony

22. V Ústeckém kraji je Městem pro byznys Most

Most, Chomutov a Ústí nad Labem. To jsou tři města, kam v Ústeckém kraji nejlépe za podnikáním. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž se hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Krajské výsledky jsou vyhlašovány na regionálních konferencích Svazu měst a obcí ČR.
29. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

23. První krajská ideová konference přiblížila, jak nastartovat pozitivní změny v Karlovarském regionu

Zrevidovat současný stav karlovarského regionu a nastínit vize, jak by mohl vypadat v budoucnu. Takový byl cíl první ideové konference reVIZE 1.0, která proběhla ve čtvrtek 18. dubna v impozantních prostorách Císařských lázní. Akci, na níž se sešly špičky oborů z celé České republiky, uspořádaly Karlovarský kraj a Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou a dalšími partnery.
23. 4. 2024 Karlovarský kraj Regiony

24. Ostrov dobývá podnikatelský trůn v Karlovarském kraji

Ostrov se vyhoupl do čela letošních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys v Karlovarském kraji. Stojí za tím především přístup veřejné správy. Na dalších stupních vítězů se umístila města Sokolov a Cheb. Ve výzkumujsou hodnocena všechna města a obce s rozšířenou působností v rámci celé České republiky.
22. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

25. Karlovarský kraj podporuje aktivity Klubu českých turistů, který se stará o značení pěších tras

Pokud jste se někdy vydali na některou z pěších turistických tras v regionu, do cíle vaší cesty vás bezesporu dovedlo značení, o které se starají lidé z Klubu českých turistů. Také letos se vedení Karlovarského kraje rozhodlo vyhovět žádosti Klubu českých turistů a poskytnout mu individuální dotaci na obnovu značení a údržbu informačního systému. Celkem na tyto účely vyčlenilo 200 tisíc korun.
22. 4. 2024 Karlovarský kraj Regiony

27. Žatec je historickým městem roku 2023

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) za rok 2023 získalo město Žatec a získalo titul Historické město roku. Každoročně je tento titul vyhlašován 18. dubna, což je Mezinárodní den památek a sídel.
19. 4. 2024 Obec a finance Regiony

28. Kraj Vysočina opět podpoří dědictví UNESCO, všem třem městům pošle dotaci

Významné výročí si letos připomenou ve Žďáru nad Sázavou. Za poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře přijíždějí návštěvníci z celého světa už třicet let. Právě tak dlouho je unikátní památka architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla na prestižním Seznamu Světového dědictví UNESCO. Město tak čeká rok plný oslav, které spojilo s projektem 30 let na seznamu hvězd, finančně jej podpoří také Kraj Vysočina.
18. 4. 2024 Kraj Vysočina Regiony

29. Město pro byznys – Plzeň

Plzeň poskytuje nejlepší podnikatelské prostředí i přístup veřejné správy a stává se zaslouženým vítězem letošního krajského vyhodnocení srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Podnikání se daří také v Rokycanech a v Tachově. Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí v rámci celé České republiky 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha.
18. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

30. Pardubický kraj chce připravit rozvojové plány a systémovou podporu také pro Králicko a Svitavsko

Pardubický kraj pokračuje ve zpracovávání strategií pro další hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji. Na základě statistik se jedná o území Moravskotřebovska, Českostřebovska, Králicka, Svitavska. V rámci prvních dvou území již aktivně fungují jednotlivé pracovní skupiny a řídící výbory, a tak se nyní odborníci z kraje začali zaměřovat na další dvě území.
16. 4. 2024 Pardubický kraj Regiony

31. Byznys na Olomoucku? Nejlépe přímo v krajském městě

Olomouc je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Olomouckém kraji. Podnikání se velmi dobře daří také v Prostějově a Mohelnici. Ukázaly to letošní výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.
16. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

