Rezignace starosty jen na funkci starosty

Dotazy a odpovědi 5.

10. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

Může zvolený starosta podat rezignaci jen na tuto funkci, tedy na funkci starosty obce? A zůstává v tomto případě řadovým členem zastupitelstva?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Ano, může rezignovat pouze na post starosty. Osoba, která rezignuje pouze na post starosty, tak zůstává dále zastupitelem obce.

V obráceném případě, tedy, kdy se starosta obce vzdá mandátu člena zastupitelstva obce, ztrácí ve stejný okamžik též funkci starosty obce.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Jan Jansa, Junior právník

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023 (právě čtete)
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023