Pomoc postiženým obcím

Informace MMR 1/2022 4.

11. 3. 2022 OF 1/2022 Dotace

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš 7. února hovořil se starosty jihomoravských obcí, které loni v červnu poničilo tornádo. Nyní chystá prodloužení příjmu žádostí v dotačním programu na obnovu obecního majetku po živelní pohromě.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Státní fond podpory investic lidem na opravu jejich obydlí vyplatil už přes 361 milionů korun. Navíc ministr Bartoš oznámil, že spolu s MPO vyhlásí program i pro lidi, na které žádná vládní pomoc dosud nepamatovala.

„Přímo na místě jsem viděl škody, které obce utrpěly, a z kterých se ještě nemohly vzpamatovat. Starostové chystají žádosti o dotace na obnovu poničeného obecního majetku, kde pro ně máme zhruba 1,3 miliardy korun. Chtějí mít vše precizně připraveno, a proto příjem žádostí prodloužíme o dva měsíce do června tohoto roku. Budou tak mít na přípravu více času. Velmi jim děkuji za obětavost a práci, kterou pro občany ve svých obcích dělají,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: „Zároveň pracujeme na podpoře samosprávám na úhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s pracemi při odstraňování škod po řádění tornáda, případně nákladů na výstavbu nových objektů v jiných lokalitách, kdy stávající poškozené budovy není efektivní opravovat.“

Výzva je vyhlášena od srpna minulého roku. Podpora se vztahuje na území, pro které byl vyhlášen krizový stav, v tomto případě je to Jihomoravský kraj. Dotace bude poskytnuta na majetek, který byl zasažen živlem, tornádem.

Pomoc potřebovali i samotní obyvatelé obcí. Proto hned od prvních dnů po katastrofě začaly přímo na místě intenzivně pracovat mobilní týmy úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI). Výrazně se tak urychlilo vyplácení záloh na demolice a uzavírání smluv v rámci dotačního programu Živel.

K dnešnímu dni eviduje SFPI 956 žádostí o 1,23 mld. Kč, smlouvu má uzavřenou už 676 žadatelů v celkové částce více než 916 mil. Kč. Vyplaceno bylo na dotacích přes 361 mil. Kč plus byly poskytnuty dva úvěry ve výši celkem 3,5 mil. Kč. Dotace je vyplácena zpětně proti doloženým daňovým dokladům. V obci Hrušky lidé doposud zažádali o rekonstrukci či výstavbu 165 domů, v Moravské Nové Vsi to bylo 346 domů, v Hodoníně 80 domů, v Lužici 102 domů a v Mikulčicích 223 domů. Program je otevřen na dva roky, lidé tedy mohou žádat o podporu až do června 2023.

Seriál Informace MMR 1/2022
  1. Priority digitalizace, 4. 3. 2022
  2. Vláda schválila odklad stavebního zákona, 8. 3. 2022
  3. Podpora pro sociální oblast, 9. 3. 2022
  4. Pomoc postiženým obcím, 11. 3. 2022 (právě čtete)
  5. Sociální bydlení, 16. 3. 2022