Vize rozvoje – Hlavenec

Vize rozvoje 17.

27. 9. 2016 OF 3/2016 Regiony

V nedávné době jsme dokončili vizi rozvoje obce Hlavenec, která se zaměřuje nejen na urbanismus, ale také na jednotlivé architektonické studie a koncepci okolní krajiny. V rámci vize vznikl také regulativ pro novou zástavbu zaměřující se na podobu nových rodinných domů v obci, aby nebyl narušen její současný charakter.

Hlavenec – letecký pohled na obec
Hlavenec – letecký pohled na obec

Návrh vznikal za úzké spolupráce s obyvateli formou počáteční ankety a následných diskuzí.

Hlavenec je malou obcí v okrese Praha-východ, se zachovaným původním venkovských charakterem, umístěnou do krajiny mezi pole a lesy. Žije zde asi 400 obyvatel. I přes svou blízkost k Praze si zatím dokázal zachovat původní vesnický charakter a odolávat současnému tlaku po nové zástavbě. Okolní krajina nabízí překrásné lesy s množstvím zastávkových míst na turistických stezkách a rozlehlá pole, jejichž tvář byla v 19. a 20. století pozměněna melioracemi.

Pomník císaře Karla VI., autorem sochařského díla z roku 1725 je Matyáš Bernard Braun, objekt byl v roce 2000 restaurován.
Pomník císaře Karla VI., autorem sochařského díla z roku 1725 je Matyáš Bernard Braun, objekt byl v roce 2000 restaurován.

K řešeným návrhům zde patřil nejen problém narůstající poptávky po nové zástavbě, ale také výletní místa v okolní krajině v souvislosti s doplněním sítě cyklotras, turistických a naučných stezek, doplnění chybějících funkcí jako například nové sportoviště, mateřská školka, denní stacionář s bydlením pro důchodce nebo nová hasičská zbrojnice a zkvalitňování veřejných prostorů jako je náves, předprostor před Jednotou či místní hospodou U Jelena a návrhem nových lokálních center, která mohou vzniknout například na svahu pod místní dominantou, loveckým zámečkem Hubertus.

Nová zástavba

Nová zástavba v Hlavenci byla řešena s ohledem na nový územní plán obce a jím definované lokality pro výstavbu, a zároveň zohledňuje problémy s vlastnickými vztahy pozemků. Návrh parcelace se snaží hledět do budoucna a vytvořit příznivý prostor pro bydlení s dobrou dostupností k centru a dostatečným množstvím veřejných prostorů. Je zde také definována etapizace, podle které by mělo k výstavbě nových rodinných domů postupně docházet, aby nejprve nevznikaly rodinné domy ve zcela odlehlých částech pod lesem a až potom domy, které těsně souvisí s návsí.

Nová zástavba v Hlavenci je v rámci vize obce připravena v několika etapách
Nová zástavba v Hlavenci je v rámci vize obce připravena v několika etapách
Lepší pěší průchodnost obce. Nové pěší propojky ve stávající zástavbě a zkratky propojující nově zastavovaná území se stávající zástavbou obce.
Lepší pěší průchodnost obce. Nové pěší propojky ve stávající zástavbě a zkratky propojující nově zastavovaná území se stávající zástavbou obce.
Ing. Jarmila Smotlachová, starostka Ing. Jarmila Smotlachová, starostka
Obecní spolupráce s architekty společnosti City Upgrade, s. r. o., začala již téměř před dvěma lety, naše cesty se totiž spojily díky soutěži Vesnice roku. Jako členka hodnotitelské komise této soutěže ve Středočeském kraji jsem měla možnost vidět výsledky práce mladých architektů v jiných obcích. A to mě přesvědčilo v rozhodnutí vytvořit společně Vize rozvoje malé středočeské obce, která by si i do budoucna ráda zachovala tradiční vzhled. Bylo potřeba udělat spoustu práce, zodpovědět množství otázek a prochodit mnoho kilometrů po obci, až se i Vize rozvoje obce Hlavenec stala skutečností. Tento dokument je pro nás velmi cenný, neboť vychází jednoznačně z přání a představ místních obyvatel o budoucím životě v obci. Děkujeme architektům i architektkám City Upgrade za čas i péči, které věnovali Hlavenci a pevně věříme, že i nadále budeme spolupracovat při dalším rozvoji obce Hlavenec.

Regulativ pro novou zástavbu

Návrh řešení svahu pod Hubertusem s ovocným sadem a sušičkou ovoce
Návrh řešení svahu pod Hubertusem s ovocným sadem a sušičkou ovoce

V návaznosti na řešení nové zástavby v Hlavenci vznikl regulativ, který by měl budoucím obyvatelům poskytnout vodítko, co vše zohlednit, aby jejich nový dům dobře zapadl do stávající obce a nepoškodil její tradiční charakter. Regulativ byl s obcí i zástupci jejich obyvatel několikrát konzultován. Je rozdělen na dvě části. První, závazná část, řeší především umístění staveb na pozemku, maximální zastavěnost a výšku staveb. Druhá, doporučená část, udává doporučenou volbu materiálů a barevnosti, oplocení a umístění doplňkových staveb na pozemku.

Výletní místa v okolní krajině

Bývalá zvonička byla později přestavěna na kapličku s hasičskou zbrojnicí
Bývalá zvonička byla později přestavěna na kapličku s hasičskou zbrojnicí

Krajina v okolí Hlavence je příjemným místem pro výlety, a proto se návrh snaží obnovovat a vytvářet nová výletních místa. Patří k nim například obnova vrchu Kobylí hlava, ke kterému se váží místní pověsti, a také obnova rybníku U Hulána, pozorovatelna zvěře v sadu V Lukách či Lesní pokoj pro děti ze školky.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016 (právě čtete)
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017