Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Kyjovsko

Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy 3.

7. 8. 2017 OF 2/2017 Regiony

Pokračujeme třetím dílem seriálu, v němž se zajímáme o stavební vývoj venkova jihovýchodní Moravy. V této části jsme se zaměřili na vesnice Kyjovska.

V jižní části regionu leží obce v úrodné nivě řeky Moravy, zatímco na severu v členitém území s viničními svahy nad údolími zvedajícími se ke Chřibům. Zástavba zde byla založena tak, aby vyhovovala zemědělské činnosti a odlišuje se vlivem přírodních podmínek. V tomto cyklu zjišťujeme, jak je zachováván, pozměňován, či již docela přetvořen místní ráz v historických jádrech vesnic.

Uveřejňujeme snímky lidových domů, které jsou naším kulturním dědictvím a uvádíme příklady péče majitelů o svá bydliště. Je nezpochybnitelné, že současné požadavky na kvalitu bydlení vyžadují mnohdy celkovou přestavbu původního domu. Ta by však měla být k prostředí vesnice citlivá, k sousedství ohleduplná a celkově kultivovaná. Přinášíme proto jak příklady pozitivní, tak negativní. Těší nás, že je na Kyjovsku 16 obcí, v nichž jsou muzea, věnovaná místní historii, pamětihodnostem, a rodákům.

Domek ve Skoronicích
Domek na malé parcele byl ve Skoronicích postaven již v roce 1792. Obýval jej obecní pastýř a zdejší chudinou. Po roce 1900 jej dostavěl tesař Jakub Svoboda. Dům č. p. 56 prokazuje prostý způsob tehdejšího života. Obec jej odkoupila v roce 1998, opravila jej a zřídila v něm obecní muzeum. Po rekonstrukci v roce 2013 je zde umístěna expozice jízdy králů a lidového bydlení.
Zemědělský dům ve Vacenovicích
Zemědělský dům č. p. 89 ve Vacenovicích byl přestaven v místě staršího domu koncem 19. století. Půdorys domu je tradiční, má tvar písmene L s obytnou částí do ulice a s kolmým hospodářským traktem. Vápnem líčený prostý dům je bez ozdobných ostění, bez žudra, s modrým soklem. Průčelí bylo opraveno v roce 2014.
Dům na návsi ve Svatobořicích
Dům č. p. 186 na návsi ve Svatobořicích, dnes části obce Svatobořice-Mistřín, náleželo do jedné parcely, která se rozdělila mezi dva bratry. Na půlce, kde stála stodola jej v roce 1927 postavil František Bimka. Dům je vystavěn tradičně, z nepálených cihel; lidová malba byla obnovena v roce 2010. Obec se snaží neobydlený dům získat pro místní muzeum.
Hospoda U Žúdra ve Svatobořicích
Bezesporu je skvělé, že současná hospoda U Žúdra ve Svatobořicích zůstala v místě původní hospody. Stavební úpravy, které byly učiněny kolem roku 2000, zachovaly tradiční ráz tohoto důležitého občanského vybavení obce. Vyměněny byly okna, krytina a přizděno žúdro. Modrý sokl, bílá lička a lidový ornament navázaly na stavební tradici Dolňácka.
Rodinný dům ve Vlkoši
Rodinný dům č. p. 97 ve Vlkoši byl postaven na začátku 20. století, jak dokládá jeho secesní průčelí. Má členitou korunní římsu, plastické ostění oken a dveří, s pilastry u vrat a na konci průčelí i věneček mezi okny. Dokládá řemeslnou zručnost i zdobnost tehdejší doby. Dům odkoupila a opravila obec a pronajímá jej občanům k bydlení.
Původní venkovský domek v Sobůlkách
Původní venkovský domek byl zachován a jeho průčelí modernizováno. Okna byla vyměněna za plastová, včetně okének do půdních prostorů a celé průčelí dostalo plastové obložení v barvě nemocniční bílé, je však narušováno prachem, uchyceným ve spárách obložení. Toto obložení má jednu výhodu: lze jej kdykoliv snadno odstranit.
Přestavba široké zemědělské usedlosti
Projekt přestavby široké zemědělské usedlosti se nepovedl. Ke třem garážovým vratům vedou tři cesty s terénními úpravami, které deklasují předzahrádku. Převýšená obytná část domu, stojící ve středu parcely, má přístup venkovním schodištěm, vstup je kryt stříškou. Obývací pokoj je vybaven úzkou lodžií, střechy mají krytinu nevhodnou pro venkov.
Novostavba rodinného domu
Na místě jednoho z původních lidových domů dolňácké návsi stojí novostavba rodinného domu, i se společenským sálem v přízemí. Dům sice má sedlovou střechu, úzká okna a skromné žudro, avšak byl použit nevhodný obklad průčelí, černá krytina i mohutné oplocení střešní terasy. Výsledek působí cize, smutně a necitlivě, místo veřejné zeleně je parkoviště. Půvab návsi je deklasován.
Přestavba zemědělského domu
Přestavba zemědělského domu probíhala zřejmě po etapách. Z původního domu zbyla jen jedna část traktu, která je krytá částí původní sedlové střechy. Členitý dům se skládá ze tří prostorových částí s plochými střechami, se střešní terasou. Nesourodý dům je architektonickým dílem, přeneseným na vesnici z městské periferie.
Přestavba původního domu
Náves je hlavním reprezentantem vesnice, dává jí místní ráz. Pokud vytváří půvab, originalitu a jedinečnou působivost, používá se termín „genius loci“. Při přestavbách původních domů je třeba dodržovat alespoň ohled na sousedství. Zachovávání sourodosti zástavby, celkového souladu a kultivovanosti prostředí je veřejným zájmem, který v tomto případě není respektován.
Plastové výrobky
Na místo dřevěných oken, dveří a vrat, z nichž mnohé byly mistrovskými řemeslnými díly, nastoupily i do venkovních prvků plastové výrobky, jako jsou brány, zábradlí a oplocení. K nim patří i barokní balustrády, sochy antických bohyň, lvů, orlů, zde atlantů, ohýbajících se pod tíhou misky. Vše v bílé barvě z anglických zámků, pro moravskou vesnici dodáváno z Kauflandů. Snad i ten pověstný trpaslík byl milejší.
Nová architektura venkova
Nová architektura venkova je vítána, avšak má respektovat venkovské prostředí, jeho měřítko, místní ráz, a vytvářet s ním soulad. Autoři mají mít k vesnici osobní vztah a zároveň pokoru. Mají vesnici obohatit, ne znehodnotit. Vesnice nemá být příležitostí k exhibici architekta a stavebníkovy peněženky, dílo nemá přilétnout z jiného světa a ohromovat sousedy!

***

Seriál byl publikován v národopisném a vlastivědném časopise Malovaný kraj, který vychází od roku 1946 a uchovává a rozvíjí kulturní tradice folklorního regionu Slovácka.

Ing. Jan Kruml

Seriál Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy
  1. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Horňácko, 2. 2. 2017
  2. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Strážnicko a Veselsko, 17. 5. 2017
  3. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Kyjovsko, 7. 8. 2017 (právě čtete)
  4. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Podluží, 11. 9. 2017
  5. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Uherskohradišťsko, 21. 11. 2017
  6. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Uherskobrodsko, 1. 2. 2018
  7. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Luhačovické Zálesí, 20. 4. 2018
  8. Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Hanácké Slovácko, 19. 6. 2018