Vítězem Evropské ceny obnovy vesnice 2024 je česká obec Kostelní Lhota

10. 7. 2024 Vesnice roku Aktuality

Česká obec Kostelní Lhota se umístila na prvním místě v mezinárodní soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2024. Vedle Kostelní Lhoty Česko zastupovala také Ostrožská Lhota, která si odnáší bronzovou medaili. Pod motem „chuť do budoucnosti“ vybírala mezinárodní porota vítěze z celkem 21 obcí napříč Evropou. Soutěž se koná každé dva roky a za Česko do ní postupují nositelé titulů „Vesnice roku“ za předchozí dva ročníky. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční letos v září v obci Stadtschlaining (Rakousko), vítězi předchozího ročníku této mezinárodní soutěže.

Vesnice roku

Porota, složená z mezinárodních odborníků, vybrala českou obec Kostelní Lhotu (okres Nymburk) za vítěze Evropské ceny obnovy vesnice 2024. Hodnocení se uskutečnilo tzv. na místě přímo v obcích a o výsledcích se rozhodlo na závěrečném hodnotícím zasedání, které se uskutečnilo v Praze. Letošní ročník se nesl pod motem „chuť do budoucnosti“. Přesně tohle moto se odráží v Kostelní Lhotě s přibližně 920 obyvateli. Komunita a spolkový život jsou jádrem obce, která se rozvíjí v souladu s moderními postupy v oblasti ekologie, ochrany přírodních zdrojů, vytváření hodnot, architektury, vzdělávání a sportu. Povodně v roce 2013 a následné sucho v letech 2015-2020 motivovaly obec a její občany k rozvoji udržitelným způsobem. Nové prostory, ať se jedná o budovy či veřejná prostranství, jsou vytvářeny především v již existujících zastavěných plochách a nestaví se tak tzv. na zelené louce. Tyto prostory pak splňují vysoké standardy v oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů energie nebo retence vody.

Dvacetičlenná mezinárodní komise odborníků ocenila vysokou úroveň kvality přihlášených obcí. Ta je dána mj. tím, že účasti v soutěži předchází vítězství v obdobné národní soutěži; v případě Česka se jedná o vítězství v soutěži Vesnice roku. Porota při hodnocení zkoumala výchozí podmínky obcí a komunit a dále jejich vývoj. Velký důraz byl kladen také na strategické plánování, občanskou participaci a meziobecní spolupráci a spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty.

Slavnostní předávání ocenění se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2024 ve vítězné obci předchozího ročníku. Tou byla rakouská obec Stadtschlaining. Předávání ocenění bude vyvrcholením několikadenní akce plné exkurzí, workshopů a kulturních akcí.