Priority digitalizace

Informace MMR 1/2022 1.

4. 3. 2022 OF 1/2022 Veřejná správa online

Vláda na svém jednání 20. ledna schválila návrh na zrušení pozice Vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, kterou dosud vykonával Vladimír Dzurilla. Pozice byla nadbytečná, protože veškerou agendu přebírá místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Předně bych chtěl Vladovi Dzurillovi poděkovat za jeho práci. Vykonával ji velmi odpovědně. Narazil však na z jeho pozice neřešitelný úkol – vyrovnat se s resortismem a nutnými strukturálními změnami,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Priority v digitalizaci krátce formuloval ministr Ivan Bartoš: „V oblasti digitalizace jsou před námi nyní tyto stěžejní úkoly. Cílem je kromě větší transparentnosti hlavně zrychlit a zefektivnit služby státu vůči občanům a být pro občany partnerem, nikoliv často překážkou. Úřady mají místo občanů obíhat data. Musíme ušetřit čas jak občanů, tak i úředníků. Pracovníci úřadů pak budou mít větší prostor k lepší péči o své klienty. Konkrétněji budeme nyní pracovat na možnosti zavedení elektronických osobních dokladů. Naprosto nutná je digitalizace celého stavebního řízení. Sestaveny také budou centrální koordinační týmy pro digitalizaci, které budou dohlížet na hospodárnost celého procesu digitalizace. Inspirace v zavádění digitalizace přichází například z Velké Británie, Estonska či Dánska. Zároveň si uvědomujeme, že digitální cesta nesmí být jediná. Každý má právo si zvolit, jak je pro něj nejpohodlnější s úřady komunikovat,“ přiblížil ministr.

Seriál Informace MMR 1/2022
  1. Priority digitalizace, 4. 3. 2022 (právě čtete)
  2. Vláda schválila odklad stavebního zákona, 8. 3. 2022
  3. Podpora pro sociální oblast, 9. 3. 2022
  4. Pomoc postiženým obcím, 11. 3. 2022
  5. Sociální bydlení, 16. 3. 2022