Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1571 záznamů.

1. Krajská podpora dobrovolných hasičů se příští rok více zaměří na rekonstrukci a stavbu požárních zbrojnic

Podpora dobrovolných i profesionálních hasičů v příštím roce byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským a krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem. Na základě dohody se sdružené prostředky státu a kraje plně zaměří na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic.
6. 12. 2023 Pardubický kraj Regiony

2. Regionální stálá konference podpořila projekt Transformačního centra Ústeckého kraje

Strategický projekt Transformační centrum Ústeckého kraje dostal jako první zelenou od Regionální stálé konference Ústeckého kraje. O podpoře projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace rozhodne Výběrová komise. Projekt má pro potřeby transformace vytvořit nebo rozšířit chytré datové a informační služby, služby pro podporu inovativního podnikání, služby pro podporu komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie a služby pro podporu revitalizace a resocializace území i krajiny.
6. 12. 2023 Ústecký kraj Regiony

3. Karlovarský kraj podal první ze svých strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace

Karlovarský kraj podal na Ministerstvo životního prostředí žádost o první ze svých strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o zásadní krok pro získání finanční podpory na realizaci projektu Karlovarské inovační centrum (dále KIC), jehož nositelem je právě Karlovarský kraj.
6. 12. 2023 Karlovarský kraj Regiony

4. Regionální konference ke sportu představila řadu dotačních titulů na národní, krajské i obecní úrovni

Kraj Vysočina uspořádal začátkem tohoto týdne v pořadí druhou regionální konferenci zaměřenou na sport. V loňském roce se diskutovalo o situaci ve sportovních klubech po covidové pandemii a posílení motivace dětí ke sportování, zatímco letošním tématem byla zejména podpora výstavby nebo obnovy sportovní infrastruktury, financování organizovaného sportu nebo dotace do sportu ze strany státu, krajů i obecních samospráv.
1. 12. 2023 Kraj Vysočina Regiony

7. V soutěži Úřad na cestě k rovnosti zvítězil opět pražský magistrát

Magistrát hlavního města Prahy zvítězil v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Vyhodnocen byl mezi ostatními krajskými úřady jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pod vedením ředitele Martina Kubelky obdržel pražský magistrát ocenění již druhým rokem.
30. 11. 2023 Praha Regiony

8. Na setkání se starosty a občany Ostrovska se řešila hlavně témata zdravotnictví, školství, dopravy a transformace kraje

Další ze setkání s vedením měst a obcí v rámci obce s rozšířenou působností a obyvateli území se tentokrát uskutečnilo v Ostrově. Členové Rady Karlovarského kraje představili oblasti, jež mají ve své gesci a odpovídali na dotazy přítomných starostů, později odpoledne pak také na otázky veřejnosti.
29. 11. 2023 Karlovarský kraj Regiony

9. Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Prostějově v roce 2023

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je ve městě Prostějově budován a modernizován již přes dvě desetiletí. I v letošním roce došlo k jeho dalšímu rozšíření a modernizaci. Po celou dobu fungování je kamerový systém ve správě městské policie, na jejímž operačním středisku jsou on-line náhledy a záznamy z kamer nepřetržitě 24 hodin denně monitorovány.
27. 11. 2023 MV ČR Regiony

10. Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina

V pořadí už sedmé Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina přimělo sdílet názory o celokrajských tématech a předat je k řešení krajské samosprávě zhruba stovku účastníků. Výsledkem široké debaty odborníků z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů i zástupců veřejnosti bylo definování tzv. 10P resp. 10 priorit. Mezi deseti klíčovými tématy, které má kraj řešit jsou propagace lokálních potravin, ochrana krajinného rázu i podpora moderních technologií ve školní výuce.
24. 11. 2023 Kraj Vysočina Regiony

11. Obec Břehy zvítězila v soutěži inovací platformy Obec 2030

Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže platformy Obec 2030 o nejlepší obecní inovace. První místo a cenu 100 000 korun získala obec Břehy z Pardubického kraje za záchranu mlýna ze 16. století a zdařilou obnovu zdejší malé vodní elektrárny.
23. 11. 2023 SMS ČR Regiony

