Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Dotazy a odpovědi 2024 20.

17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zastupitelstvo může stanovit, že místostarostovi náleží za využití vlastního mobilního telefonu k výkonu funkce náhrada. V případě místostarosty lze mít za to, že mobilní telefon představuje předmět, který je v jeho případě nezbytný k výkonu funkce; jinak by tomu ale mohlo být v případě, kdyby měl k dispozici obecní/služební telefon.

Zastupitelstvo náhradu schválit může, ale nemusí, záleží na jeho uvážení – pokud by tedy zastupitelstvo seznalo, že je žádoucí náhradu v daném případě poskytnout, je tedy třeba konkrétní částku schválit (a následně mu bude moci být vyplacena). Zákon z hlediska výše náhrady nestanoví žádné výslovné omezení, avšak je zřejmé, že s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře by se mělo jednat o přiměřenou částku, která má skutečně souvislost s daným účelem (opotřebením).

Náhrada nemá charakter odměny, jedná se o plnění svého druhu, které se nezapočítává do limitu maximální výše pro poskytnutí mimořádné odměny (samozřejmě ale v souladu s již uvedeným platí, že by se nemělo jednat o částku v excesivní výši, aby na poskytnutí nemohlo být pohlíženo jako na účelové obcházení limitu právě pro případnou mimořádnou odměnu).

Robert Hamšík, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024 (právě čtete)
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024