Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice

Vize rozvoje 2.

25. 9. 2013 OF 3/2013 Regiony

Vize rozvoje města Česká Kamenice se snaží konkrétně identifikovat potenciál města. Tedy to, v čem je město unikátní, či v čem by město mohlo unikátní být. Tento potenciál je důležitý pro nastartování turistického ruchu a také pro místní lidi, kteří se s městem musí identifikovat, s městem žít a na město být hrdí.

Česká Kamenice
Česká Kamenice

Bylo tedy objeveno a dále řešeno jedenáct (11) různých, dosud nevyužitých potenciálů. Díky identifikaci těchto potenciálů mohlo vzniknout mnoho architektonických studií, které konkrétně řeší místa ve městě a okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá a měla by ve městě Česká Kamenice primárně zachovat a dále podpořit městskou strukturu centra města a jeho fungování, podporovat pobyt lidí ve městě a jejich pěší pohyb.

Jedná se jak o řešení jednodušší a levnější, tak i dražší a složitější. Vize města totiž nevzniká jen na 4 nebo 10 let, ale na desítky let dopředu.

Vize města byla řešena formou soustavy studií, jejíž podstata je v grafickém zobrazení jednotlivých částí a tedy konkrétním řešení. To je výhoda jednak pro snadné pochopení řešené oblasti či objektu, ale také u jednodušších projektů není třeba dále řešit detailní studie, ale rovnou další fáze projektové dokumentace. Výhoda je tedy i ekonomická. Ekonomickou výhodou pro Českou Kamenici bude samozřejmě také nastartování turistického ruchu. Ten zde dnes zcela chybí.

Jak probíhala práce

1. Dotazník ve schránkách

Práce pro město byla započata dotazníkem, který je naprosto nepostradatelný a důležitý pro pochopení problematiky území a navázání kontaktu s místními lidmi. Dotazník byl distribuován do všech schránek obyvatel města a byl také přímo vyplnitelný na webu online. Stejná webová stránka byla po dokončení soustavy studií použita i pro vystavení finálních studií, kde si je mohou obyvatelé a další zájemci prohlédnout. Jednotlivé studie jsou vloženy také v mapě. Odkaz na webovou stánku je umístěn na hlavní webové stránce města.

Otázky v dotazníku byly kladeny tak, aby podnítily místní lidi přemýšlet o městě a odpovědi nás navedly uvažovat správným směrem.

Dotazník, který byl vložen do schránek obyvatel města

2. Průzkum města a okolí

Další částí práce byl průzkum města, tedy neustálé procházení města a také návštěva všech zajímavých míst v okolí. Tato část byla velmi časově náročná. Bylo třeba mnohokrát křížem krážem město projít a pochopit. Navštívit všechny instituce, restaurace, obchody, zajímavá, nezajímavá místa, nevyužitá místa. Tedy pochopit celý život města a jeho logiku. Vše do detailu zmapovat.

Část návrhu expozice bývalých podzemních nacistických továren Rabštejn
Část návrhu expozice bývalých podzemních nacistických továren Rabštejn

Například byly navštíveny podzemní továrny nacistického Německa na katastru města, které zde byly postaveny za války a jsou jedním z potenciálů, který by mohl podnítit turistický ruch ve městě i tímto směrem. Vznikla tedy konkrétní studie na řešení celého areálu údolí Rabštejn, kde byly podzemní, ale i nadzemní továrny na výrobu letadel Junkers. Byla vytvořena kontemplativní expozice na místech, kde byl dříve koncentrační tábor a venkovní i podzemní továrny. Místo tedy bylo oproti dnešku značně změněno a také nově propojeno s druhou částí v centru města, tedy muzeem. To informuje a vystavuje. Je totiž důležité, aby se turisté zastavili nejen v údolí Rabštejn vzdáleném 3 km od města, ale také přijeli do centra města, kde se mohou naobědvat, po městě se porozhlédnout a objevit jeho skrytou krásu.

3. Komunikace s aktivními lidmi

Také přišlo na řadu dotazování lidí, kteří jsou v obci aktivní, jsou tzv. hybatelé. S těmito lidmi byla vedena diskuse, procházeno město a zjišťovány další informace například o aktivitách, které ve městě chybí. Také bylo komunikováno s památkáři, historiky. Jen díky tomu byl například objeven dům, na kterém byl v historii orloj. Ten byl poté ve studii ve dvou variantách navrácen ve skleněné a světelné podobě. Také byla objevena logika původní restaurace z 19. stol. v objektu zříceniny hradu na kopci nad městem, kam se restaurace v konkrétní studii vrátila. Tato restaurace v „podlaze hradu“ s dřevěnou pochozí plochou na střeše restaurace a výhledem skrze prostor hradu na nebe a z oken na město a krajinu je ideální i pro pořádání různých koncertů či oslav. V blízkosti hradu také ve studii začíná nová sjezdovka, jejíž spodní stanice je v nové budově nádraží, kde budou i boxy pro uschování věcí pro lidi z okolí, kteří přijedou vlakem.