32. Podnikání v Ostravě vzkvétá

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Ostravy v rámci Moravskoslezského kraje. Na druhé místo se vyhoupl Havířov, bronz patří Karviné. Výzkum již sedmnáctým rokem hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v ČR podle kritérií hodnotících přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
15. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

33. Na Jilemnicku vzniklo první společenství obcí v republice

Liberecký kraj se stal prvním krajem, kde vzniklo společenství obcí jako nová forma meziobecní spolupráce. Konkrétně se jedná o oblast Jilemnicka, kde se na základě smlouvy podepsané starosty sdruží celkem 21 obcí, které se nacházejí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
12. 4. 2024 Liberecký kraj Regiony

34. Na Zlínsku se podnikání daří nejlépe ve Valašském Meziříčí

Ve Zlínském kraji se Valašské Meziříčí umístilo na prvním místě při porovnání přístupu veřejné správy k tvorbě podnikatelského prostředí. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Další stupně vítězů v rámci Zlínského kraje obsadily Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank a krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.
12. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

35. Na Hradecku za podnikáním do krajského města

Krajské město je nejlepším z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Královéhradeckém kraji. Podnikání se daří také v Broumově a v Trutnově. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, které jsou vyhlašovány v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí. Hodnotí se všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
11. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

36. Historické město roku

Historickým městem roku se stává pravidelně od roku 1995 město, které získá Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Program regenerace byl ustaven vládním usnesením v roce 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje historických jader měst a obcí.
10. 4. 2024 Obec a finance Regiony

37. Díky hospodářskému přebytku z loňského roku může Liberecký kraj rozdělit resortům další desítky milionů korun

Celkem 309 milionů korun z loňského roku může kraj přerozdělit mezi jednotlivé resorty. Jedná se o zapojení dosaženého kladného salda do rozpočtu letošního roku. O rozdělení tzv. hospodářského výsledku rozhodli na svém dnešním mimořádném jednání krajští radní. Bude ho schvalovat také krajské zastupitelstvo.
9. 4. 2024 Liberecký kraj Regiony

38. Počet obyvatel Středočeského kraje i nadále poroste, ukázal průzkum

Krajský úřad Středočeského kraje hostil kulatý stůl k tématu regionálního rozvoje, na kterém byly prezentovány výsledky unikátního průzkumu, který se věnuje demografickému vývoji obyvatelstva na území kraje do roku 2050 a současně kapacitám mateřských škol s přihlédnutím k aktuálnímu předpokládanému vývoji obyvatelstva.
9. 4. 2024 Středočeský kraj Regiony

39. Budeme mít na obcích ředitele úřadu?

V týdnu po Velikonocích se představitelé SMO ČR sešli se starosty Pardubického kraje v Domě techniky v Pardubicích a následně i se starosty z kraje Královehradeckého v zastupitelském sále Krajského úřadu v Hradci Králové.
8. 4. 2024 SMO ČR Regiony

40. Město pro byznys – Pardubice

Statutární město Pardubice ovládlo letošní Město pro byznys v kraji. Dobře se podniká také v České Třebové a v Přelouči. Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části hlavního města Prahy.
5. 4. 2024 Město pro byznys Regiony

41. Pravidla pro investory v Hradci Králové

Hradec Králové připravuje novou spolupráci s developery a investory pro udržitelný rozvoj města. S novými pravidly a zásadami, které reflektují potřeby lokality a podporují veřejný prostor, město usiluje o férové a předvídatelné prostředí pro investice. Partnerství, transparentnost a dialog jsou klíčové pro soulad mezi rozvojem a udržitelností slibující prospěch především pro obyvatele města.
4. 4. 2024 Obec a finance Regiony

