10 miliard z fondů EU

Informace MMR 3/2018 3.

27. 6. 2018 OF 3/2018 Dotace

V závěru dubna jednali v prostorách Úřadu vlády ministři a další partneři na zasedání Rady pro Evropské investiční a strukturální fondy (ESIF). Na programu zasedání byly informace o čerpání v současném programovém období i příprava následujícího programového období, které začne po roce 2020.

„V letošním roce řídicí orgány jednotlivých programů plánují předložit Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí žádosti o proplacení téměř 75 miliard Kč. Za první kvartál letošního roku zatím byly ze strany řídicích orgánů předloženy souhrnné žádosti za 9,7 mld. Kč,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Mimo aktuálního stavu čerpání a hodnocení jednotlivých programů vzhledem k jejich rizikovosti, zvláště podrobně se ministři věnovali Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, rizikové oblasti budování vysokorychlostního internetu, kde může ČR z evropských fondů využít téměř 14 miliard korun.

Rada jednala také o přípravě následujícího programového období. MMR připravuje dokument Národní koncepce realizace politiky v České republice po roce 2020, který do konce roku předloží vládě ČR a který bude navrhovat oblasti pro financování z evropských fondů v příštím programovém období. Průběžně také organizuje setkání s partnery z řad odborné veřejnosti. Ministři byli také informováni o přípravách na evropské úrovni a květnovém zveřejnění návrhu legislativy rozpočtu EU (tzv. víceletého finančního rámce) Evropskou komisí.

Seriál Informace MMR 3/2018
  1. Integrovaný regionální operační program, 21. 6. 2018
  2. MMR podpoří venkov, 26. 6. 2018
  3. 10 miliard z fondů EU, 27. 6. 2018 (právě čtete)
  4. Odstranění staveb, 28. 6. 2018
  5. Podpora z evropských fondů, 2. 7. 2018