Seriál Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí

1. Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí

Obec, jakožto základní územní samosprávný celek, má vlastní majetek. Tato "ekonomická" charakteristika jakéhokoliv územního samosprávného celku vychází z Ústavy ČR, podle níž "územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu".
29. 6. 2009 OF 2/2009 Legislativa

2. Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí

Obecní majetek je -- vedle občanů a území -- jedním z dalších základních znaků každé obce. Z historie obecní samosprávy na našem území lze vystopovat, že kategorie obecního majetku byla vždy spjata s existencí samosprávného postavení obcí, a to již od samého počátku.
14. 9. 2009 OF 3/2009 Legislativa

3. Přechod státního majetku na obce z pohledu judikatury

Historický pohled na ekonomickou podstatu obecního zřízení pokračuje třetí částí. Zánik soustavy národních výborů po více než čtyřiceti letech její existence a vznik obecní samosprávy v listopadu roku 1990 znamenal mj. znovuobnovení kategorie obecního majetku. Ústava mimo jiné nově stanovila, že obec "má vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří".
26. 11. 2009 OF 4/2009 Legislativa

4. Hospodaření obce

Ekonomický základ obce představuje jednu z nejvýznamnějších a zároveň nezbytných složek obecní samosprávy. Bez adekvátního ekonomického zázemí je jen těžko představitelné, aby se obec mohla svobodně rozvíjet a uspokojovat nejrůznější potřeby svých občanů.
10. 2. 2010 OF 5/2009 Ekonomika