13. Kvalitu života podle mladých nejvíce ovlivňuje doprava, Liberecký kraj má novou studii s vizemi i po roce 2050

Vyvolat diskusi o kvalitní a udržitelné dopravě v regionu a zmapovat potřeby kraje v této oblasti s přesahem do roku 2050+. To je cílem dokumentu s názvem Vize Libereckého kraje po roce 2050. Ten vychází zejména ze strategických materiálů, jako je analýza dopravy či plán udržitelné městské mobility. Výrazným zdrojem pro jeho vyhotovení byl i studentský průzkum a workshop, v nichž mladí lidé představili své vlastní vize o řešení dopravy nejen na území Libereckého kraje. Ze studie mimo jiné vyplývá, že kvalitu života mladých ovlivňuje nejvíce právě oblast dopravy.
15. 11. 2023 Liberecký kraj Regiony

14. V Krušných horách vzniká unikátní projekt turistických útulen

Na hřebenech Krušných hor by měla v budoucnu vyrůst síť turistických útulen a veřejných prostranství. Ty budou pokrývat trasu Stezky Českem, která patří mezi nejdelší a nejpopulárnější trasy pěší turistiky u nás. Za vznikem projektu stojí Destinační agentura Krušnohoří, jež vznikla v únoru letošního roku, a spolek Stezka Českem.
14. 11. 2023 Karlovarský kraj Regiony

15. Osobností venkova je Eduard Kavala

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR jsou vyhlašovateli ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“. Významným momentem této akce bylo také připojení Národního divadla k vyhlašovatelům. Do síně slávy byl v letošním roce uveden Mgr. Eduard Kavala, jako Osobnost venkova 2023. Slavnostní akt proběhl v pátek 10. listopadu ve Frýdlanském salonku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR.
13. 11. 2023 SPOV ČR Regiony

17. Vedení Zlínského kraje se v Luhačovicích setkalo s téměř dvěma stovkami starostů

Pravidelné setkání starostů měst a obcí s představiteli Zlínského kraje se ve čtvrtek 9. listopadu uskutečnilo v Luhačovicích. Krajští radní na něm téměř dvě stovky starostů seznámili s novinkami z dopravy, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, digitalizace, s aktuálně vyhlášenými dotační programy určenými pro obce i nejvýznamnějšími investičními akcemi připravovanými krajem. U všech témat měli starostové možnost zeptat se na to, co je zajímá, nebo se podělit o své postřehy a názory.
13. 11. 2023 Zlínský kraj Regiony

20. Radní Libereckého kraje schválili návrh rozpočtu na příští rok

Přes 6 miliard korun příjmů a výdajů má připraveno Liberecký kraj na rok 2024. Je to o 1 202 856 270 korun více než vloni. V návrhu rozpočtu, který na svém včerejším jednání schválili krajští radní, počítá kraj zejména s výdaji na dopravní obslužnost, financováním krajských organizací a s investicemi. Návrh rozpočtu na rok 2024 musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, a to na svém listopadovém jednání.
9. 11. 2023 Liberecký kraj Regiony

21. Zastavit úbytek obyvatel je nutnost, která se Karlovarskému kraji bohatě vyplatí

Karlovarský kraj se vylidňuje. Každý rok od nás za lepším vzděláním či prací odchází v průměru okolo 1 200 obyvatel. Každý, kdo odejde, odnáší kromě svých dovedností a potenciálu také v průměru 180 000 Kč ročně z lokální ekonomiky. Aktivně lákat původní rodáky zpátky do kraje je investice, která se určitě vyplatí.
6. 11. 2023 Karlovarský kraj Regiony

23. Ústecký kraj motivuje k přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního rozvoje

Na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje se dne 1. 11. 2023 setkalo deset institucí z oblasti česko-saského pohraničí, které diskutovaly možné společné kroky v podpoře strategického plánování a regionálního rozvoje. Iniciativu Saského státního ministerstva pro regionální rozvoj Ústecký kraj zcela podporuje, a proto pozval k úvodní diskuzi i své sousední kraje a euroregiony.
2. 11. 2023 Ústecký kraj Regiony

