Zjednodušení staveb solárních panelů

Informace MMR 4/2022 2.

11. 10. 2022 OF 4/2022 Energetika

MMR přichází s dalším zjednodušením stavby solárních panelů, které mohou přispět k řešení energetické krize. Nově bude možné instalovat solární panely pro výrobu elektřiny do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MMR se zasazuje o zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW, od kterého je nutné získat licenci podle energetického zákona. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných zdrojů energie zcela ve volném režimu. Zjednoduší se také povolování samostatných staveb obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW, které nebudou vyžadovat jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu.

Při stavebních úpravách, kde bude součástí instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzována podmínka vzhledu stavby, protože jde o subjektivní kritérium.

MMR současně připravuje v úzké spolupráci s dalšími resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, biomasa atd.

Seriál Informace MMR 4/2022
  1. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami, 10. 10. 2022
  2. Zjednodušení staveb solárních panelů, 11. 10. 2022 (právě čtete)
  3. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 12. 10. 2022
  4. Novela stavebního zákona, 13. 10. 2022
  5. Sociální služby a podpora mateřinek, 14. 10. 2022