42. Hledáme Vesnici roku 2024

Za účelem motivace, inspirace a sdílení úspěšné praxe se 20. března 2024 konal seminář pro zástupce obcí, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže Vesnice roku a ucházet se o jedno z ocenění – Oranžová, Zelená, Modrá, Fialová, Bílá nebo Zlatá stuha. Seminář se uskutečnil v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, která loni získala titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2023. Cílem setkání bylo předat účastníkům nejen základní informace o soutěži, ale také sdílet zkušenosti vítězných obcí a především inspirovat nováčky, čím mohou členy hodnotitelské komise zaujmout.
28. 3. 2024 Kraj Vysočina Regiony

43. Jihočeským městem pro byznys 2023 je Český Krumlov

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Jihočeském kraji stalo město Český Krumlov. Podnikatelské prostředí se rozvíjí také ve Vodňanech a Českých Budějovicích. Srovnávací výzkum již sedmnáctým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
26. 3. 2024 Město pro byznys Regiony

44. Pravidla pro investory v Mikulově

V Mikulově jako turisticky vyhledávaném místě vyrůstá v posledních letech řada nových hotelů, penzionů a apartmánů. Naopak domy určené k dlouhodobému bydlení se staví výrazně méně a město se potýká s úbytkem stálých obyvatel, a tedy i poklesem příjmů na údržbu a další rozvoj. Mikulov se proto rozhodl změnit podmínky pro novou výstavbu a nastavit jasná pravidla, která zavážou investory k budování občanské vybavenosti nebo finančnímu příspěvku na doprovodnou infrastrukturu.
22. 3. 2024 Obec a finance Regiony

45. Je spuštěn příjem přihlášek do soutěže Vesnice roku

Vesnice roku je tradiční soutěž obcí, kterou vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Mezi další vyhlašovatele se řadí Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národní síť Místních akčních skupin ČR.
21. 3. 2024 Karlovarský kraj Regiony

46. Města pro byznys 2023 – Brno, Praha 22 a Mladá Boleslav

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Hodnotící data se posuzují ve dvou hlavních kategoriích, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR a podílu veřejné správy.
20. 3. 2024 Město pro byznys Regiony

47. Cestovní ruch v zaostávajících regionech podpoříme více než 855 miliony korun

Odpočívadla, naučné a vodácké stezky, turistické trasy včetně značení, turistická informační centra nebo cestovatelské aplikace. To a mnohem víc vznikne díky výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které se zaměřují na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v hospodářsky a sociálně ohrožených územích.
15. 3. 2024 MMR ČR Regiony

48. Vláda se na výjezdním zasedání v Jablonci zabývala problematikou Libereckého a Královéhradeckého kraje

Ve středu 13. března 2024 se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo první letošní a celkově páté výjezdní zasedání vlády Petra Fialy v českých a moravských regionech. Kabinet se zabýval mimo jiné aktuální situací ve výstavbě dopravní infrastruktury v Libereckém a Královéhradeckém kraji, využíváním dotačních programů Ministerstva životního prostředí v obou krajích či přeshraniční spoluprací mezi příhraničními oblastmi Česka, Polska a Německa. Vláda jednala i s radami obou krajů a sešla se i se starosty okolních obcí.
14. 3. 2024 Úřad vlády Regiony

49. Cestou zdravého rozvoje se chce dát také Ústecký kraj

Inovační centrum Ústeckého kraje hostilo Krajskou konferenci pro města a obce s názvem Ústecký kraj – cestou zdravého rozvoje. Akce posloužila přítomným zástupcům měst a obcí jako vodítko k tomu, aby se i z našeho regionu stal z pohledu obyvatel „zdravý kraj“.
14. 3. 2024 Ústecký kraj Regiony

50. Praha má návrh vlastních stavebních předpisů

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila v pondělí 11. března podobu návrhu Městských stavebních předpisů (MSP). Během příštích 30 dní mohou jeho znění připomínkovat jednotlivé městské části. Účinnosti by předpisy měly nabýt souběžně s novelou stavebního zákona, tedy 1. července 2024.
14. 3. 2024 Praha Regiony
Bylo nalezeno 1659 záznamů.