Národní dotační zdroje

Informace MMR 3/2019 6.

20. 6. 2019 OF 3/2019 Dotace

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce“ a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Těší mě, že po úspěchu předcházející publikace vychází její aktualizované vydání. Naším cílem je, aby se starostky a starostové v dotační nabídce nejen našeho ministerstva orientovali co nejlépe,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle odpovědného ministerstva (vyhlašovatele) a podporovaných oblastí tak každý zájemce nalezne přehledně strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti.

„Ministerstva ročně rozdělí stovky milionů korun na podporu obcí a měst. Témata vypisovaných programů vycházejí z opravdových potřeb územně regionálních celků. Musím poděkovat Ministerstvu pro místní rozvoj, díky jehož podpoře jsme mohli tuto důležitou brožuru opět nabídnout všem obcím a městům,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl. Publikace Národní dotační zdroje je k dispozici ke stažení na webových stránkách MMR ČR nebo SMO ČR.

Seriál Informace MMR 3/2019
  1. Program Výstavba, 10. 6. 2019
  2. Jednání Rady pro evropské fondy, 11. 6. 2019
  3. Prostředky na zateplení domů, 13. 6. 2019
  4. Kvalita bydlení, 17. 6. 2019
  5. Hasiči dostanou 3,4 miliardy korun, 19. 6. 2019
  6. Národní dotační zdroje, 20. 6. 2019 (právě čtete)
  7. Program RE:START, 24. 6. 2019