Podnikání se v Olomouci daří

Město pro byznys 2022 8.

29. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Město pro byznys

Statutární město Olomouc má v rámci kraje vůbec nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele, zároveň také vysoce nadprůměrný počet živnostníků. Kvalitu podnikatelského prostředí podporuje dobrá dopravní dostupnost. Olomouc má nejnižší index stáří, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Město myslí na elektromobilitu, počet dobíjecích stanic je zde v rámci Olomouckého kraje nejvyšší. Počet obyvatel v krajském městě stoupá, na což adekvátně reaguje bytová výstavba. Svědčí o tom nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. V rámci kraje Olomouc dosáhla vysoce nadprůměrného výsledku v testu elektronické komunikace, který ověřuje, jak kvalitně a včas odpovídají živnostenské úřady na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Já jsem rád, protože za poslední roky jsme se snažili o propojení vedení města, politického i úřednického, s podnikateli, až už individuálními živnostníky nebo organizacemi a svazy, které podnikatele zastupují, dělat strašně moc, získávat zpětnou vazbu a zlepšovat se tak, aby se v Olomouci lépe podnikalo. Kromě samotné spolupráce s podnikateli u nás stavíme na strategických dokumentech města Olomouce. To, co je důležité, město i přes složitou ekonomickou situaci nezastavuje investice. Naopak se snažíme do úprav městského majetku vynakládat stále větší prostředky tak, abychom vytvářeli dostatečný prostor i pro podnikatele a zaměstnance. Zároveň zatraktivňujeme veřejná prostranství a město jako takové z pohledu například turistického ruchu, což je pro podnikatele v Olomouci důležité,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Ocenění v Olomouckém kraji převzali (zleva): Jiří Pospíšil, náměstek primátora města Prostějova, Miroslav Žbánek, primátor města Olomouce a Jana Kubíčková, místostarostka města Mohelnice
Ocenění v Olomouckém kraji převzali (zleva): Jiří Pospíšil, náměstek primátora města Prostějova, Miroslav Žbánek, primátor města Olomouce a Jana Kubíčková, místostarostka města Mohelnice

Prostějov má nízké náklady na dluhovou službu

Druhý Prostějov má v rámci kraje nadprůměrný počet ekonomických subjektů, město se počtem obyvatel rozrůstá. Průměrná mzda zde není tak vysoká, což je lákadlem pro firmy, které uvažují, kde budou rozvíjet svoji podnikatelskou činnost. Radnice se může při srovnání s ostatními městy v Olomouckém kraji pyšnit velmi nízkými náklady na dluhovou službu. Město věnuje dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti sportu, bydlení a veřejné dopravy. Jako vysoce kvalitní z hlediska přehlednosti a obsahu pro podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města.

Mohelnice umí čerpat dotace

Bronzová Mohelnice zaznamenává vůbec nejvyšší počet firem s počtem více než 250 zaměstnanců v přepočtu na množství ekonomických subjektů. Nabízí také nadprůměrný počet volných pracovních kapacit, tedy konkrétně uchazečů o zaměstnání. Místní radnice dobře hospodaří, což dokládá v rámci regionu velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, tak i velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech.

„Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys ukáže nově zvoleným zastupitelstvům, zda jejich cesta vede k rozvoji území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Tab. 1. Celkové pořadí Město pro byznys 2022 (Olomoucký kraj)
Poř. Město pro byznys 2022
1. Olomouc
2. Prostějov
3. Mohelnice
4. Litovel
5. Lipník nad Bečvou
6. Šternberk
7. Jeseník
8. Zábřeh
9. Přerov
10. Hranice
11. Konice
12. Uničov
13. Šumperk

David Pavlát

Seriál Město pro byznys 2022
 1. Město pro byznys – Lysá nad Labem nejlepší ve Středočeském kraji, 1. 3. 2023
 2. Chomutov je pro podnikání nejvíce přívětivý v Ústeckém kraji, 2. 3. 2023
 3. Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň, 3. 3. 2023
 4. Za podnikáním nejlépe do Jablonce nad Nisou, 15. 3. 2023
 5. Brno je městem pro podnikání, 20. 3. 2023
 6. Ostrava zůstává městem pro byznys Moravskoslezského kraje, 23. 3. 2023
 7. Zlín nezapře své podnikatelské kvality, 27. 3. 2023
 8. Podnikání se v Olomouci daří, 29. 3. 2023 (právě čtete)
 9. Jihočeskému podnikání vládne Český Krumlov, 11. 4. 2023
 10. Nová Paka je podnikání zaslíbená, 14. 4. 2023
 11. Pardubice vítězí v krajském kole Města pro byznys, 18. 4. 2023
 12. Podnikatelským suverénem na Vysočině je Humpolec, 21. 4. 2023
 13. Jak se hodnotí Město pro byznys, 24. 4. 2023
 14. Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys, 15. 5. 2023
 15. Postavte rozhodnutí na datech, 19. 5. 2023