Výstavba vodovodů, kanalizací a komunikací

Informace MMR 5/2021 1.

16. 12. 2021 OF 5/2021 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z podprogramu technická infrastruktura. Obcím to pomůže s výstavbou vodovodů, kanalizace a komunikací. Připraveno je pro ně 180 mil. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Pomůže to obcím s rozšířením nabídky zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů a zvýší atraktivitu venkova pro bydlení.

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec. Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace. Žádosti budou přijímány až do 7. ledna 2022. Žádost přitom nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace, ale může být podána na akci, u které již byla realizace zahájena. Lhůta pro ukončení realizace a financování akce je do 31. října 2023.

Seriál Informace MMR 5/2021
  1. Výstavba vodovodů, kanalizací a komunikací, 16. 12. 2021 (právě čtete)
  2. IROP 2021–2027 dostal zelenou, 17. 12. 2021
  3. Program Vlastní bydlení, 20. 12. 2021
  4. Odkládat účinnost nového stavebního zákona je nesmysl!, 21. 12. 2021
  5. Důstojné pohřbívání, 12. 1. 2022