Seriál Dotazy a odpovědi

2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?
20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

3. Snížení odměny uvolněného místostarosty

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?
27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

6. Výpověď nájemníkům obecních bytů

Obec zaslala nájemníkům obecních bytů výpověď z důvodu demolice stávajících objektů. Výpovědní lhůta je dle nájemní smlouvy v délce 3 měsíců. Konec výpovědní lhůty je 28. 2. 2023, lze nechat nájemníky bydlet dále, např. 2 až 3 měsíce, do doby započetí demoličních prací?
17. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty

V jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Může za něj např. podepisovat smlouvy (již schválené zastupitelstvem), schvalovat rozpočtová opatření do limitu, který je v kompetenci starosty, zveřejňovat záměry o prodeji nebo propachtování nemovitostí a další záležitosti, které jsou v kompetenci starosty?
17. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru

Tři obce žádaly společně o dotaci na kanalizaci. Jelikož se jedná o velikou částku bude obec žádat o úvěr u banky (řádově 10 mil. Kč). Jak postupovat v tomto případě? Je nutné provést výběrové řízení na banku?
31. 3. 2023 Obec a finance Legislativa