4. Časový a myšlenkový odstup cca 1 až 2 měsíce

V další fázi, když už byly připraveny veškeré podklady a proběhlo maximum komunikace a prostor byl zmapován, došlo k časovému a myšlenkovému odstupu od projektu. Tento odstup je důležitý pro usazení myšlenek a případně také získání nového a lepšího názoru na problém. Do této doby se tedy nic nenavrhovalo fyzicky. Pracovalo se pouze v hlavě a nahlas se přemýšlelo. To je nejvýhodnější vzhledem k získání opravdu ryzí myšlenky, která je díky předchozím znalostem o celku, ale i detailech „všeho“ maximálně precizní.

5. Opětovné ověřování myšlenek přímo ve městě

Došlo k opětovnému procházení a ověřování nápadů a myšlenek a jejich dalšímu rozvíjení a přemýšlení nad celkovou formou odevzdání.

Například bylo znovu přemýšleno o řešení proluky v centru města, která byla řešena jako kulturní a sportovní venkovní prvek pro mladé. Díky tomu byla do ulice Janáčkova navrácena hmota stěny objektu, která je však z druhé strany, tedy v proluce horolezeckou stěnou. Prvek je ze dřeva a slouží také pro workout a další individuální sporty pro mladou generaci.

6. Převádění myšlenek do vizuální podoby – vznik 11 nápadů řešení potenciálu města

Pro vznik soustavy studií České Kamenice bylo důležité zmapovat potenciál. Jen díky němu je možné ve městě plánovat nějaký smysluplný rozvoj.

Vzhledem k tomu, že Česká Kamenice je krásné historické město, navíc ležící v blízkosti NP České Švýcarsko, bylo třeba navrhnout jak pracovat především s 3 CHKO, které se ve středu města stýkají. Česká Kamenice je jediné místo v ČR, kde se stýkají 3 CHKO, a to Labské pískovce, České Středohoří a Lužické hory. Mimo to právě zde v této oblasti bývalých Sudet má turismus hlubokou historii. I díky tomu mohlo být zvětšeno a upraveno IC na jakýsi dům krajiny, který by se navázal na centrum NP České Švýcarsko v Krásné Lípě a dále je rozvinul o nové možnosti. S krajinou bylo také v rámci potenciálu pracováno i recesisticky, kdy vznikly „Lázně“ krajiny Járy Cimrmana. Jde o menší prvky v krajině, kde například člověk leží pod stromem a dívá se do koruny, nebo provádí vzduchoplavbu či čerpá energii ze stromů nebo kamenů. Jedná se o podobný nápad jako ve městě Litomyšl, kde mají lázně ducha.

7. Převádění myšlenek do vizuální podoby – vznik 50 konkrétních studií v řešené části města

Po veškerých těchto zjištěních a dlouhém časovém odstupu začaly vznikat jednotlivé studie, které byly řešeny na samostatných listech, tedy tak, aby mohly být použity při různých projednáváních, jako podklady apod.

Studií bylo řešeno 50. Některé z nich již byly zmíněny v předchozím textu. Jednou z dalších byla například úprava starých uliček kolem kostela a zbourání veřejného WC pod kostelem a jeho přemístění k novému parkovišti. Na toto místo byly postaveny dva menší bytové domy s obchodem a restaurací v přízemí. Mezi domy vede schodiště směrem ke kostelu. Do uliček byl také navrácen vodní náhon a dláždění.

8. Odevzdání dokumentace v papírové podobě a v digitální na webových stránkách

Na samotném konci byla Vize města tedy potenciál města a soustava studií odevzdána v papírové podobě a poté také vložena na webové stránky, které byly pro tento účel vytvořeny. Na stránkách lze konkrétní studie a potenciál rozkliknout a přečíst. Tyto stránky byly předány městu.

9. Projednávání s občany

Projednávání s občany, které proběhlo, se neslo v pozitivním duchu. Občanům a dokonce i bývalému vedení města se Vize líbila. Největší pozdvižení vyvolalo přemístění domova seniorů do centra města na rovinu k řece, kde je dnes nevhodně umístěna samoobsluha z let minulých.

10. Další spolupráce s městem

Z 50 studií vybralo město 4, které chce dále rozpracovat ve studie detailní a v budoucnu je dále řešit až do finální realizace. Takto budou řešeny části:

 • úprava a zpřístupnění koryta řeky,
 • nacistické továrny Rabštejn,
 • park u kaple s novým propojením pro pěší do centra města a
 • nové podzemní parkoviště a centrum pro turisty s muzeem v blízkosti centra města.

Více o řešení České Kamenice je možné se dozvědět na www.cityupgrade.cz, nebo také na stránkách města.

Nakonec je důležité dodat, že město Česká Kamenice má svoji dlouhodobou vizi, ze které může vycházet, dále ji rozvíjet, modifikovat. Město tedy může někam směřovat.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013 (právě čtete)
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017