Seriál Svazkové školy

1. Svazkové školy jsou optimální, ale…

Tento článek si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou, týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice jejího vedení, kterému se jako optimální jeví zřízení svazkové školy. Ale…
10. 6. 2013 OF 2/2013 Školství

2. Svazkové školy – ledy se hnuly

V jednom z minulých článků jsme vzdychali nad úskalími, která stojí v cestě zřízení svazkové školy. Naše úsilí směrem k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přineslo výsledky a ledy se hnuly.
27. 11. 2013 OF 4/2013 Školství

3. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost

Předkládáme již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát bychom rádi stručně popsali, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v ČR.
21. 1. 2014 OF 5/2013 Školství

5. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí

Odpovědnost za zajištění podmínek pro vzdělávání a školské služby v oblasti regionálního školství jsou prostřednictvím právní úpravy v České republice rozděleny mezi stát (reprezentovaný zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), a kraje a obce jako územní samosprávné celky.
20. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

6. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví

Založení a vznik školské právnické osoby (ŠPO) může obcím pomoci k řešení lokálních otázek v oblasti školství. Svazkové školy, tedy školské právnické osoby založené svazkem obcí, prokázaly své opodstatnění. Základem je dohoda obcí a jejich přesvědčení, že jde o prospěšný krok, který povede k zlepšení ekonomické a vzdělávací úrovně škol na jejich území včetně řešení materiálních i personálních otázek.
29. 5. 2014 OF 2/2014 Školství