Program Vlastní bydlení

Informace MMR 5/2021 3.

20. 12. 2021 OF 5/2021 Bydlení a stavby

Úvěrový program Vlastní bydlení (dříve známý pod názvem Půjčky pro mladé) Státního fondu podpory investic na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let hlásí další vylepšení podmínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodlouží o deset let, tedy na 30 let. Spuštění upraveného programu MMR plánuje na 1. 1. 2022.

Program se otevře většímu počtu lidí, prodloužením doby splácení se sníží měsíční splátky a půjčky tak budou dostupnější. Je to další krok k tomu, aby si mladí mohli pořídit vlastní byt nebo domek. Dojde k úpravě hned několika parametrů. Nově budou zvýšeny horní limity úvěru, a to na 750 tis. Kč u modernizace obydlí, dále pak na 3,5 mil. Kč na pořízení rodinného domu a na 3 mil. Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu. Výše poskytnutého úvěru bude i nadále ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Výhodná úroková sazba se nemění.

Seriál Informace MMR 5/2021
  1. Výstavba vodovodů, kanalizací a komunikací, 16. 12. 2021
  2. IROP 2021–2027 dostal zelenou, 17. 12. 2021
  3. Program Vlastní bydlení, 20. 12. 2021 (právě čtete)
  4. Odkládat účinnost nového stavebního zákona je nesmysl!, 21. 12. 2021
  5. Důstojné pohřbívání, 12. 1. 2022