Stavební řízení v době digitální

9. 7. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prvního července spustilo Portál stavebníka pro veřejnost a Informační systém stavebního řízení pro úředníky (ISSŘ). Oba propojené systémy jsou součástí digitálního stavebního řízení, se kterým počítá nový stavební zákon, který nabyl plné účinnosti právě 1. července 2024.

Komplikovaná novelizace stavebního práva má přispět ke zkrácení povolování staveb a zjednodušení práce úředníků na stavebních úřadech. Díky digitalizaci stavebního řízení dostanou stavebníci veškerá povolení a vyjádření online. Systémy jsou napojené na databáze státu, řadu formulářů proto vyplní za uživatele, který má také vždy aktuální přehled o stavu řízení. Podle resortu místního rozvoje díky digitalizaci vstupuje stavební řízení v Česku do 21. století.

Start se povedl, systém funguje

Ivan Bartoš na tiskové konferenci k digitalizaci stavebního řízení na Vysočině
Ivan Bartoš na tiskové konferenci k digitalizaci stavebního řízení na Vysočině

Od prvního července vkládají stavebníci projektovou dokumentaci až na výjimky přes portál stavebníka. Hned první den do jedenácté hodiny se jich přihlásilo přes 2100, rozpracovali 547 žádostí a 36 jich podali. Do informačního systému stavebního řízení se do patnácté hodiny přihlásilo přes 4000 úředníků napříč Českem. „Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů,“ popsal start digitální stavebního řízení místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role. Některým úřadům už naše call centrum pomohlo tyto počáteční problémy vyřešit a administrátoři mají k dispozici od nás také detailní manuál,“ doplnil ředitel odboru digitalizace a informačních systému na MMR Petr Klán.

Portál stavebníka umožňuje podat žádost, nahrát dokumentaci nebo komunikovat s úřady online. Je to webová aplikace, kterou je možné spustit na běžném internetovém prohlížeči na počítači, tabletu nebo mobilu. Je propojený s informačním systémem pro úředníky. Dokumentace díky tomu nebude obíhat několik úřadů a dotčených orgánů, ale všichni k ní budou mít přístup z jednoho místa a bude vždy aktuální. To zjednoduší a automatizuje velkou část schvalovacích procesů. Úřady budou mezi sebou sdílet informace a odpadnou opakované požadavky na vyplnění občanem. Celé řízení bude probíhat digitálně, úplně proto odpadne nutnost tisknout stavební dokumentaci a s tím spojené náklady.

Informační systém pro úředníky je také propojený s katastrem nemovitostí nebo Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a dalšími datovými zdroji státu. Jako klíčová součást nového stavebního zákona digitalizace přispěje ke zkrácení délky povolování a má výrazný ekonomický přínos.

Pro zajištění co největšího komfortu při práci v novém systému ministerstvo zajistilo na nákup nové IT techniky pro stavební úřady přes 208 milionů korun z Národního plánu obnovy a 43 milionů ze státního rozpočtu. Díky centrálnímu nákupu se obcím snížila administrativa a vybavení je také po množstevní slevě asi o polovinu levnější ve srovnání s maloobchodními cenami. Pro úřady je vybavení zdarma. Jde o zhruba 4500 počítačů a 9000 monitorů o velikosti 32 palců pro snadnější práci se stavební dokumentací.

Potíže růstu

Každý systém, který přináší zásadní změny má své „porodní bolesti a běžné potíže růstu.“ Digitální stavební řízení nebude výjimkou. Již v období příprav zaznívala řada připomínek, a dokonce volání po odkladu termínu. Ministerstvo pro místní rozvoj s jistými problémy zajistilo hardware pro stavební úřady a zároveň se muselo vyrovnat s problematikou zrušeného tendru na výběr dodavatele systému. Úředníci si nejprve stěžovali na pomalé dodávky počítačů, později na nemožnost odzkoušet kompletní verze nových programů. To způsobovalo nejistotu obcí a měst, kritizována byla také nedostatečná připravenost a proškolení pracovníků stavebních úřadů.

Aktuální rekapitulaci připomínek a jednání o digitalizaci publikovalo hned 1. července Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR) se závěrem, že digitalizace stavebního řízení není ani v první den ostrého provozu ze strany MMR řádně připravena. V následném prohlášení tajemníci měst a obcí vyzývají resort místního rozvoje k neodkladné nápravě současného stavu. Je nutno zdůraznit, že tajemníci úřadů územních samospráv především zajišťují ve městech a obcích výkon přenesené působnosti státu a nesou tedy plnou odpovědnost i za stavební řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo ve středu 3. července na prohlášení tajemníků s tím, že resort nesouhlasí s tvrzením, že informační systémy neumožňují efektivní správu a řízení stavebních projektů. Od prvního července systémy obsahují funkce, které vyžaduje nový stavební zákon. V následujících dnech a týdnech dojde k opravě chyb a postupně se systémy budou rozšiřovat a vylepšovat směrem k větší automatizaci práce. Mluvčí MMR Petr Waleczko pro ČTK uvedl, že systémy digitalizace stavebního řízení plánuje ministerstvo pro místní rozvoj v několikadenních odstupech postupně opravovat a doplňovat o další funkce. Reaguje na technickou chybu v systému, kvůli které mohli úředníci editovat či zcela rušit některé žádosti o stavební povolení, které by jinak neměli mít možnost upravovat. Požadavky a připomínky, které ministerstvo po spuštění systému obdrželo, v současnosti řeší s dodavatelem.

Další rozvoj se chystá

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartošrozhovoru pro Novinky.cz přiznal drobné „porodní bolesti,“ bere však pondělní ostrý start jako úspěch. Ostatně ještě před spuštěním připouštěl, že potrvá „několik týdnů a možná měsíců, než si vše takzvaně sedne“. Je to pochopitelné u tak rozsáhlého systému, který se bude nadále rozvíjet. Drobné chyby dodavatel upravuje a další změny přinese nový tendr. Budou mezi nimi například katastrální mapy a jednotlivé registry, pro větší komfort třeba i napojení systému velkých developerů nebo lepší napojení provozovatelů sítí. To jsou všechno další kroky, které jsou naplánované v záměrech systémů a postupně se budou dodávat, aniž by se měnilo jádro a funkčnost systému

Ve čtvrtek před státními svátky navštívil místopředseda vlády pro digitalizaci Kraj Vysočina, který je vlajkovou lodí, pokud jde o uplatnění informačních technologií ve veřejné správě. V kraji se Ivan Bartoš zajímal o dopady digitalizace stavebního řízení. Ve čtvrtek bylo v digitálním procesu podáno v Česku celkem 284 žádostí o stavební povolení a do systému se přihlásilo přes 8600 úředníků. I když na Vysočině nebyla uplatněna žádná žádost, odjížděl ministr z Vysočiny s dobrým pocitem, ale i s požadavkem na upřesnění manuálu pro úředníky a další prohloubení školícího procesu. K přípravě digitalizace stavebního řízení ministr mimo jiné také řekl: „Věc byla poměrně politicky třaskavá, v důsledku docházelo k masivnímu podávání žádostí ve staré papírové podobě těsně před datem platnosti nového zákona. Úředníci tak dnes mají spoustu práce s odbavením,“ a připomněl, že zákon situaci zohlednil delšími lhůtami.