Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

27. 4. 2012 SMO ČR Reforma veřejné správy

Brno – Zástupci samospráv se ve čtvrtek 26. dubna sešli na Kongresu starostů a primátorů, který Svaz měst a obcí ČR každoročně pořádá jako doprovodnou akci brněnského veletrhu URBIS. Starostové a primátoři diskutovali především o reformě veřejné správy, optimalizaci regionálního školství a vládním návrhu RUD.

Svaz měst a obcí České republiky

Starostové a primátoři na jednání v Brně opakovaně vyjádřili svůj nesouhlas s návrhem ministerstva vnitra na reformování veřejné správy, které počítá s rušením pověřených obecních úřadů a odejmutí výkonu státní správy obcím základního typu. Přítomní zástupci ministerstva vnitra upřesnili, že plošné rušení stavebních ani matričních úřadů se prozatím nechystá. Předseda Svazu Dan Jiránek shrnul: „Obce vnímají jako pozitivní, že ministerstvo uvažuje o přechodném režimu, kdy matriční a stavební úřady zůstanou zachovány, nicméně bude nutné v jednání intenzivně pokračovat. V současné podobě jsou chystané úpravy nekoordinovaným procesem, který může skončit jen zvyšující se administrativní zátěží, kterou pocítí občané těchto obcí.“ Svaz měst a obcí proto nadále připomíná, že současný stav reformy veřejné správy nepřinese účelné využití veřejných prostředků, pokud se nezaměří především na dokončení reformy ústředních státních orgánů.

Výbušným tématem byl také záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měnící způsob financování regionálního školství. Koncepce celého systému financování, která je podle Svazu ve své podstatě založená pouze na parametru tzv. optimálního počtu žáků ve třídě, přímo ohrožuje samotnou existenci bezplatného základního vzdělávání. Názor většiny účastníků uvedl předseda Komory statutárních měst Svazu a člen svazové Školské komise Jan Mareš: „Jeden ze zásadních nedostatků tkví v tom, že návrh ministerstva se bezprostředně dotkne zhruba 60 % venkovských škol, navíc přesouvá část jejich financování na obce a rodiče, s čímž nemůžeme v žádném případě souhlasit.“ Svaz proto požaduje, aby návrh byl zásadně přepracován, a to na základě důkladné analýzy dopadů na veřejnost.

Aktuálně byli starostové a primátoři na kongresu informováni, že vláda zveřejnila několik týdnů avizované úpravy, jejichž prostřednictvím usiluje o snížení schodku veřejných financí. Změny rozpočtového určení jsou nezbytné, nicméně aktuálně jsou navrženy takové úpravy, s nimiž obce nemohou souhlasit. Podíly na sdílených daních se totiž opětovně snižují. Kromě DPH, ze které by obce v letech 2013–2015 měly dostávat 18,9 % z celostátního hrubého výnosu, má být ponížen také podíl na dani z příjmů ze závislé činnosti. Pro obce má být ve výši 20,75 % z celostátního hrubého výnosu. Předseda Svazu Dan Jiránek k návrhu uvedl: „Jedná se o již druhou novelu RUD, tzv. tichou novelu, kdy u první přišly obce pod záminkou důchodové reformy o cca 10 % daňových příjmů. Nyní se ministerstvo financí ani nesnaží zastírat, že jediným cílem novely je potrestat ty, kteří hospodaří dobře, tedy obce, a přidat tomu, kdo hospodaří špatně, tedy státu. Zajímal by mne v této souvislosti názor poradců pana ministra financí z řad starostů Sdružení místních samospráv ČR.“ Svaz měst a obcí ČR důrazně varuje před takovým postupem, který plíživým způsobem de facto odstraňuje ústavní právo na samosprávu obcí.

Petra Kubařová