E-aukce zajistí levnější energie obcím i jejich obyvatelům

3. 10. 2013 OF 3/2013 Ostatní

Ceny energie bývají častým předmětem diskusí. Jak ušetřit nebo vydělat? S nápadem uspořádat elektronickou aukci na dodavatele energie přišlo koncem loňského roku město Říčany. Zapojilo se okolo 500 domácností, které daly dohromady poptávky v objemu 27 milionů korun.

A výsledek? Podle propočtu mají občané města Říčany ušetřit dohromady skoro 7 milionu korun. Není divu, že tato akce vyvolala vlnu lavinového efektu.

Dobrá volba je základem úspěchu

Město Říčany se v červnu loňského roku rozhodlo realizovat veřejné zakázky novým způsobem. Po vzoru Ostravy, která byla v této oblasti prvním městem, provedli výběr dodavatele energie pro město prostřednictvím elektronické aukce. „První výšlap byl neúspěšný, přihlásili se pouze dva dodavatelé, museli jsme výběrové řízení zrušit a vypsat novou veřejnou zakázku,“ přiznává starosta Říčan Vladimír Kořen. Druhý výšlap byl už šťastnější. Výběr dodavatele, smlouvy a vlastní aukci totiž zajišťovala společnost eCentre, která se výběrovými řízení na dodavatele různých komodit zabývá již několik let, tedy má bohaté zkušenosti a rovněž portfolio dodavatelů.

Akci předcházelo provedení energetického auditu ve veřejných budovách. Elektronická aukce proběhla 7. června 2012, objem zakázky do e-aukce dosáhl hodnoty 2,885 mil. korun, celková dosažená úspora by měla být 711 864 Kč, což představuje téměř 25 % z nákladů. Úspor bylo, logicky, dosaženo ve složce silové energie, tedy složce, která jediná se dá soutěžit.

Jelikož je aukce pro laiky napínavou záležitostí, byla připravena a proběhla přímo v rámci zasedání Rady města. A právě tady vznikla prvotní myšlenka ke vzniku e-aukce pro domácnosti. „Vzpomínám si, že jeden radní, okouzlen průběhem aukce, si povzdechl, jaká je to škoda, že se do podobné akce nemůže zapojit jako občan a soutěžit cenu za dodávku plynu a elektřiny i pro svůj dům,“ popisuje starosta Kořen.

Od myšlenky k činu

Představitelé města se tedy obrátili na společnost eCentre s dotazem, zda by uměla zorganizovat elektronickou aukci pro občany. Společnost, která té doby zorganizovala okolo dvou stovek aukcí pro různé subjekty, souhlasila a ujala se role pořadatele. To předpokládalo oslovit všechny domácnosti s nabídkou. Aby byla zakázka pro dodavatele atraktivní, je potřeba sdružit požadavky v určitém počtu, v tomto případě šlo o 300 domácností.

Vyhlášení projektu aukce energie pro domácnosti v Říčanech
Vyhlášení projektu aukce energie pro domácnosti v Říčanech

Na vánočních trzích, v předvečer Štědrého dne, vyhlásil starosta výzvu v podobě dárku pro občany města, jímž byla ona aukce. Projektu byl dán i mediální prostor v říčanském kurýru. „Cílem bylo dát dohromady co největší počet domácností a spojit tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního plynu do většího celku, aby do elektronické aukce šel balíček zákazníků společně,“ říká starosta Říčan.

V městském informačním centru města bylo zřízeno konzultační středisko, v němž pracovníci eCentre jednali se zájemci o změnu dodavatele. Lidé sem mohli donést své smlouvy, pracovníci eCentre je všechny důkladně prošli; bylo totiž potřeba zjistit, zda se dotyčná domácnost může vůbec aukce účastnit, zda není smluvně vázána se stávajícím dodavatelem. „Z praxe víme, jak často jsou takové smlouvy pro normálního občana nečitelné. Mnohdy obsahují skryté poplatky. Dost často jsou v nich také klauzule o výpovědi, které zajišťují dodavateli automatické prodloužení smlouvy o další roky, aniž o tom zákazník ví. Řada smluv tedy byla nevypověditelná a jejich majitelé se elektronické aukce nemohli zúčastnit,“ uvedl Jindřich Morávek, obchodní ředitel akciové společnosti eCentre, která celou akci měla pod taktovkou.

Nakonec se podařilo shromáždit přes 500 domácností ve sdružené poptávce za 27 milionů.

„Podařilo se nám něco, čemu jsme ani sami nevěřili. O takto slušný balík samozřejmě dodavatelé už zájem projevili,“ uvádí starosta Vladimír Kořen. Výhodnost sdružené poptávky pro dodavatele energie je v tom, že tímto způsobem a bez vynaložení nákladů na obchodníky získá velký počet klientů. Díky velkému počtu klientů může dodavatel nabídnou lepší ceny, než tabulkové či ceníkové. Pro zákazníka je přínos v tom, že získá lepší cenu za elektřinu a plyn a také lepší smluvní podmínky, než jaké by si coby jednotlivec dokázal sjednat.

Domácnosti profitují hned dvakrát, společnost eCentre zajistí i uzavření smluv, na jejichž obsah dohlédne. Lidé neplatili žádné vstupní poplatky, aukce pro ně byla zcela zdarma a navíc mají jistotu, že budou dodrženy podmínky, které byly vysoutěženy.