24. Krajské analýzy výsledků Sčítání 2021

ČSÚ nově zveřejnil analýzy výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v jednotlivých krajích. Na rozdíl od dosud vydaných rozsáhlých souborů dat přinášejí specifický analytický pohled na výsledky v příslušném kraji. Mimo to mají publikace ve všech krajích jednotnou strukturu, aby se s nimi uživatelům lépe pracovalo.
1. 11. 2023 ČSÚ Regiony

25. Památkou roku 2022 Libereckého kraje se stal Liebiegův palác

Svého vítěze zná další ročník soutěže Památka roku Libereckého kraje, která se koná již od roku 2016. Je jím liberecký Liebiegův palác, který prošel důkladnou rekonstrukcí; cenu si na ceremoniálu o státním svátku 28. října převzal zástupce Statutárního města Liberec. Titul Památka roku se uděluje právě těm vlastníkům kulturních památek, kteří je obnovili v co nejvíce původní podobě. Vítěze vybrala šestičlenná odborná komise. Vítěz získá nejen prestižní titul, ale i skleněnou plaketu a finanční dar ve výši 50 tisíc korun.
31. 10. 2023 Liberecký kraj Regiony

26. Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

Místní akční skupiny (MAS) na území Královéhradeckého kraje svými aktivitami podporují vztah obyvatel k regionu. MAS Podchlumí a Nad Orlicí se společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy připojily k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu. MAS Stolové hory organizuje výsadbu starých odrůd ovocných stromů, MAS Království – Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi a MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii.
26. 10. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

27. Karlovarský kraj je leaderem v transformaci uhelných regionů

Karlovarskému kraji se podařil významný počin. Zaktivoval 22 signatářů z 11 evropských zemí, kteří společně slavnostně podepsali „Karlovarskou Deklaraci uhelných regionů“. Stalo se tak v rámci Platformy Spravedlivé transformace, jež se v těchto dnech koná v Bruselu na půdě Evropské komise. Deklarace usiluje zejména o to, aby se i po roce 2027 nadále cíleně podporovaly uhelné regiony z rozpočtu Evropské unie.
25. 10. 2023 Karlovarský kraj Regiony

28. Jak efektivně podpořit kulturu ve Středních Čechách?

Středočeská města Rakovník a Beroun hostila v úterý 17. října první z celkem dvanácti workshopů věnovaných potřebám aktérů kulturního a kreativního sektoru s přesahem do veřejné, neziskové i podnikatelské oblasti v kraji. Další se uskuteční v říjnu a listopadu, výstupy poslouží při tvorbě Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030.
25. 10. 2023 Středočeský kraj Regiony

29. Jedinečné destinace Pardubického kraje v cestovním ruchu

Trhákem loňského roku byl v oblasti cestovního ruchu unikátní Sky Bridge 721, nejdelší visutý most pro pěší na světě, otevřený přes údolí na Dolní Moravě. Horský resort v oblasti Kralického Sněžníku je součástí Pardubického kraje, který i letos připravil lákavou nabídku. Nejen pro občany krajského města, ale i pro zájemce z celé republiky a ze zahraničí bude jistě zajímavá rekonstrukce a nový areál Gočárových mlýnů.
24. 10. 2023 Obec a finance Regiony

30. Novoborsko, další z hospodářsky a sociálně ohrožených území, bude mít svou studii

Liberecký kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území. Ta jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. V Libereckém kraji se jedná o Frýdlantsko, Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko. Vznikly již studie pro Frýdlantsko a Tanvaldsko a nyní se zpracovává materiál o Novoborsku.
23. 10. 2023 Liberecký kraj Regiony

33. Evropské fondy jsou příležitostí pro přeměnu uhelných regionů

České předsednictví Visegrádské skupiny ve dnech 10.–11. října 2023 uspořádalo pro zástupce čtrnácti členských států EU, Evropské komise a Evropské investiční banky expertní workshop nazvaný „Od uhelných regionů k budoucnosti Spravedlivé transformace“. Na setkání v Ústeckém kraji účastníci diskutovali o nástrojích pro obnovu hospodářské, sociální a environmentální situace regionů, na kterých se podepsala těžba uhlí.
12. 10. 2023 MMR ČR Regiony

