Pravomoc starosty a zastupitelstva

Dotazy a odpovědi 2024 27.

4. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

Je možné, aby starosta bez vědomí zastupitelstva pořádal za obecní prostředky kulturní či sportovní akce?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Rozhodování o pořádání kulturních či sportovních akcí obcí není zákonem o obcích výslovně svěřeno žádnému z obecních orgánů, jedná se tak o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, resp. starosty v obcích, kde se rada obce nevolí. O záležitostech spadajících do zbytkové pravomoci rady obce (starosty) platí, že je zastupitelstvo obce oprávněno si rozhodování o nich vyhradit pro sebe.

Protože ve Vaší obci není rada obce volena a současně z Vašeho dotazu není zřejmé, že by si rozhodování o pořádání kulturních a sportovních akcí pro sebe vyhradilo zastupitelstvo obce, může starosta o pořádání kulturních a sportovních akcí rozhodovat. Z tohoto hlediska nelze dovozovat žádné pochybení.

Pro úplnost dodáváme, že pokud by v rozpočtu obce nebyla pro účely pořádání sportovních a kulturních akcí vyčleněna částka, muselo dojít k provedení rozpočtového opatření. Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je přitom obec povinna provést jej nejpozději před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (tj. před „zaplacením“ kulturní či sportovní akce).

Kristýna Formánková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024 (právě čtete)
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024