Hloubkový audit

Dotazy a odpovědi 2024 12.

22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V případě hloubkového auditu prováděného externím auditorem musí rada města nejprve schválit, že město chce nechat provést hloubkový audit určitého odboru. Schválení hloubkového auditu bude spadat do tzv. zbytkové pravomoci rady města, jelikož ho zákon nezařazuje ani do vyhrazených pravomocí zastupitelstva, ani rady města. Ovšem je možné, aby si zastupitelstvo tuto pravomoc vyhradilo, případně je možné svěřit tuto pravomoc starostovi.

Po schválení je nutné objednat hloubkový audit podle pravidel pro veřejné zakázky. S vybraným auditorem, či auditorskou společností, bude poté uzavřena smlouva o provedení hloubkového auditu, jejíž uzavření a znění musí opět schválit rada města (pokud si toto opět nevyhradí zastupitelstvo nebo to nebude svěřeno starostovi).

Pokud by město nechtělo nechat provést hloubkový audit externím auditorem, ale chtělo by provést interní audit, tak je možné pověřit tímto finanční výbor. Zákon o obcích totiž stanovuje jako „pravomoc“ finančního výboru – provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Tedy je možné dát podnět ke kontrole zastupitelstvu, respektive finančnímu výboru, případně ho zastupitelstvo může tímto úkolem přímo pověřit.

Kristýna Jindřišková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024 (právě čtete)
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024