Územní plány a architektonické soutěže obcí

Informace MMR 5/2018 3.

5. 12. 2018 OF 5/2018 Územní plánování

MMR vyhlásilo počátkem listopadu výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zpracování územních plánů obcí a zcela nově výzvu na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Pro žadatele je připraveno celkem 25 milionů korun.

První ze zmíněných dotačních možností je zaměřena na zpracování územních plánů vybraných obcí. Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Dotace v rámci titulu Architektonické a urbanistické soutěže obcí je zaměřena na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží obcí v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Podpora se poskytuje ve formě dotace na konkrétní soutěž až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn, maximálně však do výše 400 000 Kč na jednu soutěž.

Seriál Informace MMR 5/2018
  1. Návrh struktury operačních programů 2021–2027, 30. 11. 2018
  2. Rekordní dotace pro regionální rozvoj, 3. 12. 2018
  3. Územní plány a architektonické soutěže obcí, 5. 12. 2018 (právě čtete)
  4. Bezbariérové bydlení, 7. 12. 2018
  5. Rekodifikace stavebního práva, 11. 12. 2018
  6. Program Výstavba pro sociální bydlení, 13. 12. 2018
  7. Nové programy pro obce, 18. 12. 2018