Důstojné pohřbívání

Informace MMR 5/2021 5.

12. 1. 2022 OF 5/2021 Sociální problematika

Den památky zesnulých, nebo též Dušičky, je určen k návštěvě hřbitova a vzpomínáním u hrobu na ty, kteří již nejsou mezi námi. Vypravit pohřeb a zajistit hrobové místo by mělo být samozřejmostí. Stále je však mnoho těch, kteří neodcházejí z tohoto světa obklopeni nejbližšími.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Počet sociálních pohřbů zůstavitelů bez dědiců, které Ministerstvo pro místní rozvoj obcím proplácí, roste už několik let v řadě,“ vysvětluje ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková. Tyto pohřby zajišťují obce v tzv. přenesené působnosti jménem státu a Ministerstvo pro místní rozvoj jim proplácí oprávněné náklady, které jsou s tím spojeny, viz tabulka níže.

Žádný zákon nemůže vyřešit etickou stránku věci, tedy zda osoba blízká do čtyř dnů po přijetí smutečního oznámení pohřeb vypraví, či nikoli. „Nechceme jít cestou restrikcí. Zajištění rodinných pohřbů vynucovat zákonem pod pokutou, jak navrhují někteří podnikatelé působící v oboru, považujeme za absurdní. Apelujeme dlouhodobě na obce, aby pečlivě hledaly osoby blízké, které pohřeb vypraví dobrovolně, a pak teprve aplikovaly svou pohřbívací povinnost,“ vysvětluje Marie Zezůlková. Náklady obecního pohřbu hradí dědicové z pozůstalosti.

Zákon o pohřebnictví se zaměřuje na ochranu práv pozůstalých a vybízí k pietnímu chování vůči zemřelým. Tyto hodnoty se snaží Ministerstvo pro místní rozvoj hájit a na jejich dodržování se zaměřuje při svých kontrolách krematorií a pohřebních služeb. O nejúčinnější dozor, zda pohřební služba poctivě provedla všechny úkony, které si pozůstalí přáli, se může postarat vypravitel pohřbu, čili osoba či osoby, které pohřbení objednávají. Každý vypravitel, i ten, který pro svého zesnulého sjedná, byť jen pohřeb bez obřadu, má právo bezplatně zkontrolovat kvalitu provedení objednaných úkonů přímo v provozovně pohřební služby. Může se kdykoli přesvědčit, že jeho blízký bude pohřbený důstojně, tedy umytý a upravený, v požadovaném šatě a v objednaném typu rakve.

Počty refundací za pohřby bez dědiců v jednotlivých letech ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (nejedná se o počty soc. pohřbů v jednotlivých letech) viz uvedená tabulka.

Tab 1. Refundace za pohřby
Rok Počet uplatněných žádostí o refundaci Refundováno MMR celkem (v tisících Kč) Průměr – náklady na jedno pohřbení
2007 140 8 490 6 064
2008 345 2 027 5 875
2009 410 2 499 6 096
2010 726 4 600 6 335
2011 918 5 756 6 269
2012 1362 8 999 6 593
2013 1445 9 404 6 508
2014 1312 8 750 6 670
2015 1444 9 605 6 651
2016 1448 9 584 6 618
2017 865 6 370 7 365
2018 1209 9 691 8 016
2019 1124 9 870 8 788
2020 1317 11 992 9 106
1. pol. 2021 1508 13 959 9 257
Seriál Informace MMR 5/2021
  1. Výstavba vodovodů, kanalizací a komunikací, 16. 12. 2021
  2. IROP 2021–2027 dostal zelenou, 17. 12. 2021
  3. Program Vlastní bydlení, 20. 12. 2021
  4. Odkládat účinnost nového stavebního zákona je nesmysl!, 21. 12. 2021
  5. Důstojné pohřbívání, 12. 1. 2022 (právě čtete)