Prioritou je pomoc s energetickými úsporami

Informace MMR 4/2022 1.

10. 10. 2022 OF 4/2022 Dotace

Prvním čtením prošlo v rámci novely zákona o státním rozpočtu 2022 navýšení rozpočtu MMR o 2,55 miliardy korun, ze kterých půjde největší část na rozvoj obcí a měst, kterým se tak ještě v letošním roce pomůže v boji s energetickou krizí.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Další peníze půjdou na pomoc po živelních pohromách a na podporu cestovního ruchu. MMR je tak na dobré cestě k tomu, aby dofinancovalo projekty měst a obcí, na které už peníze z původní uvolněné částky národních dotací nezbyly.

„Za současné situace, kdy máme energetickou krizi, musíme podporovat zvláště malé obce v energetických úsporách a dalších oblastech, které nejsou schopny samy financovat. Z nově schvalovaných prostředků chceme podpořit zejména žádosti, které byly ministerstvu podány do minulých výzev, ale nemohly být uspokojeny kvůli celkově vysoké poptávce, přestože se jedná o kvalitní projekty, které budou mít významný přínos pro obnovu a rozvoj území,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jak tedy budou přesně finance rozděleny? 700 mil. Kč půjde na program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Se zhruba 1,3 mld. Kč ministerstvo počítá na program Podpora rozvoje regionů, kde je zejména u menších obcí vysoký převis poptávky a vysoký počet neuspokojených náhradních žádostí o dotaci. Více než 975 mil. Kč z výše uvedené částky podpoří všechny zbývající projekty, jejichž cílem je rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Zbylé finance budou rozděleny do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (cca 46 mil. Kč) a na programy Podpora územně plánovacích činností obcí a Podpora architektonických a urbanistických soutěží (50 mil. Kč).

K tomuto dodatečnému navýšení alokace ze státního rozpočtu v letošním roce začalo MMR vyhlašovat i další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro rozvoj regionů je tak celkově připraveno více než 117 miliard korun.

Seriál Informace MMR 4/2022
  1. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami, 10. 10. 2022 (právě čtete)
  2. Zjednodušení staveb solárních panelů, 11. 10. 2022
  3. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 12. 10. 2022
  4. Novela stavebního zákona, 13. 10. 2022
  5. Sociální služby a podpora mateřinek, 14. 10. 2022