Vesnice po roce 1990

Vesničko má, přestavovaná 4.

26. 11. 2019 OF 4/2019 Regiony

Pokračujeme čtvrtým dílem seriálu, ve kterém se věnujeme problematice dostavby a přestavby venkovských obcí. Po příkladech lidových staveb a ukázkách zástavby za minulého režimu se zaměříme na stavební činnost v současném období.

Naším příkladem byly vesnice v Rakousku a Bavorsku. Proto i podle jejich vzoru se Program obnovy venkova v devadesátých letech zaměřil nejen na finanční podporu obnovy venkovských stavení a památek, ale také na podporu místních zvyklostí, tradic, aktivit, zaměstnanosti občanů a hodnotného života na venkově.

Společenská změna se projevila v životě každého občana, každé obce. Zejména to byla obnova samosprávy spojená s odpovědností obce za rozvoj svého území a péči o své občany. Obnova demokracie se projevila i v obraze našeho venkova.

Vládní Program obnovy vesnice se stal součástí regionální politiky státu a soutěž „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“ je přehlídkou vývoje, práce a činnosti obcí, občanů a spolků. Soutěže se každoročně zúčastňuje 200 až 300 obcí a stala se oslavou života na venkově. V tomto díle se zaměříme na příkladná díla obnovy venkovských staveb.

Dolní Věstonice u Mikulova
Dolní Věstonice u Mikulova – Jsou proslavené nálezem pravěké keramické sošky Věstonické Venuše. Vinařská obec leží v chráněné krajinné oblasti Pálava. Tvoří ji zachovalé, obnovené statky a sklepy, archeologické muzeum a soubor památkově chráněných objektů lidové architektury.
Dešov u Moravských Budějovic
Dešov u Moravských Budějovic – Část obce byla prohlášena vesnickou památkovou rezervací. Na návsi je soubor zachovalých památkově chráněných usedlostí, které jsou vlastníky příkladně udržovány a barevně zvýrazňovány. O kulturní dědictví je pečováno v celé zástavbě obce.
Lhánice u Náměště nad Oslavou
Lhánice u Náměště nad Oslavou – Soukromý zemědělec své selské dědictví citlivě upravil. Vytvořil nové závětří, vložil nová okna a zrestauroval secesní výzdobu průčelí. Je to vzorový příklad, že zachování původnosti dnešní době vůbec neubližuje, ale naopak ji obohacuje.
Holásky u Brna
Holásky u Brna – Dvůr upraveného selského domu dává možnost bohatého intimního rodinného i společenského života. Nově byl zbudován výměnek, pro děti bazének, k večernímu posezení přístřešek a byl položen trávník. Atrium má selské kouzlo. Co si lze přát k rodinné pohodě více?
Vratěnín u Vranova nad Dyjí
Vratěnín u Vranova nad Dyjí – Pohraniční vesnice byla devastována, avšak původní zástavba byla poměrně zachována. Po roce 1990 byla svépomocí občanů upravena, a vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Za svou péči byla obec oceněna vítězstvím v celostátním kole soutěže Vesnice roku 1996 a poctěna návštěvou prezidenta Václava Havla v roce 1997.
Vilémov u Chotěboře
Vilémov u Chotěboře – V historii je známý bitvou Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Obec se pro svou rozsáhlou činnost stala vítězem soutěže Vesnice roku 2003 v České republice. Přispěla k tomu i rekonstrukce inženýrských sítí a koncepční úprava zeleně návsi s novou kašnou.
Drmoul u Mariánských Lázní
Drmoul u Mariánských Lázní – Veřejné prostranství ve středu obce bylo upraveno a dosázeno podle projektu Regenerace zeleně obce. Bylo vytvořeno místo pro setkávání občanů všech generací. Příkladná realizace byla oceněna Zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku 2011.
Blatnička u Veselí na Moravě
Blatnička u Veselí na Moravě – Krejčovská provozovna Tradice Slovácka šijící lidové kroje byla přestavěna z budovy bývalé školy. Přitom byla obnovena její původní výzdoba průčelí. Pořádají se zde také výstavy a kulturní akce. Obec se stala Vesnicí roku 2002 Jihomoravského kraje.
Chanovice u Klatov – Zámecké hospodářské budovy byly místním JZD devastovány. Po celkové rekonstrukci bylo v nich zřízeno Muzeum lidových řemesel Pošumaví, galerie nositelů tradice lidových řemesel, informační centrum a také koncertní a výstavní místnost. Nad zámeckým areálem vznikl skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Obec se stala významným kulturním centrem regionu.
Stará Voda u města Libavá
Stará Voda u města Libavá – Zaniklá obec ve vojenském újezdu je bývalým slavným poutním místem. Zatímco klášter, v němž studoval J. E. Purkyně, byl zcela zničen, barokní kostel sv. Anny a Jakuba Většího, dílo G. P. Tencalliho, byl po odsunu sovětské armády obnoven. Na stěnách chrámu byly zachovány na připomínku podpisy sovětských vojáků.

Jan Kruml

Seriál Vesničko má, přestavovaná
  1. Lidová architektura, 15. 4. 2019
  2. Venkovské stavby, 20. 8. 2019
  3. Vesnice v letech 1948–1990, 12. 9. 2019
  4. Vesnice po roce 1990, 26. 11. 2019 (právě čtete)
  5. Nešvary v rodinných domech po roce 1990, 7. 2. 2020
  6. Občanská vybavenost po roce 1990, 4. 6. 2020
  7. Veřejná i soukromá zeleň vesnic, 22. 10. 2020
  8. Čekárny, 4. 11. 2020
  9. Soudobá architektura venkova, 5. 10. 2021