Seriál Vize rozvoje

1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí

Soustava studií je nový druh hlubokého strategicko-architektonicko-turistického plánování obcí a měst, kdy se bere v potaz celek obce. Výsledkem je však mnoho konkrétních architektonických a turistických studií a dalších nápadů.
24. 6. 2013 OF 2/2013 Regiony

4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici

České Velenice trpí všemi běžnými problémy menšího města. Dodnes chybí jasné centrum, hlavní třída nebyla po válce dokončena a železniční koleje a dílny rozdělily město na dvě půlky. Jsou tam části města, které je třeba mezi sebou více propojit, aby se zabránilo vzniku vyloučených lokalit a ghett.
17. 2. 2014 OF 5/2013 Regiony

5. Soustava studií města Starý Plzenec

Ve vizi rozvoje Starého Plzence bylo řešeno více jak šedesát konkrétních architektonických studií a zároveň dopravní koncepce města – konkrétně obchvat města a nové cyklistické propojení s Plzní.
25. 4. 2014 OF 1/2014 Regiony

6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice

Architekti studia City Upgrade se systematicky zabývají tvorbou rozvojových studií obcí a měst. Ve vizi rozvoje obce Sibřina a Stupice se především zabývali zkvalitněním veřejných prostor obce a návrhem nového využití míst a objektů v majetku obce tak, aby vše lépe do budoucna fungovalo.
12. 6. 2014 OF 2/2014 Regiony

7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade

Prvorepubliková atmosféra podle Vladislava Vančury, romantické výhledy z okolních kopců na řeku, poklidná atmosféra jako z filmu Rozmarné léto, davelské uzeniny a pivo na palubě výletního parníku. To je hlavní davelská devíza, která by se měla dále rozvíjet např. vybudováním nové plovárny spolu se saunou a šlapadly, kterou navrhujeme umístit do parku přímo na řeku.
5. 9. 2014 OF 3/2014 Regiony

8. Roseč – život na vsi

Roseč je jihočeská vesnice nedaleko Jindřichova Hradce. Urbanistické a architektonické vize a studie, zpracované pražským atelierem CityUpgrade Architekti, vychází z historických cest v krajině, vytvořených dlouhodobým životem na venkově. Velká náves, s původně pěti rybníky je základem pro návrh nového jádra obce.
16. 12. 2014 OF 4/2014 Regiony

9. Vsetín – obraz města budoucnosti

Architekti City Upgrade je kancelář, která se zabývá zpracováním vizí rozvoje měst a obcí. Vychází přitom z historických kořenů jednotlivých lokalit a celých území, které citlivě využívá při návrhu nových a nápaditých urbanistických a architektonických řešení. Přinášíme tentokrát vizi rozvoje města Vsetín.
9. 3. 2015 OF 5/2014 Regiony

10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany

Pro obec Dukovany byla v roce 2011 vytvořena strategie rozvoje, která byla řešena novou formou tzv. otevřené strategie. Jedná se o strategii, která je přímo na webu a kterou mohou místní lidé a další odborníci dále rozpracovávat a zkvalitňovat v čase. Strategie nestárne, ale zraje.
16. 4. 2015 OF 1/2015 Regiony

11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje

Malebná vesnice Hrubá Vrbka s bohatým zachovalým kulturním dědictvím se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Leží na Horňácku v oblasti Moravského Slovácka na úpatí Bílých Karpat. Vizi budoucího rozvoje vesnice se zaměřením na oblast architektury, kulturního dědictví a turismus vypracovali architekti z atelieru City Upgrade v roce 2012.
4. 8. 2015 OF 2/2015 Regiony

12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice

Největším současným potenciálem Stadic je legenda o Přemyslu Oráčovi, o jeho bájné cestě do Prahy a jeho panovnickém osudu. Jednotlivé lokality, které se k této legendě vztahují, je nutné propojit pěším okruhem, který by měl začínat přímo na návsi a pokračovat směrem do okolní krajiny.
24. 9. 2015 OF 3/2015 Regiony

