Antibyrokratický balíček

7. 5. 2024 Obec a finance Reforma veřejné správy

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům.

Návrh zmírní množství nadbytečných a zatěžujících povinností, které institucím i lidem ubírají čas i energii. Schválený materiál navazuje na první a druhý balíček přijaté vládou v předchozích dvou letech a také na Programové prohlášení vlády „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“

Zjednodušení procesu při žádosti o průkaz pro osoby se zdravotním handicapem, vrácení pracovnělékařských prohlídek zpět k praktickým lékařům, přezkoumání možnosti snížit požadavky na zdravotní prohlídky pro sportovce u sportovních kroužků nebo třeba konec zatěžujícího papírování spojeného se stávající povinností pro zaměstnance podepsat souhlas, když chce posílat výplatu od zaměstnavatele na účet. To je pár příkladů z nové sady 29 opatření třetího balíčku na snížení byrokratické zátěže pro podnikatele, firmy i občany. Vládě jej dnes předložil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

Ministr Michal Šalamoun
Ministr Michal Šalamoun

První balíček zhruba dvacítky úlev od byrokratické zátěže vláda schválila 31. srpna 2022. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Podnikatelskými odbory, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty. Další návrhy na snížení byrokracie a papírování vzešly z jednání s jednotlivými ministerstvy. Příslušné resorty na základě usnesení vlády měly připravit legislativní řešení pro popsané situace do konce roku 2022. Následně vznikly návrhy dílčích změn zákonů, které prošly či ještě projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády a pak Parlamentem.

Druhý balíček vláda schválila 14. června 2023 a obsahuje soubor 23 opatření. Rovněž vznikal na základě debat s podnikatelskými svazy a komorami a některé podněty zaslala i veřejnost.

Příklady využití přijatých opatření

 • Zrušily se povinné periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích, což je úleva pro zaměstnance i lékaře.
 • Skončila povinnost lékařských prohlídek v nerizikových profesích v případě řízení referentských vozidel v zaměstnání.
 • Zvýšila se hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony korun.
 • Dále se snížily až na polovinu pokuty u kontrolního hlášení pro menší plátce. Původně byla výše pokut 1, 10, 30 a 50 tisíc korun. Nově je to 1, 5, 15 a 25 tisíc korun. Tato úleva se vztahuje na fyzické osoby, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, společnosti s r. o., kde je společníkem jedna fyzická osoba.
 • Zavedena byla možnost vést účetnictví v cizí měně.
 • Zrušila se povinnost pro zaměstnavatele zasílat České správě sociálního zabezpečení hlášení o ukončení pracovní neschopnosti v případě člověka, který již není u něj zaměstnaný.
 • Byla zavedena možnost podávat žádosti o všechny typy důchodů online. Možnost podávat žádosti tzv. papírově dál zůstává.
 • Zrušeny byly zdravotní (potravinářské) průkazy.
 • Horské službě byla zrušena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Z povahy věci nebyla Horská služba tuto povinnost schopna naplňovat, tak odváděla do státního rozpočtu finanční příspěvek. Financována je ale ze státního rozpočtu skrze svého zřizovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj). Takže zde obíhaly do kolečka peníze a papíry. Nově pro Horskou službu platí výjimka, díky které si ušetříme zbytečnou byrokracii.
 • Metodika pro krajské hygienické stanice – sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropským nařízením o hygieně potravin.
 • V Parlamentu se projednává redukce přísedících u soudů. Podílet by se měli jen na rozhodování o nejzávažnějších zločinech u krajských soudů, hlavně u násilných trestných činů.
 • V Parlamentu se projednává zrušení povinnosti pro zaměstnavatele pořizovat písemný rozpis dovolených.

Schválené usnesení vlády k Antibyrokratickému balíčku III dává jednotlivým resortům za úkol připravit návrh řešení pro opatření v balíčku do konce letošního září.