Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí

Vize rozvoje 1.

24. 6. 2013 OF 2/2013 Regiony

Soustava studií je nový druh hlubokého strategicko-architektonicko-turistického plánování obcí a měst, kdy se bere v potaz celek obce. Výsledkem je však mnoho konkrétních architektonických a turistických studií a dalších nápadů.

Ortofotomapa Libice nad Cidlinou
Ortofotomapa Libice nad Cidlinou

Jedná se tedy o nový způsob ztvárnění vizí obcí – jejich převedení do architektonické podoby. To je pro vedení obce a občany výrazně pochopitelnější a využitelnější než například psaná forma, tedy strategie.

Soustava studií řeší v podobě jednotlivých návrhů architekta celou obec či město. Toto komplexní řešení je však závislé na hlubokém pochopení území. To je možné jen díky jeho poznání a přemýšlení, zjišťování informací od místních lidí a nastudování si mnoha historických pramenů. Vyžaduje to též obeznámení se s okolím apod. Detailní znalost a zároveň odstup jest základem pro jakoukoliv hlubokou myšlenku a nápad.

Soustava studií obce Libice nad Cidlinou

Dvourozměrný model v úrovni země před informačním centrem
Dvourozměrný model v úrovni země před informačním centrem

Pro obec Libice nad Cidlinou byla vytvořena Soustava studií, která komplexně řeší obec včetně opomíjených možností turistického ruchu, především ve vztahu ke slavné Slavníkovské historii obce a blízkosti Poděbrad. Soustava studií je složena jednak z velmi rychle realizovatelných projektů, ale i z projektů složitějších, které se mohou realizovat až v horizontu mnoha let.

Konkrétně bylo důležité definovat tři vstupní body, se kterými se setká každý příchozí či přijíždějící turista. Na každém z těchto míst je umístěn 2D půdorysný model obce. Jedním z těchto míst je nově navržené informační centrum (IC) s knihovnou, muzeem Slavníkovské Libice a také s ubytovacím zařízením. Ubytování je perspektivní i vzhledem k blízkosti Poděbrad, dosažitelných po příjemné cyklostezce kolem Labe, a také k Libici jako poutnímu místu, kde se narodil Sv. Vojtěch a Sv. Radim. Vzhledem ke slavné historii bylo také kolem hradiště rozmístěno několik speciálních 2D zobrazujících zastavení, skrze které je vidět jak dříve hradiště vypadalo.

Písková cesta bývalým korytem řeky
Písková cesta bývalým korytem řeky

Důležité pro pochopení místa a jeho historie je také obnovení původního značně meandrovaného koryta řeky, dnes však jen v pískové podobě určeným k procházkám kolem hradiště. To bude podle našeho názoru velmi zajímavé i pro turisty jedoucí kolem zregulovaného Labe a neuvědomující si původní podobu říční nivy.

Venkovní divadlo mezi ploty
Venkovní divadlo mezi ploty

Dalším důležitým prostorem bylo vytvoření letní divadelní scény za kostelem, která má sloužit v letních měsících místním ochotníkům, ale také pro různé zábavy, koncerty a další i církevní shromáždění například při vyhlášené Libické pouti. Jedná se o divadlo za plotem. Pro místní také vzniklo kulaté dřevěné molo na pískovém jezeře poblíž hradiště, které je vhodné k opalování a koupání. Také byla vytvořena studie na rekonstrukci hasičské nádrže v centru obce a obnovení potoku v místě Na Valech.

Návrh nové úpravy hasičské nádrže – 3D simulace
Návrh nové úpravy hasičské nádrže – 3D simulace

Pro celou obec byly také řešeny veškeré komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a mobiliář. Vše bylo řešeno citlivě ve vztahu k historii obce. Primárním cílem bylo zachovat venkovský charakter tohoto místa. Ten je mimo jiné ukryt v původní listnaté zeleni, ovocných stromech a keřích.

Celkem bylo vytvořeno 35 jednotlivých částí či nápadů.

Soustavu studií pro obec Libice nad Cidlinou vytvořili Ing. arch. Ivo Pavlík a Ing. arch. Lucie Chytilová a k dispozici je její kompletní verze.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013 (právě čtete)
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017