Konference v Senátu otevře diskuzi o větším zapojení občanů na veřejném rozhodování

8. 9. 2015 Zelený kruh Reforma veřejné správy

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, která povede debatu o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti na demokratickém rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.

Zelený kruh

Cílem konference bude představení nových systémových nástrojů zapojení veřejnosti do správy v obcích a regionech a příkladů dobré praxe. V rámci konference vystoupí např. sociolog Josef Bernard, šéf národní sítě zdravých měst Petr Švec a zkušenosti z Norska přijede představit Kirsten Paaby z organizace The Ideas Bank Foundation. Účastníci následně vyzvou zástupce správy k veřejnému závazku aktivního využívání postupů a nástrojů zapojování veřejnosti.

Konference je součástí projektu PAKT (Participace Komunikace Transparentnost), který se snaží prosadit systémový přístup formující podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanů do rozhodování na různých úrovních veřejné správy. Jde např. o zapojení veřejnosti do územního a strategického plánování, do komunitního plánování sociálních služeb, zapojení do rozhodování znevýhodněných skupin (bezdomovců, sociálně slabých) či motivaci k zájmu dětí a mládeže. Od začátku letošního roku se scházeli představitelé veřejné správy a občanských iniciativ a společně vytvářeli rámec, jak více a efektivně občany do veřejného rozhodování zapojit. Vzniklo Prohlášení PAKT, Standardy participace a Metodika participace. Tyto nástroje jsou užitečnými pomocníky především pro politiky a úředníky. Na základě výzvy a dalších jednání budou zástupci projektu prosazovat tento společný rámec na úrovni obcí a regionů.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných je nejen efektivní, ale také nejvíce transparentní způsob demokratického rozhodování,“ uvádí Pavel Mička, vedoucí participačních projektů v organizaci Agora CZ, a dodává: „Naším úkolem nyní bude přesvědčit politickou reprezentaci, že užší spolupráce s občany a naslouchání jejich hlasu má smysl a je ku prospěchu všem.“

PAKT (Participace Komunikace Transparentnost)
Projekt koalice nestátních organizací Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP), Partnerství, Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken (Norsko). Hlavním cílem je prosadit systémový přístup k participaci ve všech sférách rozhodování tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování. Více informací se dozvíte na www.paktparticipace.cz.