K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Jednání Rady pro evropské fondy

(Jednání Rady pro evropské fondy 2.)

Datum: 11. 6. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Dotace

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy projednávala aktuální stav čerpání dotací z evropských fondů a přípravu nadcházejícího programového období 2021–2027.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy projednávala aktuální stav čerpání dotací z evropských fondů a přípravu nadcházejícího programového období 2021–2027.

V prvním čtvrtletí byly podepsány smlouvy s příjemci dotací na realizování nových projektů za více než 25 miliard Kč. Když nebudeme počítat Program rozvoje venkova, který je specifický velkým množstvím malých projektů, bylo schváleno téměř 2 tisíce nových projektů. Největší objem, více než čtvrtina z tohoto počtu, je z oblasti vzdělávání.

Za první tři měsíce letošního roku bylo příjemcům proplaceno 18,5 mld. Kč za právě realizované či nedávno dokončené projekty. V dalším období je nutné pokračovat v plynulé implementaci programů tak, aby bylo zajištěno maximální dofinancování všech připravených projektů.

K 30. dubnu bylo téměř 424 miliard korun, což je již více než 73 % prostředků, právně přislíbeno úspěšným žadatelům.

Většina programů již nyní limit stanovený Evropskou komisí splňuje. Jako rizikový se v tuto chvíli jeví jen program na podporu podnikání a pražský Pól růstu.

Dalším tématem jednání je příprava programového období 2021–2027. Nadále pokračuje intenzivní vyjednávání unijní legislativy a daří se prosazovat i priority ČR. Vyjednávání bude pokračovat po volbách do Evropského parlamentu v druhé polovině letošního roku již s novými zástupci. V současné době probíhá na národní úrovni také příprava Dohody o partnerství a detailů jednotlivých operačních programů. Do konce července ministryně Dostálová předložím podrobný materiál o oblastech financování a podporovaných aktivitách v příštím programovém období 2021–2027, který je základem pro budoucí Dohodu o partnerství s Evropskou komisí. Jejich finální verze bude v březnu příštího roku předložena vládě ČR.

Seriál Jednání Rady pro evropské fondy

  1. Program Výstavba, 10. 6. 2019
  2. Jednání Rady pro evropské fondy, 11. 6. 2019 (právě čtete)
  3. Prostředky na zateplení domů, 13. 6. 2019
  4. Kvalita bydlení, 17. 6. 2019
  5. Hasiči dostanou 3,4 miliardy korun, 19. 6. 2019
  6. Národní dotační zdroje, 20. 6. 2019
  7. Program RE:START, 24. 6. 2019