K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Seriál Místní poplatky

1. Místní poplatek ze psů

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), mohou obce formou obecně závazné vyhlášky zavést některý z osmi druhů místních poplatků. Zavedení místního poplatku je právem (nikoliv povinností) obce, kdy obec realizuje své právo, resp. pravomoc na vydání právního předpisu obce v samostatné působnosti. Jedním z nejrozšířenějších druhů místních poplatků je místní poplatek ze psů. 23. 4. 2013, Legislativa

2. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Druhým typem místního poplatku, který může obec zavést formou obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 20. 6. 2013, Legislativa

3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je třetím typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 1. 10. 2013, Legislativa

4. Ještě k poplatkům ze vstupného

K seriálu textů, které věnujeme místním poplatkům přišlo několik dotazů. Autor článků, Mgr. Jan Břeň, odpovídá na dotazy, které se týkají místního poplatku ze vstupného. 12. 2. 2014, Legislativa

5. Místní poplatek z ubytovací kapacity

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je pátým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek z ubytovací kapacity. 20. 2. 2014, Legislativa

6. Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je šestým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. 23. 4. 2014, Legislativa

7. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je v pořadí sedmým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. 6. 2014, Legislativa

8. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

V pořadí osmým (a posledním) typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, je z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 10. 9. 2014, Legislativa

9. Správa místních poplatků I.

Právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který obsahuje vedle své hmotněprávní části i část procesní. 17. 12. 2014, Legislativa

10. Správa místních poplatků II.

Právní předpis upravující místní poplatky, tj. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 23. 2. 2015, Legislativa

11. Správa místních poplatků III.

Tento text představuje třetí část pojednání o správě místních poplatků, jehož právní úprava je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který však ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. Další příslušné postupy správce místních poplatků (obecního úřadu) jsou upraveny zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 14. 4. 2015, Legislativa

12. Správa místních poplatků IV.

Následující příspěvek představuje čtvrtou a závěrečnou část pojednání o správě místních poplatků. Zopakujme, že právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jenž ovšem ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 24. 6. 2015, Legislativa
TOPlist
TOPlist