Program RE:START

Informace MMR 3/2019 7.

24. 6. 2019 OF 3/2019 Dotace

Dne 17. května skončila třetí výroční konference k RE:STARTU, který pomáhá třem uhelným regionům naší republiky, tedy Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na závěrečné tiskové konferenci uvedla, že Česká republika je plně připravena využít všechny zdroje, které Evropská komise nabízí.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„RE:START berou všichni opravdu velmi vážně, o čemž svědčí i dnešní velká účast nejen z řad resortů, poslanců a senátorů, ale také Evropské komise. Nyní nastavujeme nové programové období 2021–27, kdy dojde k poklesu evropských dotací, nicméně RE:START bude mít v přípravě nových operačních programů velmi významné místo,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Záběr z tiskové konference o Programu RE:START
Záběr z tiskové konference o Programu RE:START

Třetí akční plán, který bude předložen vládě na konci května obsahuje šestnáct opatření o objemu finančních prostředků ve výši deset miliard korun a cílí převážně na využití evropských fondů v dalším programovém období,“ uvedla manažerka národního výkonného týmu programu RE:START Gabriela Nekolová. V současné době jsou dostupné programy pro žadatele za dvanáct miliard korun. Uvolněno však může být postupně přes 60 miliard korun. Evropská komise před rokem založila Platformu pro uhelné regiony a Česká republika se v rámci této platformy stala jednou z pilotních zemí. Právě český program RE:START označili evropští komisaři za vzor pro ostatní uhelné regiony v Evropě.

Seriál Informace MMR 3/2019
  1. Program Výstavba, 10. 6. 2019
  2. Jednání Rady pro evropské fondy, 11. 6. 2019
  3. Prostředky na zateplení domů, 13. 6. 2019
  4. Kvalita bydlení, 17. 6. 2019
  5. Hasiči dostanou 3,4 miliardy korun, 19. 6. 2019
  6. Národní dotační zdroje, 20. 6. 2019
  7. Program RE:START, 24. 6. 2019 (právě čtete)