Podpora z evropských fondů

Informace MMR 3/2018 5.

2. 7. 2018 OF 3/2018 Dotace

V dubnu proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro obecné záležitosti, na kterém ministři členských států diskutovali otázky spojené s čerpáním evropských fondů v příštím programovém období.

Česká delegace na jednání v Luxemburku – Olga Letáčková, Klára Dostálová a Martin Povejšil
Česká delegace na jednání v Luxemburku – Olga Letáčková, Klára Dostálová a Martin Povejšil

Mezi nimi bylo například stanovování priorit pro financování, hranice rozvoje regionů pro získání podpory či komunikace přínosů evropských fondů. Českou delegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„V současné době je nastavená pro regiony hranice pro čerpání fondů na 75 % průměru HDP. Vzhledem k tomu, že ji některé české regiony překračují, bojujeme za její zvýšení, abychom na podporu z evropských fondů dosáhli i v příštím programovém období,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mimo ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se jednání za českou stranu zúčastnila také náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková nebo Stálý představitel ČR při EU velvyslanec Martin Povejšil a další odborníci na evropské fondy.

Rada pro obecné záležitosti (GAC) zasedá pravidelně každý měsíc a je sektorovou radou Rady EU. Zasedání se účastní ministři evropských zemí, jejichž agenda je na programu.

Seriál Informace MMR 3/2018
  1. Integrovaný regionální operační program, 21. 6. 2018
  2. MMR podpoří venkov, 26. 6. 2018
  3. 10 miliard z fondů EU, 27. 6. 2018
  4. Odstranění staveb, 28. 6. 2018
  5. Podpora z evropských fondů, 2. 7. 2018 (právě čtete)