Hrubá Vrbka – vize rozvoje

Vize rozvoje 11.

4. 8. 2015 OF 2/2015 Regiony

Malebná vesnice Hrubá Vrbka s bohatým zachovalým kulturním dědictvím se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Leží na Horňácku v oblasti Moravského Slovácka na úpatí Bílých Karpat. Vizi budoucího rozvoje vesnice se zaměřením na oblast architektury, kulturního dědictví a turismus vypracovali architekti z atelieru City Upgrade v roce 2012.

Hrubá Vrbka – situace
Hrubá Vrbka – situace

Budoucnost Hrubé Vrbky a tedy i zachování jejího kulturního dědictví jsou závislé na kvalitním budoucím vývoji, který vychází z tradic, jenž uchovává, rozvíjí a také předvádí. Hrubá Vrbka se může pyšnit svébytným nářečím, zpěvem a hudbou a dále typickými tradičními vyšívanými kroji. Neméně podstatnou částí kulturního dědictví je zachovalý urbanismus původní lidové architektury včetně řady stodol a komor patřících k jednotlivým obytným stavením. V Hrubé Vrbce je nejvíce zachovalých komor v České republice, které jsou pod památkovou ochranou. Typickým prvkem je také původní barevnost – bílé domy s modrou podstavou. Tradice by měli zůstat živé, proto je vhodné vézt k uchování dědictví a jeho rozvoji již děti. Architektonická vize rozvoje ukazuje řešení těchto obecných otázek a dalších vytipovaných nejdůležitějších faktorů na konkrétních příkladech a nápadech.

Festival v Hrubé Vrbce

(tradiční místní zpěvy a hudba konfrontovaná se současnými trendy)

Navrhujeme vznik nového hudebního festivalu menšího rozměru, který podpoří tradici místního zpěvu a hudby. Festival by měl propojovat různé hudební žánry s místní tradiční hudbou, měl by být nekonzumní a objevný. Ze setkání s místními obyvateli je zřejmé, že kvalita písně a hudby v Hrubé Vrbce je na vysoké úrovni, lidé jsou zde otevření. Příkladem vystoupení může být zpěv mužského sboru a na něj navazující elektronická hudba nebo zpěv táhlých písní z Hrubé Vrbky v podání operní pěvkyně apod. Vytvoření unikátního, velmi otevřeného, kvalitního, malého festivalu umožní nový pohled na tradiční hudbu.

Síň

V centrální části obce navrhujeme síň – prostor pro pořádání různých akcí. Obřady se zde mohou konat jak náboženské, tak světské. Příkladem akcí může být svatební obřad, vánoční či jiný koncert a představení nebo pohřební obřad. Úzký a vysoký prostor by měl být krásně zvučný pro zpěv a hudbu. Materiálem celého objektu je bílý beton natřený vápnem, plot a vrata jsou dřevěné.

Klíč k Hrubé Vrbce – expozice v historických komorách

Komory a tradiční bílo-modrá kombinace barev
Komory a tradiční bílo-modrá kombinace barev

V obci zbylo 8 kamenných památkově chráněných komor, což je největší počet na obec v celé České republice. Je velmi důležité zachovat tyto komory pro budoucí generace. Jako současné využití navrhujeme v komorách vytvořit expozici věnující se historii Hrubé Vrbky, folklóru, místním rodáků a samozřejmě tradici zpěvu, hudby a kroje. Každá komora by obsahovala jinou expozici. Po zapůjčení klíče od komor návštěvník prochází obec a jednotlivé komory.

Jednotlivé expozice:

 1. Výstava pravěkých předmětů
 2. Vystavené kroje na 5 dřevěných figurách, nutno zjistit jak působí vlhkost komory na kroj
 3. Promítání místních lidí v krojích + zvuk (nářečí, zpěv, hudba) – umělecká projekce v tmavém prostoru bez světla
 4. Zpěv a hudba Hrubé Vrbky s možností výběru poslechu – v dvoupatrové komoře
 5. Jožka Kubík – expozice o místním rodákovi, primášovi muziky
 6. Jan Ňorek – expozice o místním rodákovi
 7. Sv. Gozard – expozice o místním rodákovi, biskupovi pravoslavné církve Matěji Pavlíkovi
 8. Komora v původním stavu + možnost skladování a prodeje místních potravin a tekutin, možnost degustace, možnost prodeje ručních výrobků

Autobusové zastávky

Místo stávajících nevhodných plechových zastávek navrhujeme zastávky nové, které jsou inspirovány původním tvarem komor. Zastávka ve středu obce zároveň leží na frontě stávajících komor. Obě zastávky jsou z vnější strany ze skládaného kamene. Vnitřní stěny jsou z bílého betonu, podlaha je modrá (stejné barvy jako původní barevnost komor). Zastávky jsou doplněny dřevěnými lavicemi. Zastávka ve středu obce je „zvuková“, její trubkovitý tvar bude zesilovat zvuk směrem do středu obce a umocňovat zpěv odjíždějících Vrbeckých občanů.

Zastávka u kostela je „vizuální“. Jedná se o optický klam, kdy zastávka působí zároveň jako dutina a výdutí.

Proměna vyhořelého domu

Vyhořelý dům
Vyhořelý dům

Vyhořelý objekt poblíž Obecního úřadu doporučujeme zakonzervovat. Kolem Obecního úřadu stály původně 3 domy, které byly ovšem zbourány. Prostor kolem úřadu je příliš prázdný a vyniká tak velká hmota Obecního úřadu nehodící se do této obce. Proto je velice důležité vyhořelý dům zachovat. Malá pravděpodobnost, že někdo koupí a opraví tento dům, přidává na chátrání. Proto navrhujeme zajímavé řešení nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Zachovalé stěny a část střechy se zakonzervují proti degradaci vodou. Stěny se natřou vápnem a odstraní se skleněné výplně oken. Objekt se vyčistí od nepořádku a místo podlahy se vysadí trávník. Do jedné místnosti bude zasazen dub, do druhé habr, který bude zastřihován do tvaru střechu. Velice zajímavý projekt bude nabízet emotivní zážitek, možnost meditace, posezení, hry. Nevšední vjem může připomínat zříceninu hradu.

Stodoly – možnosti ubytování u lidí ve stodolách

Stodoly
Stodoly

Myslíme si, že turistická návštěvnost Bílých Karpat se bude zvyšovat. V současné době je nezaměstnanost v Hrubé Vrbce a okolí poměrně vysoká. Proto by obec měla využít potenciálu turistiky a vytvořit zde více možností ubytování. Jedním z možných řešení je vytvořit ubytování přímo ve stodolách, které nabídnou neopakovatelnou atmosféru. Lze vytvořit velmi jednoduché a levné řešení i dražší a kvalitnější. Spaní navrhujeme ve spacích boxech – buď jako vloženou dřevěnou konstrukci s textilními závěsy pro 8 osob nebo dřevěné mobilní boxy pro 4–5 osob ve stodole. Díky ubytování by také došlo k opravám chátrajících stodol. Majitelé, kteří stodoly již nevyužívají, by si takto mohli přivydělat.

Věříme, že navrhované zásahy a myšlenky jsou tou správnou cestou pro budoucí vývoj obce Hrubá Vrbka, že zachovají kulturní dědictví obce, podpoří její tradice, zpříjemní život v obci místním obyvatelům a zároveň přilákají i turisty.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015 (právě čtete)
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017