Devět dodavatelů a 40 podhozů

Vlastní elektronická aukce pro domácnosti se v Říčanech konala pod vládnou trojek – 13. 3. 2013 ve 13.13 hodin. Aukční kolo mělo trvat 15 minut, ale 39krát se kolo prodlužovalo, bylo asi 40 podhozů! Pokud totiž některý z dodavatelů sníží svou cenu během posledních dvou minut, aukce se automaticky o další dvě minuty prodlužuje. A tak aukce trvala nakonec přes hodinu a půl, přihlásilo se do ní devět dodavatelů. Na straně domácností se jich zapojilo 542, celkový objem poptávky byl za 10,386 mil. Kč.

Zúčastněné domácnosti by podle propočtu eCentre měly na platbách za elektřinu ušetřit v průběhu dvou let celkem 16,5 procenta, tedy 1,717 mil. Kč. E-aukce podle starosty přinesla jen třem domácnostem pětiprocentní úsporu za platby za elektřinu a pouze pět domácností zůstalo bez úspory. Ostatní byly vysoce úsporné (viz tabulka). Některé domácnosti prý ale mohou v průběhu dvou let ušetřit na fakturách za elektřinu až 50 tisíc korun. Jak starosta Kořen uvedl největších úspor dosáhli konzervativní klienti.

Tab. 1. Ušetřené náklady a počty domácností
Elektřina Zemní plyn
Počet zapojených domácností 482 307
z toho: bez úspory 5 0
úspora do 5 % 3 0
do 10 % 21 3
do 15 % 122 6
nad 15 % 331 298

U plynu bude úspora ještě vyšší (což je dáno větším podílem neregulované složky v ceně plynu), téměř 30 procent (29,96 %), to představuje částku 5,129 mil. Kč ze soutěženého objemu 17,120 mil. Kč pro 304 domácnosti. „Téměř 300 domácností ušetří na zemním plynu přes 15 % oproti stávajícím cenám a 331 domácností ušetří více než 15 % v elektřině. To je víc, než čekal kdokoliv z nás. Bavíme se samozřejmě o hodnotách u neregulovaných částí energií, tedy té části z faktury, kterou můžeme v e-aukci vůbec soutěžit,“ uvedl Pavel Ciprys ze společnosti eCentre. Ceny byly soutěženy na dva roky a dostaly se na hranici, která je, jak připustil V. Kořen, pod oficiálním ceníkem.

Rizika, která tu jsou

Pro společnost eCentre, jenž je pod úspěchem akce podepsaná, získala v Říčanech dobré renomé. Přesto pro ni bylo období po skončení aukce trochu rizikové. Bylo totiž potřeba uzavřít se všemi domácnostmi nové smlouvy. „Přestože byla vysoutěžena dobrá cena, do poslední chvíle jsme neměli jistotu, zda opravdu všechny domácnosti ji s námi uzavřou. Navíc platilo, že byla-li cena vysoutěžená v e-aukci vyšší, než byla stávající cena klienta, klient nebyl povinen uzavírat smlouvu s novým, tedy vítězným dodavatelem. Vítězný dodavatel ovšem potřeboval mít jistotu, že se smlouvy uzavřou; na počet klientů byla nabídnuta cena a logicky nechtěl prodělat. Nyní už máme uzavřeno téměř 100 procent smluv,“ prozradil J. Morávek z eCentre.

Příklady táhnou

Po vzoru Říčan se začala společnosti eCentre ozývat další města, do projektu se zapojuje dalších asi 120 obcí. V květnu (30. 5. 2013) pak proběhla další elektronická aukce pro dodávku levnějších energií, do které se zapojily sdružené domácnosti z 24 měst a obcí najednou.

Na výsledky budou čekat například občané z Otrokovic, Nového Jičína, Krnova, Šenova, Frýdlantu v Čechách, Ostravy-Svinova, ale také z Vyškova, Otic, Vítkova, Litultovic či Velkých Heraltic.

„Do květnové aukce se podařilo sdružit přes 900 smluv na elektrickou energii a 615 smluv na zemní plyn, počet zařazených smluv s občany tak přesáhl 1500,“ uvedla marketingová manažerka eCentre Alice Mazurková. Smlouvy s vítězným dodavatelem budou pro občany připraveny přibližně od poloviny června, domácnosti se nebudou muset o nic starat. Společnost eCentre ve spolupráci s vítězným dodavatelem zajistí i změnu dodavatele.

Po energii přijde na řadu volání

Říčany se tak staly jsou v tomto vzorem i dalším městům a obcím. „Chceme začít připravovat e-aukci pro podnikatele, kteří už projevili zájem o stejný způsob nákupu energií, případně i dalších komodit. Chceme tak i místním podnikatelům pomoci snížit náklady a podpořit tak jejich další rozvoj. Pro občany chceme připravit elektronickou aukci na mobilní volání a internet,“ prozradil starosta Říčan Vladimír Kořen.

Jak se zdá, i přes vehementní snahy o decentralizaci v téměř všech oblastech lidské činnosti s cílem fungování trhu se zdá, že Češi opět objevují kouzlo centralizovaného nákupu. Pokud přinese prospěch všem zúčastněným stranám, není důvod se mu vyhýbat. Vždyť kdo u nás by nechtěl nižší ceny, lepší podmínky a dostatek zákazníků.

Ing. Eva Vítková