13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky

Vesnice Dubice leží na mírně zvlněné plošině nad širokým údolím řeky Labe v centrální části Českého středohoří. Hodnotou vesnice je právě její poloha v rámci krajiny. Z mnoha míst se skýtají krásné výhledy do údolí řeky Labe a také na kopce Českého středohoří. Svah pod Dubičkami podél Labe zdobí skály, většinou čedičové, a je protkán několika drobnými potůčky. Dříve byly stráně nepříliš hustě porostlé ovocnými stromy a vinicemi. Dochovalo se zde mnoho pozůstatků kamenných zídek a kamenných schodišť. Dnes je svah porostlý náletovými dřevinami, které brání ve výhledu, a některé cesty postupně zanikají.
1. 12. 2015 OF 4/2015 Regiony

14. Nový druh strategie obce Vrbovec

Pro obec Vrbovec byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. Tento nový druh strategie, podobně jako obvyklé strategie, je možné použít jako podklad k čerpání dotací z EU.
8. 2. 2016 OF 5/2015 Regiony

15. Vize rozvoje obce Řehlovice

V nedávné době jsme dokončili vizi rozvoje obce Řehlovice (okres Ústí nad Labem), která byla řešena metodou komplexního architektonicko-urbanistického pohledu na obec, diskusemi s lidmi a dotazováním se pomocí ankety.
4. 5. 2016 OF 1/2016 Regiony

16. Vize rozvoje – městys Svitávka

Počátkem února jsme dokončili vizi rozvoje Svitávky v podobě soustavy architektonických studií. Pro území jsme navrhli 35 řešení jednotlivých míst a celkové řešení nové zástavby, cest a propojek v krajině, nových turistických a cyklotras.
13. 7. 2016 OF 2/2016 Regiony

17. Vize rozvoje – Hlavenec

V nedávné době jsme dokončili vizi rozvoje obce Hlavenec, která se zaměřuje nejen na urbanismus, ale také na jednotlivé architektonické studie a koncepci okolní krajiny. V rámci vize vznikl také regulativ pro novou zástavbu zaměřující se na podobu nových rodinných domů v obci, aby nebyl narušen její současný charakter.
27. 9. 2016 OF 3/2016 Regiony

18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice

Obec na hranici Prahy a Středočeského kraje s kvalitní dopravní dostupností má veliký rozvojový potenciál. Obec s významnou historií, silným geniem loci i výraznými přírodními prvky je ideálním místem pro bydlení. Avšak místo s mnohými klady má i své zápory.
29. 12. 2016 OF 4/2016 Regiony

19. Vize rozvoje města Odolena Voda

Odolena Voda je středočeské městečko nedaleko Prahy. Město leží vedle dálnice D8 a letiště Aero Vodochody. Strategická poloha, blízkost hlavního města i malebnost členitého terénu obce se staly i námětem vize rozvoje. Témata, která se města aktuálně dotýkají, jsou zájmy velkých investorů, kteří chtějí do města vstoupit, a zájmy jejích obyvatel. Rozvoj Odoleny Vody byl v posledních letech velmi nesourodý a potýká se s nárůstem obyvatel. Dnes je palčivým problémem nedostatečná vybavenost obce.
30. 1. 2017 OF 5/2016 Regiony

20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín

Pro obec Svatobořice-Mistřín byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. V druhé polovině roku 2016 vznikla tzv. vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín.
15. 5. 2017 OF 1/2017 Regiony

21. Vize rozvoje obce Tetín

Ke konci roku 2016 vznikla vize rozvoje obce Tetín. Tato vize rozvoje je vytvořena jako nový druh strategie, který nabízí výhody urbanistické studie, strategického plánování, turistické koncepce a dalších nenáročných architektonických studií, které se týkají konkrétních lokalit v obci a jejího okolí.
26. 7. 2017 OF 2/2017 Regiony

22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032

Strategický plán rozvoje města Jaroměř je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle nejen z pohledu fungování města a jeho veřejných prostranství i priority města a návazně navrhnout konkrétní podněty ke zlepšení.
18. 9. 2017 OF 3/2017 Regiony