34. Automatické mlýny v Pardubicích se otevírají veřejnosti

Jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, Winternitzovy automatické mlýny, se po třech letech intenzivní rekonstrukce otevírá veřejnosti. Historický komplex budov, který byl v provozu více než 100 let, zažívá transformaci na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.
2. 10. 2023 Pardubický kraj Regiony

35. Další z obcí získá dotaci na přípravu digitálního povodňového plánu

Na zpracování povodňových plánů a jejich digitalizaci, na výstražné a monitorovací systémy či na technická protipovodňová opatření – na to vše přispívá Karlovarský kraj prostřednictvím vypisovaného dotačního programu. Na posledním zasedání schválila Rada Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku dalšímu žadateli. Obec Velichov získá 108 tisíc korun na zpracování digitálního povodňového plánu.
29. 9. 2023 Karlovarský kraj Regiony

36. Projekt Odpady Olomouckého kraje úspěšně posiluje, připojilo se dalších osmnáct obcí

Olomoucký kraj dále úspěšně rozvíjí projekt Odpady Olomouckého kraje. Zastupitelstvo na pondělním jednání 18. září schválilo vstup dalších osmnácti obcí, akcie totiž nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko, který pro své členy akcie pořídil ještě stále za dvacet korun na jednoho občana. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží. A platí předpoklad, že se cena bude v příštích letech nadále navyšovat tak, jak se bude projekt přibližovat k samotnému termínu spuštění. Ten je naplánovaný na rok 2026.
27. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

37. Projekt Odpady Olomouckého kraje úspěšně posiluje, připojilo se dalších osmnáct obcí

Olomoucký kraj dále úspěšně rozvíjí projekt Odpady Olomouckého kraje. Zastupitelstvo na pondělním jednání 18. září schválilo vstup dalších osmnácti obcí, akcie totiž nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko, který pro své členy akcie pořídil ještě stále za dvacet korun na jednoho občana. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží. A platí předpoklad, že se cena bude v příštích letech nadále navyšovat tak, jak se bude projekt přibližovat k samotnému termínu spuštění. Ten je naplánovaný na rok 2026.
26. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

38. Díky Euroregionu Glacensis vzkvétá česko-polská spolupráce

Hranice nemusí vždy jenom rozdělovat. Příkladem je regionální sdružení Euroregion Glacensis, které již 27 let podporuje rozvoj území na pomezí Česka a Polska. Díky přeshraniční spolupráci získávají zapojená města, obce, školy či knihovny peníze na zlepšení kvality života občanů a mohou mezi sebou sdílet zkušenosti a nápady. V Pardubickém kraji se takto podařilo v posledních letech dokončit téměř 80 projektů.
26. 9. 2023 Pardubický kraj Regiony

39. Olomoucký kraj vyjel na Smart tour, s městy a obcemi jedná o využití inovací

Olomoucký kraj se rozhodl uspořádat Smart tour, v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III. V jednotlivých městech a obcích se setkává s jejími zástupci a představuje jim inovace a moderní technologie, které mohou využívat. V úterý 19. září se v Zábřehu uskutečnilo první jednání. Ujal se ho Petr Lysek, radní Olomouckého kraje pro SMART projekty, evropské projekty a inovace.
25. 9. 2023 Olomoucký kraj Regiony

40. Akční plán Strategie rozvoje Středočeského kraje byl schválen

Radní na svém zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových záměrů s investičními prioritami kraje a rozpočtovými možnostmi a omezeními. Zpracován byl ve spolupráci většiny odborů kraje, Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Středočeského inovačního centra (SIC). Jedná se o první prováděcí dokument za dobu implementace SRK.
22. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

41. Vláda se na výjezdním zasedání v Kadani zabývala problematikou Ústeckého a Karlovarského kraje

Už potřetí v letošním roce se vláda Petra Fialy odebrala do regionů na výjezdní zasedání. Ve středu 20. září 2023 jednala v Kadani a na programu měla témata související s Ústeckým a Karlovarským krajem, mimo jiné investice do dopravní infrastruktury, otázky bydlení a sociálního vyloučení či čerpání evropských fondů místními samosprávami. Členové vlády jednali také se zástupci obou krajů a okolních obcí. Jedním z důležitých témat bylo plánované zahájení těžby a zpracování lithia.
21. 9. 2023 Úřad vlády Regiony

42. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří více než 35 milionů korun

Zastupitelé schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun. Největší dotace míří na výstavbu podzemních kontejnerových stání tříděného odpadu v Přezleticích (1 948 000 Kč) či na obnovu fasády tzv. Střelnice, historické budovy v Kouřimi (1 908 000 Kč).
20. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

43. Vesnicí roku 2023 je Ostrožská Lhota

V Luhačovicích byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2023. Vítězem a nositelem titulu „Vesnice roku 2023“ je Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje. Druhé místo obsadila obec Hrádek z Moravskoslezského kraje a na třetím místě se umístila Dolní Poustevna z Ústeckého kraje.
19. 9. 2023 Obec a finance Regiony

44. Regionální inovační strategie Středočeského kraje je nyní přehlednější, zájemci se mohou zapojit do realizace

Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje, jejíž aktualizaci dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Třetí generace strategie vznikla za účasti řady aktérů inovačního prostředí. Nadále se zaměřuje na podporu firem, zejména malých a středních, začínající podnikatele, výzkumné organizace a lidské zdroje pro inovace.
19. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

45. Vláda vyčlení miliardy pro Terezín a Josefov, MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a měst. Spoluúčast Terezína, Jaroměře, Ústeckého a Královéhradeckého kraje by měla dosahovat 20 %. Další až 1,2 miliardy bude v letech 2024–2033 směřovat na údržbu a obnovu také dalších staveb. Tento dotační program připraví s partnery v krajích Ministerstvo pro místní rozvoj.
14. 9. 2023 MMR ČR Regiony

46. Spolupráce obcí je nezbytná

Přinášíme rozhovor s neuvolněným starostou Těchobuze, malé obce na Vysočině, s Ing. Pavlem Hájkem, který je však zároveň radním Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Je také dlouholetým místopředsedou Svazku obcí mikroregionu Stražiště, který sdružuje 23 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Pacov. Chceme hovořit zejména o spolupráci obcí a připravovaných změnách na tomto úseku.
13. 9. 2023 Obec a finance Regiony

47. Zlínský kraj cílí na inovace a modernizaci území, jeho rozvojové aktivity bude řídit nová agentura

Přilákat do Zlínského kraje nové investory, pomoci vytvořit pracovní místa s nadprůměrnými mzdami, podílet se na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií, zastřešovat strategické projekty kraje. To bude patřit k úkolům nové krajské rozvojové společnosti „Zlínská rozvojová agentura“, která by měla od 1. ledna 2024 vzniknout reorganizací stávající krajské společnosti Industry Servis ZK. Ta má v současné době na starosti Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Vznik nové společnosti schválilo 11. září zastupitelstvo Zlínského kraje.
12. 9. 2023 Zlínský kraj Regiony

48. Kulturní památky Terezín a Josefov budou zachráněny

Stát dá v příštích deseti letech na záchranu Terezína a Josefova až 3 miliardy korun, rozhodla o tom Vládní komise koordinovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a dohodla zároveň způsob financování záchrany nejvíce ohrožených objektů v obou památkových areálech.
11. 9. 2023 Obec a finance Regiony

49. Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončila, propagovala evropské fondy a vyměňovala informace mezi krajem a ministerstvy

Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončil. Plynule na něj navazuje pokračování – Regionální stálá konference Libereckého kraje V. Cílem ukončeného projektu bylo zajistit subjektům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly peníze z evropských a národních fondů využily co nejefektivněji, to znamená na projekt, které řeší konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.
6. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony

50. Liberecký kraj aktualizuje strategický dokument pro podporu výzkumu a inovací

Aktualizace krajské strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie) vychází z výsledků výzkumu a vývoje z akademické i podnikové sféry za poslední tři roky. Své priority opírá o nejpokročilejší znalosti a technologické trendy z oblastí strojírenství, specializované optiky, sklářství, pokročilých materiálů nebo robotiky a elektroniky. Dokument formuluje opatření pro maximální využití těchto znalostí v praxi.
5. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony
Bylo nalezeno 1571 záznamů.