IROP 2021–2027 dostal zelenou

Informace MMR 5/2021 2.

17. 12. 2021 OF 5/2021 Dotace

Vláda ČR schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro nové programové období 2021–2027. Novinkou IROP bude revitalizace veřejných prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Celkově bude k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč z evropských fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

IROP bude podporovat pět základních oblastí. Financovat budeme moci např. kybernetickou bezpečnost, nízkoemisní a bezemisní vozidla, výstavbu obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, revitalizaci veřejného prostranství a mnoho dalšího. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá na jaře roku 2022.

Programový dokument IROP 2021–2027 prošel před schválením vládou ČR i procesem Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Kromě doporučení ze SEA a z mezirezortního připomínkového řízení byly v Programovém dokumentu IROP 2021–2027 zohledněny i připomínky vzešlé z neformálního vyjednávání s Evropskou komisí.

Seriál Informace MMR 5/2021
  1. Výstavba vodovodů, kanalizací a komunikací, 16. 12. 2021
  2. IROP 2021–2027 dostal zelenou, 17. 12. 2021 (právě čtete)
  3. Program Vlastní bydlení, 20. 12. 2021
  4. Odkládat účinnost nového stavebního zákona je nesmysl!, 21. 12. 2021
  5. Důstojné pohřbívání, 12. 1. 2022