K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Odstranění staveb

(Informace MMR 3/2018 IV.)

Datum: 28. 6. 2018, zdroj: OF 3/2018, rubrika: Dotace

MMR přišlo s řešením, jak pomoci obcím, které se potýkají s problémem staveb ohrožujících okolí a zdraví obyvatel. Chce zajistit potřebné finance k provedení výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu.

Návrh schválila vláda, poskytovatelem i správcem finanční výpomoci bude MMR, a proto bude určovat i jeho podmínky a parametry. V úvahu připadá jak návratná finanční výpomoc, tak dotace, která bude poskytnuta na základě objektivních důvodů. Poskytnutí financí lze uskutečnit přes kraje na obce nebo přímo od poskytovatele na konkrétní obce.

Žadatelé budou muset požádat MMR dle podmínek vyhlášené výzvy a MMR rozhodne, komu budou finance poskytnuty. Protože ze zákona plyne, že náklady nese vlastník, budou mít žadatelé povinnost vymáhat vynaložené náklady za provedené práce po vlastníkovi stavby zpět.

Pořízení územních plánů

Ministryně pro místní rozvoj schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018.

Celkem bylo schváleno 107 akcí za více než 20 milionů korun. Každá obec by měla mít vlastní územní plán, který představuje nepostradatelný nástroj při rozvoji obce. Za tříleté fungování dotačního titulu bylo podpořeno již přes tři sta obcí po celé ČR.

Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí, ze kterého mohli žadatelé získat dotaci, je určen zejména pro menší obce, které nemají dosud žádný územní plán nebo mají územní plán schválený před 1. 1. 2007. V rámci výzvy bylo přijato celkem 173 žádostí o dotaci.

Státní investiční fond

Ministryně Klára Dostálová představila záměr vlády přetvořit Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond, který by dotoval nejen projekty v oblasti bydlení, ale podpořil by i regionální rozvoj a oblast sportu, kultury a cestovního ruchu.

Náplň jednotlivých oblastí je patrná z uvedeného obrázku. Podpora jednotlivých projektů má být rozdílná podle velikosti obce, přičemž nejmenší obce do 3000 obyvatel by dostaly státní podporu až do výše 70 % nákladů, městům do 10 tisíc obyvatel by byly projekty dotovány do výše 60 % a města do 50 tisíc by mohly získat 50 % dotace. Malé obce by mohly získat s podporou krajů podíl až do výše 95 % finančních nákladů.

Státní investiční fond

Seriál Informace MMR 3/2018

  1. Integrovaný regionální operační program, 21. 6. 2018
  2. MMR podpoří venkov, 26. 6. 2018
  3. 10 miliard z fondů EU, 27. 6. 2018
  4. Odstranění staveb, 28. 6. 2018 (právě čtete)
  5. Podpora z evropských fondů, 2. 7. 2018
TOPlist
TOPlist