Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu

Dotazy a odpovědi 2024 18.

3. 5. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

Pokud obec uzavře smlouvu na dobu neurčitou na služby s ročním plněním ve výši např. 400 000 Kč, předpokládaná hodnota bude stanovena dle § 21 odst. 1 písm. b) za 48 měsíců a zakázka bude tedy soutěžena jako zakázka malého rozsahu. Musí být taková zakázka přesoutěžena po dosažení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy po cca 5 letech nebo může smluvní vztah nadále pokračovat?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zadavatel není povinen takovou veřejnou zakázku malého rozsahu přesoutěžit a smluvní vztah uzavřený s vybraným dodavatelem může i nadále pokračovat.

Nicméně platí, že v průběhu především dlouhodobějších smluv se stává, že poskytované plnění již nemusí být pro zadavatele ať již z hlediska ekonomického či technického vhodné, a obecně se tak proto doporučuje v určitých intervalech prověřit aktuální situaci na trhu služeb, k čemuž může dojít např. provedením průzkumem trhu, popř. i samotným novým výběrovým řízením.

Odlišná situace by však nastala v případě požadavku na změnu závazku z uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, tzn. např. v případě požadavku na navýšení ceny. Zákon o zadávání veřejných zakázek zadavateli zakazuje provést podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bez provedení zadávacího řízení. Přičemž uvedený zákaz se vztahuje i na veřejné zakázky malého rozsahu.

Platí, že v případě změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu je tak nutné zkoumat, zda veřejná zakázka po změně splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud ano, lze změnu provést bez provedení zadávacího řízení na základě výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud by však limit byl překročen, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pro posouzení limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu je rozhodující stav po změně, tedy celková hodnota veřejné zakázky po provedení změny, tzn. pokud by po provedené změně celková hodnota veřejná zakázky přesáhla limit 2 miliony Kč bez DPH, musel by zadavatel již postupovat v souladu s ust. § 222 zákona.

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024 (právě čtete)
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024