Prostředky na zateplení domů

Informace MMR 3/2019 3.

13. 6. 2019 OF 3/2019 Dotace

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů. IROP (Integrovaný regionální operační program) má v aktuální výzvě pro příjemce připraveno zhruba 2,5 miliardy korun na energetické úspory. Předložením projektu lze získat dotaci ve výši 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Cílem je snížení konečné spotřeby energie, s tím spojené snížení emisí skleníkových plynů a rovněž také úspory v platbách za energie. Významným přínosem je také prodloužení životnosti budov, zlepšení hygienických podmínek a celkového komfortu bydlení,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

O podporu mohou zájemci žádat do 29. 11. 2019, přičemž v květnu 2019 se předpokládá její prodloužení o rok do 29. 11. 2020. Územím realizace nadále zůstává celá ČR mimo území hl. města Prahy. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů (vyloučeny jsou nepodnikající fyzické osoby), společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů.

Seriál Informace MMR 3/2019
  1. Program Výstavba, 10. 6. 2019
  2. Jednání Rady pro evropské fondy, 11. 6. 2019
  3. Prostředky na zateplení domů, 13. 6. 2019 (právě čtete)
  4. Kvalita bydlení, 17. 6. 2019
  5. Hasiči dostanou 3,4 miliardy korun, 19. 6. 2019
  6. Národní dotační zdroje, 20. 6. 2019
  7. Program RE:START, 24. 6. 2019